top of page

Kosmische stralen per dag aarde gericht - kleuren schema.
Werk er mee en het verrijkt en versterkt je chakra's en aura.

KLEUR VERRIJKT

 

AARDE GERICHT  Dagelijks is er 1 van de 7 kosmische kleurenstralen aarde gericht. Dit verloopt in een vast ritme en iedere straal heeft haar bepaalde eigenschap. Als de straal aarde gericht is, dan is de kracht van de kleur en zijn de eigenschappen op haar sterkst. De kosmische wezens die op een bepaalde straal  werkzaam zijn, aktiveren speciaal die dag het sterkst.

DAGELIJKS WERKEN met de aarde gerichte straal is werken met de onwaarneembare energie van het elektromagnetische veld. De kleuren van het spectrum zijn de eerst waarneembare uitdrukking van de onwaarneembare energie die ons omringt. Het kleuren- spectrum is maar een klein deel van de hele band van het elektromagnetische veld.

STRALEN  De stralen zelf zijn niet gekleurd. In de energie zelf is een bepaalde kracht die onder bepaalde omstandigheden kleur uitdrukt. Een waarneembare en gematrialiseerde reep of pluk kracht. Natuurkundigen spreken van golflengtes en frequenties als zij het hebben over de kracht in de kleur.

ERVAREN  Het menselijk oog kan ongeveer 7 miljoen kleuren zien en onderscheden. Als we naar een bepaalde kleur kijken, kunnen we de energie die op diezelfde golflengte zit als de kleur naar ons toe halen. Kleur en licht laten ons leven. De kwestie is hoe de krachten en de energiën die van de kleur uitstralen corresponderen met de trilling in ons en wat activeren, sederen, stimuleren of anesthesieren zij in ons ? Heeft kleur invloedt op ons en zo ja, waar en hoe ? Hoe kan kleur onze gedachten, gevoel en akties beinvloeden ?

GEZONDHEID  De kracht van rood is misschien wel het duidelijkst en bekendst. De kleur van bloed en vuur zet onze emoties in beweging. Een rode kamer doet de lichaamstemperatuur stijgen en op de verkeersborden met rode randen zijn we extra allert. Duidelijk dat kleur 'iets' met je doet. We kunnen de kleuren die per dag vanuit de kosmos aarde gericht zijn effectief gebruiken voor het lichaam en de geest, kortom voor de gezondheid.

 

AANVRAGEN - Vraag het kleurenschema aan van de 7 kosmische stralen waarvan er iedere dag èèn bepaalde straal aarde gericht is.

Je ontvangt het schema per email.  In het schema zijn alle meesters - aartsengelen - kwaliteiten - aspecten - kleuren vermeld en hoe er mee te werken.  Het kleurenschema wordt vergoed met eu 10,00. 

 

Terug naar                                                                                     Vraag het kleurenschema aan via

bottom of page