top of page

Geboortestraal 

Kleur verbindt

Ieder heeft zijn eigen kleur ieder heeft zijn eigen vorm. Eèn van de zeven kleurenstralen is jouw geboortestraal.

 

GEBOORTESTRAAL  Er bestaan zeven kleurenstralen en 1 van deze stralen is jouw geboortestraal. Onder straal verstaat men een bepaalde kwaliteit van energie en men stelt dat er zeven kwaliteiten van energie bestaan en dat de ziel of het zelf van de mens èèn van deze zeven categorieën uitdrukt. Men kan aan de hand van de zeven stralen een typologie vaststellen, een manier om mensen te classifiseren naar de wezenlijke kwaliteiten van hun ziel.

GEBOORTE en SUBSTRAAL  Het bewust zijn van de eigen geboorte en bijstraal met de kwaliteiten, perversies en te verwerven kwaliteiten ondersteunt en helpt het integratieproces om de ziel te integreren met de persoonlijkheid, zodat de ziel deze ook gaat domineren en de dominante factor wordt.

KLEUR eigenschappen en kwaliteiten van je persoonlijke geboortestraal met haar bijstraal te weten, vergemakkelijkt het dagelijkse functioneren omdat je je o.m. veel bewuster bent van je valkuilen en deze beter kunt duiden en overwinnen met behulp van kleur en bijbehorende kosmische wezens die op de straal werkzaam zijn.

DE MENS  bestaat uit een persoonlijkheid, een ziel en een geest. De persoonlijkheid heeft aspecten: het concrete denkvermogen dat ons onderscheidingsvermogen geeft. Het emotionele leven dat in staat stelt te voelen, te aspireren en aan te trekken. Het etherische lichaam dat het vermogen en de energie geeft te handelen. Het fysieke lichaam dat door de voorgaande aspecten wordt bestuurd en activiteit in de stoffelijke wereld mogelijk maakt.

DE ZIEL  heeft 2 aspecten: intuïtie en de wil of vastberadenheid. De in het lichaam huizende ziel probeert door het verstrekken van informatie de persoonlijkheid te beïnvloeden, aan te moedigen en te motiveren. De persoonlijkheid en de ziel worden op hun beurt aangemoedigd door de geest die de levensenergie zelf is. Deze verschillende aspecten van de mens raken in verloop van tijd geleidelijk en trapsgewijs geïntegreerd.

OERSTRALEN  Ook A.Bailey en G.Hodson hebben verhandelingen over dit onderwerp geschreven. Ik gebruik ook informatie van de Summit Lighthouse (mysterie school) die de opbouw van het Goddelijke Licht met haar bekende Goddelijke eigenschappen en de geestelijke wezens die aangesteld zijn het richten van een bepaalde straal tot taak hebben.

AANVRAAG  Vraag je persoonlijke geboortestraal aan. Je ontvangt de gegevens binnen een week schriftelijk per e.mail. Meestal hoort daar wat huiswerk bij zoals een aantal oefeningen, gebeden, proclamaties om de integratie van ziel en persoonlijkheid naar Eènheid te vergemakkelijken.  Het uitchecken wordt vergoed met eu 25,00.

 

Aanvraag via                                                        terug naar

bottom of page