top of page

KARMISCH ONDERZOEK  brengt veel verborgen leven aan het licht


Gedachten van vandaag scheppen de Geest van morgen en kunnen het leven weer helen Daila Lama


LICHT VERLICHT

 

KARMA benadert het woord 'daden'. Verantwoordelijk zijn voor je eigen daden. Het principe van karma komt tot uitdrukking in sommige spreekwoorden: Wie goed doet, goed ontmoet - Boontje komt om zijn loontje - Wie wind zaait zal storm oogsten - Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in - Wie kaatst kan de bal verwachten.

 

KARMISCH ONDERZOEK  Behalve dat ik energetisch therapeut ben, ben ik gespecialiseerd in- en gewijd tot- karmisch onderzoeker.

Een karmisch onderzoek richt zich op fysieke klachten, relationele problemen, geestelijke problemen en emotionele problemen en geeft allereerst energetisch meetbare blokkaden uit dit en vorige levens aan, die ritueel transformeerbaar zijn. Het komt er op neer dat de mens daarna beter zijn eigen taak van verwerking en herstel kan doen, omdat hij meer over zijn energie balans kan beschikken. Niemand kan de verwerking overnemen. De cliënt doet dat zelf maar heeft weer beschikking over zijn 'tools' en wordt nu optimaal gesteund.

WAAROM een karmisch onderzoek ? Een Karmisch onderzoek is een diepgaand onderzoek naar het gevolg van lichamelijk/geestelijke klachten. Het kan zijn dat je telkens weer tegen dezelfde kwesties of dingen aanloopt en onwetend bent waarom dat gebeurt. Het kan ook zijn dat je behoefte hebt om bepaalde situaties, zoals de samenstelling van een gezin, een familie of bepaalde relationele banden in het bewustzijn te willen hebben die aspecten van het leven kunnen verduidelijken en daardoor meer inzicht in het leven geven. Klachten, fysiek zowel als mentaal willen altijd een hoger aspect aantonen dan alleen de klacht. De klacht op zich is slechts een gevolg van het geestelijk aspect waar het werkelijk om gaat. Hoe komt het anders dat sommige klachten door een reguliere behandeling niet verdwijnen of gewoon steeds weer terugkomen ? Klachten en open vragen bieden in wezen unieke kansen en mogelijk- heden een belemmerend aspect los te laten en daardoor te groeien.

WAAR bestaat een K.O. uit ? Er wordt gekeken naar verduidelijkende informatie uit dit leven en door inzage te ontvangen uit bepaalde vorige of toekomstige levens. Deze informatie brengt dingen in het NU aan het licht en maakt aspecten duidelijker en kunnen relevant en belangrijk zijn. Allereerst bestaat het onderzoek uit het onderzoeken van vier bepalende levenskern momenten:

* Geboorte, uit de start van het komende leven ontstaat alles en geeft te ontwikkelen mogelijkheden aan.

* Beroep, belangrijke levensaktiviteit.

* Relatie, een belangrijk aspect in ieders leven is de relatie ervaring.

* Dood, op welke leeftijd, in welke omstandigheden en op welke wijze kan dit kernmoment veel verduidelijken.

KWALITEITEN  In het onderzoek wordt niet alleen gekeken naar belastende, energetische storingen die getransformeerd kunnen worden. De mens kent ook positieve kwaliteiten die vaak ook wat meer in het onderbewuste zijn. Het doet recht aan de waarde van de mens die als waardevol te herkennen en tevens naar het bewustzijn te brengen en energetisch te versterken.

VOORKOMENDE BELASTINGEN 

* Geestelijk verstorende trauma's. Deze bevinden zich voornamelijk in de bovenste chakra's - vervloekingen, o.a. religieuze blokkades b.v. door oude verkeerde keuzen, geloften en offering, bepaald door het aspect van de WIL.

* Relatie verstorende trauma's. Deze hebben voornamelijk te maken met de middelste chakra's, verstoringen in de familie en relatie blokkeringen. Bepaald door het LIEFDE/WIJSHEID aspect.

* Maatschappelijk verstorende trauma's. Deze hebben voornamelijk te maken met de onderste chakra's. Geblokkeerde 'aarding' beschikbaarheid van vormgevende energie, moeilijk los kunnen laten. Bepaald door het aspect AKTIE/HANDELING.

* Energetische storingen. Belastingen in de aura, o.a. doodsangst (elementaal), andere angst, beschadiging (fysiek en of psychisch in een chakra gebied), teleurstelling in een man/vrouw, vervloeking door een man/vrouw, etherische parasieten manifest of ontvankelijk voor

RELIGIEUZE GELOFTEN  Velen dragen nog oude religieuze geloften bij zich. Deze veroorzaken vaak onbewuste schuldgevoelens, relatie blokkades e.d. in het onbewuste zijn de geloftes nog aanwezig en dat kan wringing ten opzichte van huidige ideeën en levenshouding geven.

VERSTORENDE ENERGIËN IN EN OM DE WOONPLEK  Er wordt ook gekeken of er verstorende energieën in en om de woonplek zijn zoals aardstralen, wateraders, GSM mast of hoogspanning. Deze belastingen worden door middel van rituele transformatie afgewend.

AANVRAAG K.O.

1. Het K.O. kan via CONTACT aangevraagd worden. Dan krijg je een informatie formulier toegestuurd die je ingevuld aan mij retourneert.

2. Het onderzoek wordt op afstand verricht.

3. De cliënt ontvangt binnen een week bericht of hij/zij bij bespreking van het verslag aanwezig dient te zijn, of dat een schriftelijk verslag opgestuurd wordt met verduidelijking van een begeleidend mondeling (bandje) verslag.

4. De cliënt ontvangt bericht op welke wijze de gegevens geheeld gaan worden en of hij/zij daarbij aanwezig dient te zijn. Het komt voor dat de heling ook op afstand plaats vindt.

5. De cliënt ontvangt bericht of hij/zij 'huiswerk' krijgt.

Vergoeding K.O. Euro 85,00 inclusief rapport.

AANVRAAGFORMULIER voor een K.O.   via contact knop

 

 

 

 

Complementaire kleuren.jpg
Complementaire kleuren.jpg
bottom of page