KLEUR VERRIJKT  maandelijkse nieuwsbrief  AUGUSTUS

Ajo van IJzeren

over bewustwording, spiritualiteit en kleur

CHAKRA 1 basischakra en CHAKRA 7 kruinchakra

KLEUR - kleuren van de regenboog

AFFIRMATIE - IK BEN LICHAMELIJK en GEESTELIJK in BEWEGING 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AANRADER    Ga er deze maand dagelijks op uit om buiten in de natuur in beweging te zijn en de verbinding met de aarde en de zon heel bewust in je op te nemen. Het licht en de aarde zijn de bronnen van ons bestaan, het beginsel van de schepping waarin wij leven. Sta dan ook stil bij de geestelijke aspecten van het bestaan waar we afhankelijk van zijn. De bewuste verbinding met deze kracht is de scheppingskracht van ons eigen leven tot zelfontpooiing en vernieuwing. Alles wat je hoeft te doen is je bewustzijn te verruimen, te weten dat er meer is dan het waarneembare en daar verbinding mee te maken. Voel dagelijks bewust een moment van verbinding met de aarde, de hemel en je hart en adem 8 tellen rustig in en uit. Kom speciaal deze maand lichamelijk en geestelijk in beweging en vernieuw je leven en daardoor hét leven, ons leven, elkaars leven, het leven op aarde. Al het nieuwe dat zich op aarde voltrekt moet door ons, de mens, geschieden, manifest gemaakt worden en daar help je bij door voortdurend 'in beweging'  te zijn en je 'eigen programma' voortdurend te herzien, bij te stellen en te leven.

AFBEELDING   Bekijk de afbeelding eens goed. De 4 elementen, aarde, water, vuur en lucht. De 6puntige ster symbool van verbinding met boven-beneden-hart, in alle elementen aanwezig. Het licht dat uiteen valt in de kleuren van de regenboog en de aarde omhult. Samen volkomen in balans. Dat zijn wij in micro zowel als in macro. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OLYMPISCHE SPELEN   Volgende week om deze tijd is het Olympisch vuur ontstoken, de Olympische vlag gehesen en zijn de atleten en sporters bereid alles uit zichzelf te halen en zich te meten met en aan de kwaliteiten van hun medesporters. De O.S. zijn sinds hun 'her' oprichting in 1895 volop in beweging  geweest.  In beweging zijn is een natuurlijk proces. Er is overal in de wereld volop beweging, letterlijk en figuurlijk in de breedste zin van het woord. De oude vorm van de O.S. is omgevormd tot een hedendaags  evenement waar naties zich aan de spelregels dienen te houden die met elkaar vastgelegd zijn.  

SPELREGELS   Het fundamentele gedachtegoed van de Olympische beweging is het behouden van ethiek. Welke gedragingen en aktiviteiten zijn toelaatbaar en welke niet.  Heel veel regels zijn in de loop der jaren veranderd door vernieuwd inzicht.  De gedragsregels die mensen tegenover elkaar en tegenover de natuurlijke omgeving in acht dienen te nemen zijn het beginsel waar het in dit wereldwijde sportieve evenement en in het leven om gaat. Respect voor elkaar en het leven.    

LEVEN   Het leven leven, vind ik de allerbelangrijkste tak van sport en dat is geen gehonoreerde discipline van het IOC, maar van het leven zelf.   De Olympische Spelen zijn een prachtige afspiegeling van het leven, maar spelen zich af binnen de beperking van een arena, een stadion en een bepaalde tijd. Ik vind het een mooi voorbeeld voor het leven dat zich buiten de grenzen van een enkel circuit afspeelt en met een onbegrensde tijdsspanne.   

RESPECT    Laten we de spelregels van het IOC op het toneel van het leven hanteren.  Respect voor elkaar en het leven. Ieder bereidt zich goed voor in zijn eigen cultuur, op zijn eigen plek, met zijn eigen mogelijkheden en met zijn eigen discipline. Het gaat in het leven per slot om zelfontplooiing, om alles uit jezelf te halen wat mogelijk is en individueel te streven naar zelfverbetering. Dit vraagt om discipline en de strijd met je eigen kunnen. Het gaat hierbij niet om de triomf. Het gaat niet om veroveren, maar om 'vechten' voor inzicht in het Zelf. Inzicht in je eigen kunnen en streven naar verder, naar hoger. Streven je vermogen uit te strekken en je grenzen te verleggen tot oneindige hoogte en onpeilbare diepte.  Deze tak van sport wordt niet om de 4 jaar gemeten met anderen, maar de ontmoeting met de ander vindt dagelijks plaats. Deze ontmoeting is geen wedijver moment, maar een respectvol tegenkomen van JEZELF. Een ontdekken waar je grens nu ligt. Dank je wel medesporter voor dit moment van ontmoeten en sparren. 

MEDAILLE   Het belangrijkste in deze tak van sport, 'het leven'  is, dat jij  ervaart dat je altijd in mee-beweging van het leven  bent.  Dat je weet en ervaart waar je capaciteiten liggen en wat je kwaliteiten zijn om die in de arena van het dagelijkse leven neer te zetten en een oprechte sportieve medespeler te zijn en te doen wat in jouw vermogen ligt en dat ook volhoudt.  Dan is een gouden plak voor jou een feit. Dan ben je een helder kleurrijk aspect van de kleuren van de regenboog, van het licht. Dan geef je LICHT.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Iedere maand uitleg over een andere kleur. Deze maand KLEUREN in zijn algemeenheid.

KLEUREN   Ja en wat nu, want kleuren bestaan niet. Of, ze bestaan wel, maar alleen omdat ons brein de vibraties om ons heen als zodanig interpreteert. Al deze vibraties of die nu vast, vloeibaar, gas of zelfs vacuüm worden genoemd, zijn continu aan verandering onderhevig of ze nu trillen of vibreren. Maar niks is vast natuurlijk, alles is een eeuwig durende beweging en daardoor verandering. Dit is voor ons brein echter geen nuttige manier om de wereld waar te nemen. Daar heeft het brein iets op gevonden. Het brein verandert de ervaring in gemakkelijker te begrijpen concepten. Het maakt er objecten, geuren, geluiden en natuurlijk kleuren van.

ENERGIE  De energie waarin wij leven zijn electromagnetische golven die enorm kunnen verschillen in golflengte. Het menselijk oog neemt maar een klein deel van de frequenties waar. De golflengte van het voor ons zichtbare licht zijn die met een golflengte van tussen de 0,00038 en 0,00075 millimeter. Dit lijkt misschien weinig, mar het zijn magische getallen voor de ogen en het brein. Dit is de golflengte van het voor ons zichtbare licht. Hier binnen kennen we ongeveer tien miljoen variaties. Als we het hele bereik van zichtbaar licht bij elkaar zien dan interpreteren we dit als wit. Als er een paar golflengten ontbreken, zien we het als kleur.

WAARNEMEN  Als we bijvoorbeeld de kleur rood waarnemen, dan zien we in werkelijkheid het deel van het elektromagnetische spectrum met een golflengte van plm. 0,0007 millimeter, terwijl de andere golflengten afwezig zijn. Het brein vertelt dan op dat moment dat het om rood gaat. Cultureel afhankelijk hangt het brein daar direkt een label aan en zegt: dit is de kleur van liefde, van bloed, van gebod, van verbod etc.

LICHT  Als licht weerspiegelt op een blad, een tafel of een auto, dan worden de elektronen in feite herschikt. De elketronen wervelen eerst stilletjes rond in hun atomen tot er plotseling een straal licht op schijnt. Dan wordt een deel van de elektronen geabsorbeerd, opgebruikt en de rest wordt naar buiten toe gekaatst en door het brein als kleur geinterpreteerd. 

GEEST  Zo zijn wij in staat om, in de geest in meditatieve staat,  het licht te gebruiken en om te zetten in kleur voor ons lichamelijk en geestelijk welzijn. 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

* heb een kleurrijke maand augustus en verrijk jezelf met alle kleuren van de REGENBOOG *

verwelkom het kleurenspel van de toekomst

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LICHTLIJST

Zit jij, of één van jouw naasten, niet lekker in je vel ? Plaats jezelf, of de ander, op mijn LICHTLIJST. Ik neem je dan mee in mijn dagelijkse NOON-DIENST. Je blijft daar een week op staan. Daarna kan jij  je zonodig  opnieuw aanmelden. Geef gewoon je volle eigennaam op met de mededeling LICHTLIJST. Dat is voldoende, het is gratis.  Je kunt dit doen via contact.   

Voor meer info over de Lichtlijst kijk in de Portfolio

   Je mag 'Kleur verrijkt' gerust in haar geheel doorsturen.

   Je kunt mij altijd consulteren via de contact button.

   Je kunt jezelf aanmelden via het formulier om 'Kleur verrijkt' rechtstreeks te ontvangen.