KLEUR VERRIJKT

Brief nr.14 aan mijn medereiziger

over kleur, bewustwording, spiritualiteit en levenskunst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET EI symbool van NIEUW LEVEN - kleur GEEL

HET EI    Een ei hoort erbij. Bij Pasen natuurlijk. Ze zijn al lang volop te koop in de winkels, groot en klein, hol en gevuld en in allerlei kleuren en smaken, ook de hard gekookte gekleurde kippeneieren. Ze zijn er weer en een lust voor het oog al die kleurtjes. Het ei is een universeel symbool en het ei drukt wereldwijd hoop uit, geluk, voorspoed, gezondheid, schepping van nieuw leven, opstanding, wedergeboorte, eeuwigheid en vruchtbaarheid. Het ei was in de oudheid voor veel volken ook een heilig symbool waarbinnen al het geschapene leeft en het werd als heilig teken, waar een groot innerlijk mysterie plaats vindt, ook zodanig vereerd. Men constateerde dat het ei het best de oorsprong en het geheim van het ZIJN weergaf. 

INNERLIJKE WERKING    Een kuiken, om het even bij het kippenei te houden, ontstaat door de geleidelijke ontwikkeling van de niet waarneembare kiem binnen de gesloten eierschaal. De innerlijke werking is zonder enige naar buiten blijkende tussenkomst van kracht. Deze innerlijke werking brengt uit een latent niets een werkzaam iets voort.  Dit is mogelijk dankzij warmte. Als het concreet levend wezen vervolgens zijn schaal verbreekt, toont het zich als een zelf voortgebracht en zelf geschapen wezen. Het is het symbool van de opstanding, van nieuw leven.

ZOEKEN    naar eieren, al of niet door de paashaas verstopt, is natuurlijk een activiteit met een symbolische achtergrond. De diepe betekenis is door de tijden heen behoorlijk verloren gegaan. Ik wil het even hebben over de mysterieuze  spirituele waarde in deze tijd waaraan ook het Paasfeest in de Christelijke traditie refereert. De verborgen ontwikkeling van kiem naar kuiken is een proces van binnen naar buiten dat zichzelf ontwikkelt door warmte en na een mysterieus vastgestelde periode leidt tot nieuw leven. De in het ei sluimerende kiemkracht associeer ik hier met levensenergie in de mens, in een ieder van ons.  Zoeken naar eieren is in spiritueel opzicht het zoeken naar daadwerkelijk leven, naar het verlangen herboren te worden als de mens die we diep van binnen zijn. Pasen is in spirituele zin dan ook het passeren van de grens van het ene leven naar het anderen. De Christelijke traditie laat ons door de kruisiging de overgave zien, dat er na het loslaten van het bestaande gegeven, opstanding werkelijkheid wordt en  nieuw leven ontstaat. Net als we dagelijks de zonsopkomst en zonsondergang kunnen beleven staat de nieuwe dag voor een nieuwe fase van ontwikkeling met nieuw licht en nieuwe kleuren op het bestaande. De nieuwe nacht staat voor overgave en loslaten met de kleur indigo die nieuwe inzichten geeft via de bovenste 2 chakra's. Je hoeft niet buiten je te zoeken naar kiemkracht en nieuw leven. Je hoeft überhaupt niet te zoeken want het is er al. Het nieuwe leven bevindt zich binnenin jezelf. Je hoeft het alleen maar licht en warmte te geven en toe te staan.  

HARTELUST   Pasen vieren en je naar hartelust in de stilte van je hart overgeven áán en verbinden mét de sluimerende kiemkracht van je levensenergie. De magie en de warmte van het Goddelijke licht zijn werk laten doen door de kiemkracht van je hart in het bestaande toe te laten. Deze innerlijke werking brengt uit een latent niets een werkzaam iets voort, net als bij het kippenei. De kleur van je leven licht op. Nieuw leven en nieuwe levenslust ontstaan. Het leven wordt helderder en kleurrijker. Dan vind je geen eieren maar vind je overal harten. Harten die open staan, die jou nieuw leven geven en die jou kleurrijk verrijken.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visie op de kleuren van de bovenstaande afbeelding

GEEL  GROEN  ROOD  Kleur is natuurlijk een middel tot uitdrukking. We nemen waar en her -scheppen een kleurbeeld in een gevoelsbeeld. Dat is absoluut niet passief maar actief. Er gebeurt iets met je. Bij het waarnemen wordt je hart geraakt. Welnu, kleur geeft altijd een gevoel weer. Vrolijke kleuren en levenslust zijn één. Het waarnemen van kleur is een zenuwproces, een gevoelsproces, een geestesproces. In de geest wordt de kleur omgezet in een waarde bepaling die alleen jij bepaalt. Ieder ander heeft wellicht een bepaling die de jouwe benadert, maar uiteraard toch anders is.

GEEL    Het geel zien we in al haar schakeringen in het oudste symbool van de mensheid, de cirkel van de zon, teken van  oneindigheid.  Het licht, de geest die kleur en oneindig leven geeft aan al dat is. Geel neutraliseert stoornissen in het zenuwstelsel, geeft opgewektheid en levensvreugde, verdrijft neerslachtigheid en vermoeidheidsverschijnselen. Geel stimuleert bovendien het intellect, de opmerkingsgave en volharding. Ook de klierfuncties worden door geel gestimuleerd en heeft een positief effect op het weerstandsvermogen.

GROEN    is natuurlijk kalmerend en ontspannend en bevordert het herstel van het organisme in zijn totaliteit. Dat ervaar je met name als je de natuur in gaat. Groen schept een harmonieus evenwicht in de lichaamsprocessen bij psychische opwinding en geeft rust en tevredenheid.

ROOD   bezit het grootste doordringende vermogen. Signalen zijn niet voor niets rood. Het is een actieve dynamische kleur die een opwekkend en stimulerend effect heeft en vitaliteit, energie en prestatievermogen geeft. De energie van rood stimuleert alle lichamelijke toestanden waarbij sprake is van energiegebrek, want ze zorgt voor activiteit, opbouw en aanvoer van kracht.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

*  verrijk jezelf dagelijks  met kleur en nieuw leven *

verwelkom het kleurenspel van de toekomst

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kijk eens in de Portfolio naar onderwerpen als: Karmisch Onderzoek - Levensvragen - Geboortestraal -  Meditatie

   Je mag 'Kleur verrijkt' gerust in haar geheel doorsturen.

   Je kunt mij altijd consulteren via de contact button.

   Je kunt jezelf aanmelden via het formulier om 'Kleur verrijkt' rechtstreeks te ontvangen.

 

 

 

 

 

 

 

.

Pasen 2017 De verwondering