KLEUR VERRIJKT

Ajo van IJzeren  Brief nr.18  aan mijn medereiziger

over kleur, bewustzijn, spiritualiteit en levenskunst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOUD IN OVERVLOED

EEN PAD  VAN GOUD   strekt zich voor mij uit. Het lijkt een gouden rivier die zich rustig stromend geluidloos tussen de bomen voort beweegt. Ik aarzel. Zal ik dit pad wel betreden ? Mág ik het  betreden deze overvloedige schoonheid van de natuur ? Vindt  mijn voet wel vaste grond op deze prachtige  stroom van klatergoud blad ?  Ik kijk omhoog. Wie heeft voor mij dit schoons neergelegd en geplaveid als een kunstwerk van duizend gouden tinten ?  ZIj reiken, kaal nu, naar de hemel, als lange hulpeloze armen die moeten wennen aan hun naaktheid en hulp vragen aan het licht.  Hun tooi heeft los gelaten en is neergedaald en getransformeerd naar goud. Maar de kleur van de lange armen is nu duidelijk te zien. Het is een donker ingetogen aubergine dat balans houdt op het emotionele vlak zoals paars altijd doet. Hun groei stagneert en keert zich in naar moeder aarde, wachtend tot de zon hen in het voorjaar oproept tot groei en bloei om het groen zacht helend weer te voorschijn te laten komen. 

BLADGOUD   het siert vele andere bomen nog.  De loofboom kan al haar kleuren naar een variëteit van goud transformeren. Gouden blaadjes hangen met trossen tegelijk nog schitterend te zijn in het vale licht van de zon dat hen een bewegende oplichtende schittering geeft. Zij zijn sterk nog en geven zich niet zomaar over. Zij wachten tot het nieuwe leven zich vol aangediend heeft. Dan zullen zij, als vanzelf, zacht dwarrelend van hun hoogten de aarde  bereiken en deze dan verrijken  met het proces van gestorven leven dat weer nieuw leven geeft aan de aarde en aan mens en dier. Wat een prachtige natuurlijke cyclus van ontvangen en geven.

GOUDEN ZON   Wij zijn als zij, als bewegende wandelende bomen. Levend van het licht.  Focus je op de gouden energie buiten rondom je heen. Verbind je er bewust mee. Het gouden licht dat duidelijkheid schept, overvloed aantrekt, het bewustzijn vergroot,  nieuw leven geeft en helpt om in aanraking te komen met diepe kennis, vreugde en wijsheid, ook om besluiten te nemen. De kleur goud versterkt elk gebied van je lichaam en je geest en helpt ook elke toestand van ziek-zijn te helen.

 

OVERVLOED    Bewust rijkend naar het licht. Mediteer op de gouden energie van de geestelijke zon in je hart en in de palm van je handen om overvloed aan te trekken voor lichaam en geest. Concentreer je op het gevoel van dankbaarheid voor je leven en de overvloed die je reeds bezit. Doe je ogen dicht en wees blij dat je het leven hebt en een dak boven je hoofd.  Concentreer je op het activeren van de gouden energie in je hart en handpalmen door er gouden licht naartoe te zenden. Zeg: 'Goddelijke geest, open de bron van overvloed in mijn hart en trek voortdurend zegeningen aan in mijn leven'.

HET GOUDEN PAD   der goldene Pfad op Hochheide is hier 200m boven mijn woonplek in Niedersfeld aangelegd. Een hoogvlakte van zo'n 5 vierkante kilometer met prachtig uitzicht rondom. Het gouden pad is plm. 5km lang en heeft 10 aandachtspunten om de natuur optimaal te beleven, te verinnerlijken en veel alledaagse dingen met andere ogen te benaderen.

De ontmoeting met de natuur is als het ware een ontmoeting met het Zelf. Word je opmerkzaam op de ruimte en het panorama dat het uitzicht biedt, word je tevens uitgenodigd om de ruimte in je zelf en in je leven te bezien. Of opmerkzaam, met gesloten ogen, luisteren naar het concert van de natuur, het zachte ruisen van de wind in de dennen, het getwitter van de vogels. Luister dan met optimale aandacht eens naar de stroom in je eigen lichaam, je harteklop.

Er is zo weinig echte aandacht in onze drukke hectische wereld. Het is zo mooi om de verbanden en het verbond waar te nemen van buiten en binnen. Het is in wezen allemaal gelijk. Wij zijn als de natuur, natuur-lijk, gelijk aan de natuur. Geniet deze herfstmaand van de natuur, van alle elementen die zich zo duidelijk manifesteren en zie de verbanden met je eigen menselijke natuur.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* verrijk jezelf dagelijks  met kleur en nieuw leven *
verwelkom het kleurenspel van de toekomst

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kijk eens in de Portfolio naar onderwerpen als: Karmisch Onderzoek - Levensvragen - Geboortestraal -  Meditatie -

   Je mag 'Kleur verrijkt' gerust in haar geheel doorsturen.

   Je kunt mij altijd consulteren via de contact button.

   Je kunt jezelf aanmelden via het formulier om 'Kleur verrijkt' rechtstreeks te ontvangen.

 

 

Gouden pad - goud in overvloed -