KLEUR VERRIJKT

               Ajo van IJzeren - Brief nr.2  aan mijn medereiziger

              over licht, kleur, bewustwording, spiritualiteit  en levenskunst

 

 

 

  ...als een warme deken...

 

ALS EEN WARME DEKEN    Subtiel klokgelui vult de ruimte van de wijde omgeving en nodigt uit. Het is donker binnen, héél donker in de Byzantijnse kerk. Indigoblauw met hier en daar een Pruisischblauw schijnsel. In de aarzeling van mijn voetstappen licht in de verte een klein rood lampje op, alsof het zeggen wil dat ik die kant op moet. Naar het hart van de ruimte.  Een milde geur van wierook word ik gewaar. Kaarsen worden hier en daar aangestoken als flakkerende sterren in de nacht. Ikonen worden door het schijnsel van de kaarsen gewekt. Het klokgelui verstomd. Zacht meerstemmig gezang neemt dat geluid over. Al mijn zinnen zijn geopend door deze signalen. Hier wordt Gods leven op een bijzondere manier gediend en wordt de liefde voor Gods Schepping manifest gemaakt. Zingend wordt gedankt, gesmeekt en gebeden, uren, dagen, jaren lang. Hier is God altijd aanwezig door de zorg van de monniken. 

    Ik verbind mij met het welluidende gezang van de monniken en verzink in de ontroerende stilte van mijn hart. Mijn hart kleurt warm en licht en ruim en levend. Het gezang van de deinende stemmen verhalen van Gods schepping en vertolken wat ik eigenlijk zeggen wil. Door de gezongen woorden wordt mijn adem geleid die steeds dieper wegzakt. Mijn hele wezen wordt zacht vernieuwd en gevuld met Gods liefde. Een warme deken omhult mij en stopt mij toe, zodat ik voelen mag dat God hier is en in ons woont. Mijn hart zingt dankbaar van het koninkrijk Gods dat ik adem voor adem gewaar geworden ben. 

IMPRESSIE   Een impressie van een verblijf van een aantal dagen in het klooster van de Communauteit van  de Benedictijnen monniken in Chevetogne  België.  Zij bieden de mogelijkheid om God aanwezig te laten zijn. Hier wordt zowel de Latijnse als de Byzantijnse traditie dagelijks gevierd en hun Slavische kerkmuziek is wereldwijd bekend. Om de muziek te luisteren klik de link -  https://www.monasteredechevetogne.com/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 * verrijk jezelf dagelijks met LICHT en alle kleuren van de REGENBOOG *

verwelkom het kleurenspel van de toekomst

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LICHTLIJST  Zit jij, of één van jouw naasten, niet lekker in je vel ? Plaats jezelf, of de ander, op mijn LICHTLIJST. Ik neem je dan mee in mijn dagelijkse NOON-DIENST. Je blijft daar een week op staan. Daarna kan jij  je zonodig  opnieuw aanmelden. Geef gewoon je volle eigennaam op met de mededeling LICHTLIJST. Dat is voldoende, het is gratis.  Je kunt dit doen via contact.

CONSULT    Een consult om wat dieper in te gaan op klachten die zich aandienen zal verhelderend werken.

Voor meer info over de Lichtlijst en Consult kijk in de Portfolio

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Je mag 'Kleur verrijkt' gerust in haar geheel doorsturen.

   Je kunt mij altijd consulteren via de contact button.

   Je kunt jezelf aanmelden via het formulier om 'Kleur verrijkt' rechtstreeks te ontvangen.

.

Contact
Consult