top of page

 

KLEUR VERRIJKT

Ajo van IJzeren  Brief nr.22 aan mijn medereiziger

over kleur, bewustwording, spiritualiteit en levenskunst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                PAASFEEST  LICHT  OVERGAVE   LEVEN  kleuren PAARS - GEEL

 

PAASFEEST   Feest van overgave en nieuw leven. Overgave aan het Licht.   Licht en leven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, in de natuur, in alles en allen. De maand april schenkt ons het wassende licht en groeiend nieuw leven. Het Paasfeest schenkt ons hetzelfde, groeiend nieuw leven omdat we Licht hebben laten schijnen op het bestaande en ons overgegeven hebben aan de scheppende kracht van het Licht in ons. Dat is God in ons en God buiten ons. Bewijs van de expliciete Eénheid in alles en allen.   Die Eènheid is er al en was er altijd al. Tijd om het niet alleen te weten, het ook te vinden en te voelen. En vinden, dat doe je in jezelf. Anderen, de natuur, de wereld kunnen je ondersteunen en helpen om sluiers weg te nemen die jou verhinderen om de Eènheid  voelend te vinden en te weten.

UITNODIGING    Jaarlijks nodigt het Paasfeest uit om tot actie te komen, op te staan uit ons bestaande en ons verder en dieper te gaan invoelen wie we werkelijk zijn. Wat het is dat ons doet leven en groeien. Wat gebeurt er allemaal in het verborgene in de wereld en in onszelf. Veel verborgen zaken in de wereld komen aan het licht en veranderen veelal in chaos. Ga niet in je ego zitten om te oordelen en er wat van te vinden.   Observeer wat er rondom gebeurt, wees je bewust dat jij die energie niet bent. Laat het door je heen gaan en onthecht je er van zodat het jou niet negatief beïnvloedt. Door je ermee te verbinden wordt het iets van jou, dan word je zelf negatief en daarmee destructief. Dan zou je bijna gek worden van alles wat er gaande is. Geef je over aan de stilte in je hart. Focus je op het licht, je ademhaling die nieuw leven geeft en alles wat niet van het licht is meevoert en transmuteert naar Licht. 

GODS WIL-JOUW GEEST  Hoor de roep die achter de chaos zit en verbind je met jouw hart. Je bent niet voor niets op aarde nu in deze woelige periode. Je wordt geroepen om te transformeren en je blijvend te verbinden met het Licht. Om te gaan invoelen wat zich in het verborgene in jouzelf afspeelt. Leven, de geest die levend maakt, die alles nieuw maakt, die jou nieuw inzicht geeft, nieuw zicht op het bestaande. Dat is Pasen, je ego loslaten, overgeven aan de Goddelijke Wil. Dan zet je jezelf in de stroom van Gods Licht. Jezus liet alles over zich heenkomen toen 'men' vond dat hij het verkeerd deed omdat zij hem en zijn werken niet begrepen. Hij ging de weg die God hem liet gaan door alles heen en hield zijn focus en vertrouwen op de Vader, het Licht, de Geest die hem leven gegeven had. Zijn ego had hij toen op zijn rug, het kruis. De glorie ontving hij nadat hij gezegd had: Niet mijn wil maar Uw Wil geschiede -en- In Uw handen beveel ik mijn Geest. Toen werd zijn ego gekruisigd. Toen ontstond nieuw leven. Hij stond op en bewandelde een nieuw leven. Hij liet de Geest van God zijn leven bepalen. Een actuelere boodschap kunnen we niet ontvangen in deze roerige tijd. Je mag het deze maand vaak zeggen tegen jezelf: In Uw handen beveel ik mijn Geest.

 

JIJ BENT SCHEPPER    Jij bent je eigen schepper. Leef je leven levendig, vier het, met de focus op jouw/onze, dè Schepper, de grote Geest die nieuw leven geeft met elke ademhaling. Adem Gods leven in, vernieuw en geef nieuw leven aan al je cellen en atomen, aan je denkbeelden en breng jouw kwaliteiten in de praktijk. Toon medeleven en mededogen, zie de behoeften van anderen en kies bewust zodat je een baken van licht wordt voor jezelf en voor anderen. Dank je Schepper, dank het Licht voor jouw eigen groei en expansie.   

AANRADER:  Wordt het kruisteken en creër  ruimte en tijd om de tekenen van het leven boven te laten komen. Luisteren naar het lichaam. Luisteren naar de ziel. Lichamelijke tekens kunnen zoveel vertellen over iets dat we mentaal laten liggen in het leven. Het lichaam, de energie, gaat van slag als informatie van de ziel niet gehoord of genegeerd wordt. De ziel wil je iets laten 'horen' wat belangrijk is voor je leven. Neem de tijd om te luisteren en te horen. Geef je over, richt je op en spreid je armen. Word het kruisteken en voel wat er dan gebeurt. Je wordt kwetsbaar, je hart gaat open, er valt iets van je af, je hebt HET niet meer in de hand...en dan...gebeuren wonderen. Je wordt je hart, je wordt liefde en je deelt liefde uit. 

 

** Deze keer laat ik het licht schijnen op het kruinchakra.

KRUINCHAKRA   Het kruinchakra is de 2e straal van Goddelijke liefde en is de straal van liefde-wijsheid. De kleur is GEEL. Het basiskenmerk is omvattende liefde en de basistechniek is aantrekken wat men nodig heeft. De kleur geel visualiseren op het kruinchakra helpt daar bij. Personen op deze straal hebben grote behoefte om liefde van anderen te ontvangen en proberen deze liefde zeker te stellen door diegenen die ze nodig hebben voor hun welzijn op emotioneel niveau te manipuleren. Belangrijk is om deze begoocheling door te hebben, het niet te zien als een falen of als een zonde, maar om te beseffen dat deze illusie voor de ziel geen enkele waarde heeft.

   De opdracht is het pad te zoeken dat leidt tot integratie van de persoonlijkheid met de ziel. Niemand kan dat pad voor iemand definiëren. Men moet zelf zijn eigen gids worden en alleen  de weg vinden. De weg wordt helder door waarneming en zich te laten leiden door de ziel en door de juiste identificatie. Zo moet men zijn eigen pad banen.

   Materiële zaken en de juiste relaties kan men aantrekken om het proces te ondersteunen. Het mentale denken moet men leren te sturen. In emotionele reacties moet men leren kiezen en zijn fysieke lichaam leren beheersen. Dan wordt het mogelijk ware liefde en wijsheid tentoon te spreiden. Men maakt een wijs onderscheid tussen mensen die hulp nodig hebben en mensen die geen aandacht hoeven. Men heeft een precies oor en begrijpt de innerlijke gedachten van anderen en streeft naar het bijeenbrengen van de werkers van de wereld tot één geheel.

GEEL - PAARS/VIOLET   Deze twee kleuren zijn complementair aan elkaar. Geel is de kleur van HET LICHT van HET WETEN de kleur van wereldse kennis en WIJSHEID, de kleur van het neutrale. Paars iets warmere versie van violet, komt vrijwel niet in de natuur voor en is een bijna buitenaardse kleur. Symbolisch dus voor alles wat buiten de aarde is, de Godheid zelf. Het paars komt na het blauw - de dood en vóór het rood - de geboorte. Alles dus wat komt tussen dood en wedergeboorte, het hiernamaals. 

De kleuren staan tegenover elkaar, zijn complementair aan elkaar. Paars/violet tegenover het geel, dat de wereldse kennis symboliseert. Het paars/violet symboliseert dus ook het tegenovergestelde hiervan, n.l. de Goddelijke kennis, de Wijsheid. Het GEEL betreft vooral de mensenleeftijd van 30-45 jaar waar men streeft naar vermeerdering van kennis. Het PAARS/VIOLET de leeftijd van 75 jaar en verder, waar de dood en het leven na de dood en wedergeboorte een rol gaan spelen.

* Nog even over het 3e chakra, de Plexis Solaris die resulteert onder de 6e straal van Goddelijke Liefde. De straal van 'tongen' van alles wat hoorbaar en voelbaar is, wat emotioneel maakt, al dat op ons afkomt. Haar kleuren zijn het omgekeerde van de kleuren van deze maand op het kruinchakra van de 2e straal van Goddelijke liefde, t.w. PAARS in het centrum met een GELE rand. Drijfkracht en rust worden in balans gehouden door het geel van de wijsheid. De balans zal zeker deze maand gehouden moeten worden voor ons welzijn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

heb een kleurrijk Paasfeest

verwelkom het kleurenspel van de toekomt

verrijk jezelf met kleur

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kijk eens in de Portfolio naar onderwerpen als: Karmisch Onderzoek - Levensvragen - Geboortestraal - Meditatie 

   Je mag 'Kleur verrijkt' gerust in haar geheel doorsturen.

   Je kunt mij altijd consulteren via de contact button.

   Je kunt jezelf aanmelden via het formulier om 'Kleur verrijkt' rechtstreeks te ontvangen.

 

.

licht overgave leven
bottom of page