KLEUR VERRIJKT

Ajo van IJzeren  Brief nr. 23  Aan mijn medereiziger

over kleur, bewustwording, spiritualiteit en levenskunst

 

 

ROOD van Pinksteren 

    LEVEN-LEVEN-LEVEN in de kracht van de GEEST

 

 

MEIFEESTEN  Feesten om letterlijk en figuurlijk energie van te krijgen. Gewoon gezellig en als je je bewust op de krachtige aanwezige energie afstemt perfect voor onze geestelijke ontwikkeling. Je bent immers je eigen Schepper ? Schep vreugde, compassie, liefde, blijdschap en schep groei. We kunnen profiteren van de krachten die boven alles uitgaan, die met het verstand niet te vatten zijn. Energiën, letterlijk en figuurlijk, die de aarde en ons tot leven wekken. Die  ons oproepen tot Leven met een hoofdletter. Energiën die mensen wereldwijd creëeren rondom hun traditionele al of niet religieuze feesten. De energie van het oude Keltische vruchtbaarheidsfeest van Beltane opent de maand mei, het feest van vuur en passie. De hele maand mei viering en de verering van Maria, moeder van Jezus, moeder aarde, de grote levengevende moeder. De aarde die bloeit en vrucht voortbrengt, het Wesak festival van de boeddhisten die bij volle maan in mei de geboorte, verlichting en dood van de Boeddha vieren. Viering van Hemelvaartsdag en nu, 10 dagen later het Pinksterfeest. Creëer dagelijks jouw hemelvaart en jouw pinksterfeest die je vullen met de/jouw Heilige Geest en stijg boven de materie uit door stil te worden en je te verbinden met Al dat Is.

PINKSTEREN  Onze Geest verheffen boven de materie, dat is het doel van het leven op aarde. De instroom van de energie van deze Pinksterdagen gebruiken om je verbinding met je ware zelf te versterken en te verankeren in je systeem. Een balans vinden tussen ratio en intuïtie. Er is één constante in het leven en dat is LEVEN. Niet jouw leven of mijn leven, maar LEVEN. Dat wat Leven geeft en er altijd zal zijn ook als ik er niet meer ben. Een grote beweger, een energie, het ongeziene, het niet tastbare en toch aanwezige. Eén grote intelligentie. Als dat er niet was, waren wij er ook niet, simpel. Ik noem het onze Schepper en we kunnen intunen op die energie. Het zijn wij die veranderen en steeds losser gaan staan van onze Schepper en menen alles beter te weten.  Tijd om terug te keren. Aan de energiën zal het niet liggen deze maand. Die gaan er voor, nou wij nog.

Volgens de overleveringen via het Paasverhaal, demonstreerde Jezus de Christus, door zijn opstanding, de macht van zijn Geest over de materie. Deze Geest, de Christusgeest, Heilge (heel) Geest, is in ieder mens aanwezig. Wij zijn van God en krijgen hier op aarde de kans om ons bewust met de Christusgeest, de geest van Liefde, in ons en buiten ons, te verbinden en deze verbinding te versterken.  Je kunt de roep van de ziel negeren, maar je kunt ook gehoor geven aan de geestelijke machten om stil te worden en je te verbinden met, te verdiepen in, en de energiën die aanwezig zijn te gebruiken voor je eigen groei om Meesterschap te krijgen over de materie.


STEM  Ons drukke bestaan verhindert ons om te horen wat de innerlijke stem te verkondigen heeft. Momenten van waarheid kun je oproepen door gebed of pelgrimage. Je even terug trekken van de associatie die de beelden van de maatschappij oproepen. Het kruis, symbool van Pasen, is ook het symbool van een kruispunt in je leven. Je kunt horizontaal blijven of afdalen in het innerlijk om de confrontatie met jezelf aan te gaan en je dan te verheffen en over te geven aan de energie van de leven gevende grote Geest, God. Bewust de verbinding maken met het universum, het ongeziene in de hemel, dat is en altijd zal zijn.

   Als je alles overgegeven hebt aan het Hoger Zelf, dan heb je jouw hemelvaart bereikt. Dan heeft je ego niks meer te zeggen met betrekking tot het richting geven van je leven. Dan stem je je af op het Hoger Zelf om je besluiten te nemen. Dan voel je alsvanzelf wat waar is en onwaar. Dan luister je voordat je doet. Dan laat je alles over aan datgene wat je ingefluisterd wordt door de hemel. Dan spreekt de Heilge Geest. Dan word je spreektaal anders.  Dan is niet je ego dat spreekt maar je stem die uit de hemel lijkt te komen. Het is ook jouw stem, maar de stem zonder angst, koppigheid en vooroordelen.

ROOD  VAN PINKSTEREN   Leven- leven- leven in het vuur en de kracht van de GEEST. Het is het vuur van leven en is niet te stuiten, gaat dwars door alles heen. Rood geeft licht en warmte en leven. Rood is van de opgaande en van de ondergaande zon.  Rood is een signaal. Het signaal van onvoorwaardelijke bevrijdende liefde, ook dwars door alles heen. Het vuur van rood verteert alle verborgen frustraties, alle angsten, alle perversies, alle boosheid en bevrijd van pijn. Rood heeft een helend vermogen  Het rood van Pinksteren maakt je Geest vrij, geeft energie, levenslust en kracht. Adem de kleur diep in en uit en laat het door je heen stromen. Baad je zelf in rood licht, glimlach, groei, bloei en geniet. Dank de kleur en de kracht van de grote alom aanwezige leven gevende Geest. En....ik draag vandaag natuurlijk...rode kleren.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

verrijk  jezelf deze week met rood

en verwelkom de kleuren van de toekomst

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kijk eens in de Portfolio naar onderwerpen als: Karmisch Onderzoek - Levensvragen - Geboortestraal - Meditatie 

   Je mag 'Kleur verrijkt' gerust in haar geheel doorsturen.

   Je kunt mij altijd consulteren via de contact button.

   Je kunt jezelf aanmelden via het formulier om 'Kleur verrijkt' rechtstreeks te ontvangen.

 

 

Leven in de kracht van de Geest