KLEUR VERRIJKT

Ajo van IJzeren  Brief nr.4 aan mijn medereiziger

over kleur, bewustwording, spiritualiteit en levenskunst

 

 

WIJ ZIJN KLEUR

Om onszelf bewust naar een hoger bewustzijn te ontwikkelen kunnen we de 3-voudige vlam in ons hart verwerven of versterken. Deze 3-voudige vlam is het Licht van God dat rechtstreeks neerdaalt in het fysieke hart en dat het bewuste Goddelijke Leven brengt, de verbinding met het Christus Zelf en met IK BEN Aanwezigheid.

 

Door de 3-voudige vlam (violette vlam) in evenwicht te brengen en te versterken gaat de mens steeds beter de Zoon of Dochter van God op aarde uitdrukken. Ver gevorderde zielen, die de Christus al tamelijk perfect manifesteren sturen hier op aarde veel Licht uit om die aarde evoluties te verheffen. Door meditatie kunnen we alle aardse gevoelens vervangen door goddelijke gevoelens, dat is ons allen wel bekend.

De 3-voudige vlam is het geschenk van het Leven, het Christus Licht in een ieder van ons. Het is de kracht van de Vader – de Zoon en de Heilige Geest. Het is ons vermogen om Zelf-Zijn én realisatie in God te bereiken. De 3 kleuren van de 3-voudige vlam GEEL ROZE BLAUW vertegenwoordigen het Goddelijke Wijsheid aspect op het kruinchakra, het Goddelijke Liefdes aspect op het hartchakra en de Goddelijke Kracht op het keelchakra. Deze 3 kleuren en deze aspecten vormen samen de kleur VIOLET de kleur van Transmutatie en Vergeving op het Zielechakra.

MEDITATIE

Ga  met je aandacht naar het hart. Adem een paar keer rustig in en uit en visualiseer dat je in een grot zit, diep in de schoot van moeder aarde. Het is donker en er is hier slechts stilte en in deze stilte ontspan je. Laat je schouders ontspannen, het gelaat, de heupen, de handen,  de voeten, alles is ontspannen.

Voor je staat een brandende kaars. Zie hoe een deel van de vloer en de ruimte verlicht wordt. Kijk nu rustig in de vlam en zie hoe 3 kleuren geel-roze-blauw door en om elkaar heen bewegen. Adem rustig door en zie dan deze vlam in je hart.

Voel hoe de vlam op je ademhaling steeds groter wordt. Zie nu dat het GEEL van de vlam reikt tot aan je kruinchakra – en zeg rustig – Ik BEN GODDELIJKE WIJSHEID. 3X

 

Zie nu hoe het ROZE op je ademhaling groter wordt....en zie hoe het roze het gebied van je hartchakra verlicht en zeg rustig – IK BEN GODDELIJKE LIEFDE.... 3x

 

Zie nu hoe de kleur BLAUW op je ademhaling groter en sterker wordt en het hele KEELgebied vult en zeg rustig – IK BEN GODDELIJKE KRACHT....3x

 

Nu zien we deze 3 kleuren samen VIOLET worden. Op onze ademhaling versterken we de kleur VIOLET rustig en zien ons hele wezen gevuld met VIOLET. Nu zeg ik rustig – IK BEN GODDELIJKE VERGEVING ….3x

 

We voelen ons hele wezen gevuld en zien hoe we gezuiverd en geheeld worden door deze violette vlam.

 

Nu brengen we de kleuren weer langzaam terug naar de kamer van ons hart en sturen ze vanuit ons hart de wereld in. We bedanken de kleuren GEEL ROZE BLAUW en VIOLET en kom langzaam terug naar het hier en nu.  AMEN

 

Wij zijn van het Licht dat in ons uitéén valt in Kleur. Wij zijn de uitvoerders van het Licht in de stoffelijke wereld. Wij zijn de kleur van God. Wij zijn Kleur.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* verrijk jezelf dagelijks met de Violette vlam*

verwelkom het kleurenspel van de toekomst

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kijk eens in de Portfolio naar onderwerpen als: Karmisch Onderzoek - Levensvragen -  Geboortestraal  -  Meditatie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Je mag 'Kleur verrijkt' gerust in haar geheel doorsturen.

   Je kunt mij altijd consulteren via de contact button.

   Je kunt jezelf aanmelden via het formulier om 'Kleur verrijkt' rechtstreeks te ontvangen.