top of page

 

KLEUR VERRIJKT

brief nr.45 aan mijn medereizigers

over kleur, bewustwording, spiritualiteit en levenskunst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6puntige ster

Het symbool van optimaal evenwicht tussen hemel en aarde.

het mannelijke en het vrouwelijk

kleuren roze-liefde, geel-wijsheid, blauw-kracht

 

KERSTFEEST  Het aloude christelijke verhaal van Kerstfeest kent veel verschillende gradaties en waarheden, net zoals bijvoorbeeld liefde vele niveaus, gradaties en verschillende hoedanigheden kent. Wat ik waarneem, is dat wereldwijd in deze tijd mensen het verlangen hebben om samen te komen, samen te zijn en Kerstmis te vieren. Hoe men dat feest ook vorm geeft en tot uiting brengt. (Anno 2020 zijn we wereldwijd gebonden aan bepaalde regels die niet eigen keuze zijn, waarvan verwacht wordt dat we die na leven). Dit wordt een kerst om nooit te vergeten. Deze periode bevat door de stand van de planeten, een instroom van kosmische energiën die het bewustzijn van de mensheid zal verhogen. 

   Het verhaal van Kerstmis en de geboorte van het Christuskind, bevat in wezen het verhaal van iedereen en geldt voor alle tijden. Het vertegenwoordigt een diepe kosmische waarheid, een universele boodschap die altijd over de wereld heeft geklonken om te verkondigen dat God zichzelf manifest maakt door de geboorte van het kind in een ieder van ons.

Deze waarheid vertegenwoordigt de goddelijke geboorte in de materie. Dit is de oude wijsheid, de grondlegging van alle religie. Het woord religie betekent zoveel als re=terug/opnieuw, ligie=verbinden/verbond. Het verbond van god/de grote heilige geest, met de mens. De oorsprong van ons Zijn. We noemen het kind van het verhaal van Kerstfeest Jezus Christus, die de Christos in ons vertegenwoordigt. Het Christuslicht in ons is opnieuw geboren toen wij ter wereld kwamen, toen onze ziel een fysiek leven binnenging en in de materie incarneerde.

   Christus is geboren in nederige en eenvoudige omstandigheden, in een stal, een grot. Het Christuslicht in ieder van ons is aanwezig, klein, zuiver en teer, diep verborgen in ons hart. Het is het symbool om te leren nederig en zuiver te zijn en je over te geven aan het leven. Door geboorte, via de kruisiging en de wederopstanding komen we tot groeien en tot bloeien. Het leven zelf biedt de gelegenheid en geeft ons de kans om het licht tot wasdom te laten komen, en het naar binnen en naar buiten uit te stralen.

 

KIND   Het kind in de kribbe wordt aanbeden door herders en wijzen. De herders vertegenwoordigen de jonge ingewijden. Zij die door meditatie en contemplatie het licht aan de hemel zien, de ster en die volgen. Dan kennen we de drie wijzen uit het oosten, de magiërs, die over occulte intellectuele kennis beschikken. Zij komen in nederigheid, zij herkennen de goddelijkheid van het heilige Christuskind. 'Grote' mensen zijn eenvoudig van hart en aanbidden eenvoudige dingen.

   De wijzen komen als boodschappers naar iedere mensenziel en brengen de ziel goud, wierook en mirre. Iedere ziel incarneert met bepaalde kansen en/of talenten en moet de waarde van goud leren kennen zowel fysiek als spiritueel. Iedere ziel ontvangt de geur van wierook, de wijsheid van de geest en ontvangt mogelijkheden, maar moet naast de vreugde in het leven, ook de mirre of bitterheid proeven zodat de smaak van vreugde goed tot de ziel doordringt en zij steeds weer de vreugde van het leven terug kan vinden. Het zijn stappen van ontwikkeling en ontplooiing, inwijdingen voor de ziel door de materie heen. Het licht in onszelf, in het eigen hart, deze liefde door alles heen in liefde blijven versterken en dat in dankbaarheid loven, eren en bedanken.

VREUGDE  In deze tijd van het jaar is er in de hoogste geestelijke wereld veel vreugde. Het is een kosmische gebeurtenis met een toevloed van licht, schoonheid en vrede. Kerstmis is een manifestatie op de zevende straal van de broederschap van alle leven. Het schept de mogelijkheid tot het ontwaken van inzicht, van de ziel of psyche voor de spirituele of innerlijke werelden van licht, liefde, geluk, harmonie, zoals God het leven van de mens heeft bedoeld. In dit leven van de vervolmaakte man-vrouw zien we boven het grote gezelschap in de hemelen de schitterende Christusster schijnen. Het symbool van de Christus man-vrouw.

  De spirituele kracht die neerdaalt in een mens wordt gesymboliseerd door de driehoek, die met de punt naar beneden je aard volmaakt doordringt en in evenwicht brengt, wat blijkt uit de andere driehoek van de Ster. Een man of vrouw wordt vervolmaakt door de Christusgeboorte, het allergrootste wat ooit op deze planeet kan gebeuren. We zullen dit steeds duidelijker gaan zien met de voortgang en ontwikkeling van spirituele wetenschap en bewustwording van de mensheid.

MEDITATIE   Neem de tijd om je voor het Kerstfeest in alle rust dagelijks even af te stemmen op het stralende licht van de Christusster.

Visualiseer boven je een stralende gouden ster die het hele universum verlicht. Voel hoe de stralen op je neerdalen en je omringen als een piramide van licht. Adem dit licht in en laat het door je hele systeem heen stromen en voel hoe al je cellen en atomen reageren op dit licht.

Als je tijd neemt om met de kleuren van de ster te mediteren kan dat gericht als volgt:

Geel op het kruinchakra. Voel hoe goddelijke wijsheid binnenstroomt

Roze op het hartchakra. Voel hoe goddelijke liefde binnenstroomt

Blauw op het keelchakra. Voel hoe goddelijke kracht binnenstroomt

Laat alles door je heenstromen.

Deze drie kleuren samen maken:

Violet op het milt (2e)chakra. Voel hoe alles wat niet van het licht is transmuteert naar het licht.

 

Stuur al het licht over de wereld uit en zie de volken verenigd in goede wil, vrede en broederschap. Zie een stralende witte roos. De roos van vrede en liefde in de harten van alle mensen.

Bedank het licht en de kleuren. Sluit je chakra's met een kruis van licht in een cirkel.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

*Ik wens een ieder van harte kleurrijke feestdagen: Vrede op aarde in de mensen een welbehagen*

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kijk eens in de Portfolio naar onderwerpen als: Karmisch Onderzoek - Levensvragen - Geboortestraal -  Meditatie -

   Je mag 'Kleur verrijkt' gerust in haar geheel doorsturen.

   Je kunt mij altijd consulteren via de contact button.

   Je kunt jezelf aanmelden via het formulier om 'Kleur verrijkt' rechtstreeks te ontvangen.

stralende 6.p.ster.jpg
bottom of page