KLEUR VERRIJKT

Ajo van IJzeren Brief nr.7 aan mijn medereiziger

over kleur, bewustwording, spiritualiteit en levenskunst

Kleur PAARS concentratie op het hartchakra

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAARS op het hartchakra kan ons deze maand steunen om de boodschap van en de voorbereidingstijd op het kerstfeest te verhelderen en de diepe betekenis en de prachtige symboliek van vrede en licht temidden van een donkere wereld bewust te integreren. Paars is de kleur van onderdanigheid aan het Goddelijke, de kleur van voorbereiding en de kleur van inkeer. Gebruik paars deze maand tijdens je meditaties. Zie beneden voor meer info.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERWACHTING   Terwijl Sinterklaas nog in het land rondwandelt, was het zondag j.l. 1e Advent. We konden het 1e kaarsje van de 4 kaarsen ter voorbereiding op het Kerstfeest aansteken. Advent betekent komst - wederkomst en letterlijk betekent Advent - Adventus: God komt naar ons toe. Volgens de Christelijke traditie, staan de vier zondagen vóór Kerst in het teken van de verwachting van de komst van God op aarde in de vorm van Jezus Christus, zijn zoon.

*    Ik vind het mooi en zinnig om deze tijd te gebruiken als een periode van concentratie óp en de betekenis ván de verwachting van de geboorte van het Kerstkind. Als ik het woord 'verwachting' ontleed, heeft dat voor mij niet zo'n super positieve lading. 'Ver' is niet hier en nu, maar ergens daar en 'wachten' ja, tot  Sint Juttemus en weet ik veel waarop ? En, wat verwacht ik eigenlijk ?  Wat verwacht jij van en in de wereld, van de regering, van het koningshuis, van je familie, van je omgeving ? Kan je eigenlijk wel iets verwachten ? Is verwachten wel realistisch ? Dat is een vraag ! Het is goed deze vraag eens aan jezelf te stellen deze weken.      

*    Verwachting is altijd iets in de toekomst, iets dat nog komen moet en bijna altijd krijg ik het gevoel dat anderen, iets anders, verantwoordelijk is/zijn. In ieder geval krijg ik niet het gevoel dat ik zelf verantwoordelijk ben. En dat laatste past niet bij mij. Verwachten ? Als ik mijzelf die vraag stel, durf ik te zeggen dat ik niks verwacht, want alles is er al en altijd al geweest. Alleen moet ik HET leren zien en inzien en leren het mysterie van het leven, te doorgronden en te herkennen in mijzelf, in het dagelijkse leven. Daar helpt het eeuwenoude verhaal van de geboorte van Jezus Christus mij bij. Verwacht jij de geboorte/wedergeboorte van Jezus Christus ? Of...

 

KERSTMIS   Het feest van Kerst herinnert ons eraan dat het kind ooit geboren is, toen, in Bethlehem, in een stal, temidden van de dieren. Geboren in een gewone  wereld met geuren en kleuren. Mooi. We hoeven het dus niet meer te verwachten want het Christuskind is er al. Alleen zijn we ons er misschien niet van bewust. We leggen de geboorte van het Christuskind misschien buiten ons, ergens daar of daar, ja toen en ooit. Maar weten dat het in jouw stal, in de beslotenheid van jouw eigen hart, in jouw kribbe, temidden van jouw leven, ligt te wachten om door jou ontvangen en begroet te worden.    

*   We kunnen de geboorte van het Christuslicht in ons hernieuwen, herdenken, verfrissen, vieren, het geborene volwassen laten worden, laten groeien in de tijd. Het is klein en licht, het is kwetsbaar, net als een baby middenin de wereld. Een baby wil gekoesterd worden, gedragen, verzorgd, gevoed. Het geboren Christuslicht in ons idemdito. Want anders ?  Eén rukwind in het leven en het lichtje is uit. Eén nare ervaring en we verlaten ons hart en komen in ons hoofd terecht. Weg blijdschap, weg liefde, weg rust, weg dankbaarheid, weg éénheid.

 

HET KERSTKIND  wordt Immanuël genoemd, "God-met-ons". Hoe mooi kan het zijn. Jij mag het geboren kind in jou volwassen laten worden en dagelijks  het Christuslicht in jou voeden, koesteren er mee werken, voor jezelf en voor anderen. De daden van God zijn gemanifesteerd in de komst van Jezus Christus op aarde. Deze zei toen hij volwassen was: Ik ben het Licht der wereld....net als jij en ik. Wij moeten het doen hier op aarde, licht en liefde geven aan de wereld in nood, aan de naasten.

*     Dat is zo leuk van God - de Schepper van Hemel en Aarde - dat een mens de grote daden van God mag doen, mag neerzetten in deze wereld. Mag schijnen en licht geven door het licht in hemzelf. Als kind van God zichzelf  en anderen mag liefhebben. Hoe mooi is dat en wat is dat voor ons een schitterend voorbeeld, dat Kerstverhaal dat eeuwen en eeuwen mee evolueert met de tijd. Dichtbij gekomen is,  met ons, in ons. Koester het en heb het lief.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAARS  is een mystieke kleur die geassocieerd wordt met spiritualiteit, visie, waarheid en wijsheid. De kleur werkt, zowel letterlijk als figuurlijk, heel positief tijdens meditatie. De kleur roept emotie op en geeft lichaam en geest een diepe bevrijding.  Paars is een mengkleur van rood en blauw, warm en koud, en brengt soms verwarring in  het Zelf, conflict in denken en voelen. Zie dit gewoon als uitdaging om intuïtief te komen tot het ware Zelf, je uniciteit. Geniet van paars deze maand en laat de kleur je steunen om het mysterie van het Christuskind te onthullen.  Moge rust, kalmte en vrede je begeleiden en over je neerdalen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* verrijk jezelf dagelijks met paars *

  verwelkom het kleurenspel van de toekomst

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kijk eens in de Portfolio naar onderwerpen als: Karmisch Onderzoek - Levensvragen - Geboortestraal -  Meditatie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​

   Je mag 'Kleur verrijkt' gerust in haar geheel doorsturen.

   Je kunt mij altijd consulteren via de contact button.

   Je kunt jezelf aanmelden via het formulier om 'Kleur verrijkt' rechtstreeks te ontvangen.

het HARTchakra