KLEUR VERRIJKT

Ajo van IJzeren - Brief nr.9 aan mijn medereiziger

over kleur, bewustwording, spiritualiteit en levenskunst

WIJ ZIJN KLEUR DOOR HET LICHT

NIEUWJAAR   Een Nieuwjaar, een overgang van het ene getal naar het andere. Een uitnodiging om nieuwe plannen te maken, ons open te stellen voor nieuwe ideëen, oude gedachten en beperkingen los te laten en nieuwe toe te laten.  In deze roerige tijd, waar veel waarheden en zekerheden onderuit gaan, worden we opgeroepen om ons te richten op het Licht in onszelf. De vonk in het hart die leven geeft aan het hele systeem. Het hart WEET wat het hoofd niet weet. Het hart, de kern, het grote aanwezige mysterie, de geest, het is een kwestie van overgave aan het grote mysterie van leven. Het is het mysterie van de Goddelijke Liefde die de wereld omvat en alle mensen in haar weten en mededogen vasthoudt. Je kunt je afscheiden van het hart en je hoofd je leven laten bepalen. Desondanks blijf je een deel van de mensheid. Als ik de wereld bezie, constateer ik dat de chaos bepaald wordt door geestelijke armoe en dood. Het verstand houdt een deel van de wereld vast, in ketenen gevangen en brengt de mens tot slavernij.

DRIE KONINGEN   Op 6 januari wordt in de Christelijke traditie het feest van de drie Koningen herdacht. Het moment dat drie Wijzen uit het Oosten, geleid door de ster, de stal bezochten om het kind geschenken aan te bieden. Zij brachten mirre, wierook en goud. Een prachtige metafoor van de geschenken die wij bij onze geboorte ontvangen: Liefde, Wijsheid en Kracht/Wil. We hebben het allemaal in ons en we worden door het leven uitgenodigd om het Wil en Wijsheid aspect met het Liefde aspect te verenigen. De vereniging van de mens met God, die ik ook graag de Grote Aanwezige noem. 

GEDACHTEN KRACHTEN    De geest dient gevoed te worden om vrij te kunnen zijn van de beperking van het uiterlijke of persoonlijke zelf. Achter het uiterlijke zelf gaat je individualiteit schuil, de diepere mens. Onbewust reikt je Hogere Zelf uit naar andere zielen om contact te kunnen maken met het grote mysterie van leven en met elkaar. Daarom, wees stil, open je hart en verbind je met het grote mysterie van leven, de stroom, je rijke adem, je zachte kracht en laat 'de oude Adam', de beterweter, los. Dan wordt de geest gevoed met liefde, zachtheid en worden omstandigheden en mogelijkheden verlicht. Dan is er geen scheiding meer tussen hemel en aarde. Dan ervaar je de hemel op aarde, ondanks alles. Dan ervaar je mededogen en compassie met de wereld in plaats van onbegrip, frustratie en woede. Dan zijn je gedachten dáárop gericht en deze positieve gedachten van ieder van ons hebben meer kracht dan negatieve gedachten van tig andere mensen.

LABYRINTH  LICHT en KLEUR    Het labyrinth hier boven nodigt je uit in gedachten rustig van buiten naar binnen te lopen en dit te ervaren. Sta rustig met gesloten ogen stil in het centrum, in het lichtpuntje. Als je dit ervaren hebt, ga je er even uit en pauzeer je een aantal seconden. Daarna ga je direct in het midden staan in de kleur geel. Als je het tijd vindt, loop je rustig het labyrinth uit. Voel en ervaar het verschil met de vorige omloop. Pas dit zelfde dan toe zonder de afbeelding van het labyrinth, maar in de geest in je eigen lichaam waar je hart het centrum van het labyrinth symboliseert en het Licht woont. Voel en ervaar wat er met je gebeurt. Weet dat in je hart, in de kern, de al-wijsheid, de goddelijke intelligentie en de macht wonen. Vanuit dit Licht valt jouw licht in kleur uitéén om de wereld te verlichten en kleur te geven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                          * verrijk jezelf dagelijks met LICHT *

                                                                 verwelkom het kleurenspel van de toekomst

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kijk eens in de Portfolio naar onderwerpen als: Karmisch Onderzoek - Levensvragen - Geboortestraal -  Meditatie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Je mag 'Kleur verrijkt' gerust in haar geheel doorsturen.

   Je kunt mij altijd consulteren via de contact button.

   Je kunt jezelf aanmelden via het formulier om 'Kleur verrijkt' rechtstreeks te ontvangen.

 

 

 

Labyrinth