top of page

KLEUR VERRIJKT

Ajo van IJzeren Brief nr.50 aan mijn medereiziger

over kleur. bewustwording, spiritualiteit en levenskunst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAARS en GEEL/GOUD op het 3e chakra

vanuit

Licht   Overgave  Leven 

naar

Vrede  Balans  Hoop

HEMELVAART   een reis naar de hemel op aarde. De stilte van het Zijn, de kleuren paars met een geel/gouden rand, kunnen je naar grote hoogte brengen. Het zijn de kleuren die de balans houden op het emotionele vlak. Het licht van gods vrede, balans  en hoop, stroomt langs deze kleuren de wereld in en werkt met name op onze Plexis Solaris, het 3e chakra. Deze straal is op donderdag aarde gericht.  

BALANS   geen sinecure in deze tijd. Tenminste voor mij niet bepaald. Ik moet er dagelijks flink aan werken om niet te vervallen in  allerlei emotionele aspecten die mij triggeren door de situatie in het land en de wereld. Ja, ik kijk de wereld in door mijn eigen ogen die mijn spiegel zijn.  Door mijn ogen neem ik de wereld als een afspiegeling van mezelf waar. Eigenlijk een soort 'Ik zie ik zie wat jij niet ziet'. Het waargenomene, brengt mij in een ervaring die mij uitnodigt mijn bewustzijn te onderzoeken. Vervolgens te accepteren wat zich aandient en er licht op te laten schijnen, zodat helder wordt wat in mezelf geëerd of getransformeerd wil worden.

   Ik ben zelf de schepper van mijn leven, in verbondenheid met de aarde en de hemel, de grond onder mijn voeten en de adem, de geest van Al dat Is. Zelf moet ik zorgen voor de balans in mijn leven en iedere ademtocht  kan mij daarbij dienen als ik me er op afstem. Iedere inademing is licht, heeft een trilling, komt ergens uit het heelal, gratis en geeft nieuw leven. 

 

OVERGAVE   Prachtige tijd van bewustwording en groei voor de hele mensheid nu in het leven heel veel aan het veranderen is en 'onze gewoonten' op de schop gaan. Hoor de roep die achter de angst en de chaos klinkt. Het roept om transformatie in onszelf. Maak er een gewoonte van om dagelijks stil te worden en je over te geven aan -en je te richten op- de stilte in jou. Je los te maken van de materie, het stoffelijke en je naar de hemel, de ruimte-het onstoffelijke, de geest in jou en de grote geest van Al dat Is, te begeven. Tijd om bewust te leven in verbondenheid met hemel en aarde. Het licht en de lucht van de hemel die leven geeft. Het enige constante in het leven en ook het enige wat leven geeft aan onze aarde en aan alles wat er op leeft.

   Dat moet wel pure Liefde zijn. Mooi om je daaraan over te geven en dat deel ook bewust in te voegen in het leven en je dagelijks bewust te zijn van deze leven gevende adem van God. Een rede om je te richten naar de hemel en dankbaar te zijn voor de adem die het hele systeem  leven geeft. Stil te zijn, bewust diep te ademen en te ervaren dat de adem het leven verlicht. Letterlijk en figuurlijk en alles in balans brengt, fysiek en geestelijk. 

 

VREDE    We moeten alles kopen, betalen, afrekenen in het leven, of je wordt er op afgerekend. Maar de adem is de onvoorwaardelijke, oneindige liefde, Gods adem voor ons, de mens, het leven, niet te koop, niet ergens te halen. HET IS, geheel gratis. Jij mag het bewust gaan ontvangen en er bewust mee leven. Adem het diep in en realiseer je wat een geschenk en wat bijzonder die ene ademhaling doet en is.  Bij bewuste ademhaling kom je in andere sferen dan de aardse. Je verlaat de stoffelijke wereld en je gaat de geestelijke wereld in, naar de hemel, om te ervaren wie je in werkelijkheid bent. De sluier die jou verhindert om de werkelijkheid van Al-liefde te ervaren valt weg en de eenheid met het licht, je schepper wordt realiteit. In deze hemel kan je jezelf opladen om toegerust met licht en liefde, de dagelijkse werkelijkheid anders te ervaren dan voordien. Je krijgt nieuw zicht op het bestaande. Oh zit het zo, ja zo eenvoudig is het. Voel dat je adem je liefde geeft, versterkt en dat je liefde bent. Vrede-Balans- Hoop vallen je ten deel.

 

** Deze keer laat ik het licht schijnen op de Plexis Solaris

De Plexis Solaris resulteert onder de 6e straal van Goddelijke Liefde. De straal van 'tongen' van alles wat hoorbaar en voelbaar is, wat emotioneel maakt, al dat op ons afkomt. Drijfkracht en rust worden in balans gehouden door het geel van de wijsheid die rondom de paarse cirkel in beweging blijft. De balans zal zeker deze maand gehouden moeten worden voor ons welzijn.

GEEL - PAARS/VIOLET   Deze twee kleuren zijn complementair aan elkaar. Geel is de kleur van HET LICHT van HET ZIJN, de kleur van WIJSHEID.  Paars is de iets warmere versie van violet, komt vrijwel niet in de natuur voor en is een bijna buitenaardse kleur. Symbolisch dus voor alles wat buiten de aarde is, de Godheid zelf. Het paars komt na het blauw - de dood en vóór het rood - de geboorte. Alles dus wat komt tussen dood en wedergeboorte, het hiernamaals of- het hiervoormaals. 

   De kleuren staan tegenover elkaar. Paars/violet tegenover het geel, dat ook de wereldse kennis symboliseert. Het paars/violet symboliseert dus ook het tegenovergestelde hiervan, n.l. de Goddelijke kennis, de Wijsheid van het hart. Het GEEL betreft vooral de mensenleeftijd van 30-45 jaar waar men streeft naar vermeerdering van kennis. Het PAARS/VIOLET de leeftijd van 75 jaar en verder, waar de dood en het leven na de dood en wedergeboorte een rol gaan spelen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

verrijk je zelf met kleur en ik wens je een kleurrijke week die volkomen in balans is

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portfolio  onderwerpen als: Karmisch Onderzoek - Levensvragen - Geboortestraal -  Meditatie - Trance healing - Kleur op chakra's en organen - Lichtlijst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   Je mag 'Kleur verrijkt' gerust in haar geheel doorsturen.

   Je kunt mij altijd consulteren via de contact button.

   Je kunt jezelf aanmelden via het formulier om 'Kleur verrijkt' rechtstreeks te ontvangen.

   Blog op de website aktuele informatie over het leven en haar verschijningsvorm -           https://www.triadiswijzijnkleur.info/blog

Paasfeest  2018.jpg
Paars-geel.jpg
Paars-geel.jpg
bottom of page