KLEUR VERRIJKT  december 2015

maandelijkse goednieuwsbrief over bewustwording, spiritualiteit en kleur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

december staat in het teken van de kleur WIT
chakra 8 net boven het KRUINCHAKRA
chakra 1 BASIS/STUITCHAKRA

IK BEN ÉÉN MET DE SCHEPPER IK BEN VERLICHTING

 

 

CHAKRA    Het 8e chakra bevindt zich net boven het kruinchakra. Dit is het punt waar het LICHT de materie gaat raken en vervolgens in het lichaam uitèèn valt in de kleuren van de regenboog.
Het 1e chakra basis/stuitchakra, is gezien vanuit de stralenleer de 4e straal van Goddelijke Liefde en de kleur is WIT. Het is het punt waar de Ziel het lichaam verlaat als dit sterft en overgaat naar een andere dimensie.

 

 

WITTE STRAAL  van Zuiverheid is de 4e straal en is op vrijdag aarde gericht. Aartsengel Gabriël dient op de Witte Straal van Zuiverheid. Alle drie grootste religies zijn bekend met aartsengel Gabriël.
- Christendom verkondigt Gabriël de boodschap aan Maria dat zij de moeder van Christus zou worden.
- Islam de engel die de Koran aan Mohammed kwam brengen.
- Jodendom wordt Gabriël beschreven als èèn van de heilige engelen die aangesteld is over het paradijs, de slangen en de Cherubijnen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOODSCHAPPER   Engel Gabriël wordt vaak afgebeeld met een trompet. Hij brengt aan iedere ziel van licht het goede nieuws over het pad naar de hemelvaart en de uiteindelijke bestemming: Vereniging met God. In het Kerstverhaal roept Gabriël ons op naar ´Huis´ te gaan, naar onze stal, de geheime kamer in ons binnenste. Te gaan naar het hart en het Christuskind, het Licht in ons, te begroeten, te leren kennen, het te gaan bezitten en het vast te houden. Het Kerstverhaal vraagt ons ook om dienstbaar te zijn aan het Licht, het Christuslicht in ons. Een uitnodiging ook om meesterschap proberen te verkrijgen over het Licht.

 

AFFIRMATIE   Visualiseer tijdens de affirmatie de kleur WIT op het basischakra en het 8e chakra. Voel je verbonden met de hemel en de aarde, Vader/Moeder God.
Spreek: In naam van Ik Ben die Ik Ben `IK BEN een heilig wezen van God ik ben Goddelijke Zuiverheid`. Deze affirmatie helpt om jezelf met Licht te vullen, jezelf aan te moedigen op het spirituele Pad en jezelf te VERLICHTEN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATUUR   Nu het Licht buiten zoveel minder tijd en kracht heeft, heeft de natuur haar uitbundige kleurenspel terug getrokken en varieërt nu van paars naar violet, met hier en daar roze schijnsel. Het roze wijst naar het hart, terwijl paars en violet naar transformeren en transmuteren wijzen en het contact met de ziel verder openen. Een prachtige aanwijzing van de natuur die ons eraan herinnert om ons met het hart te verbinden en alles wat niet van het Licht is te transformeren naar Licht.


LICHT - "Er zij licht" staat in de Bijbel in vers 3 van het boek Genesis. En er was Licht. Er wordt een scheiding gemaakt tussen Licht en Duisternis. Waar het èèn is kan het ander niet zijn. In onze traditie herdenken en vieren we de geboorte van het Christuslicht in ons. Zondag j.l. is de Adventstijd begonnen. De voorbereiding op de komst en het rijzen van het geestelijke Licht. In de geest bereiden we ons voor op het herscheppen en het versterken van het Licht in ons. In de materie staat de zon tijdens de Midwinterzonnewende, 21 december, even stil om vervolgens in kracht weer toe te nemen. Wij worden door de tijd opgeroepen het licht vast te houden, het licht in en buiten ons te laten groeien, zo dat duisternis afzwakt en verdwijnt. Zo dat vreugde en blijdschap bezit nemen van ons leven, ondanks alles. Zodat wij VERLICHTING zijn.


KERSTFEEST Het Christusfeest. We vieren dat het zaad van het Christuslicht in de ziel van ieder mens geboren is en steeds opnieuw geboren wordt. Mensen verheugen zich op de kersttijd, gelovig of niet. Gedachten concentreren zich op vrede, liefde, goede wil en broederschap. Deze wereldwijde energie verlicht het bewustzijn, werkt opbeurend en verenigt. Door te werken aan het licht in jou groeit het gestaag en de sluier tussen de wereld van de Geest en de Materie wordt geleidelijk aan dunner. Dit heeft niet alleen op jezelf effect, maar op de hele wereld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

                                                                     waar heb jij dat licht gekocht ? ik heb het zelf gemaakt

 

VERLICHTING  Moge de Geest van het Christuslicht je deze maand verlichten en mogen de engelenkoren in jezelf te horen zijn - Ere zij God in jou en vrede in jou dan is er vrede op aarde in de mensen een welbehagen...

 

 

* heb een kleurrijke maand december *
* verwelkom het kleurenspel van de toekomst en verrijk jezelf met kleur *
 

 

Je kunt altijd contact met mij opnemen via 

Je mag  'Kleur verrijkt' gerust in haar geheel doorsturen

 

Terug naar