KLEUR VERRIJKT maandelijjkse nieuwsbrief FEBRUARI

over bewustwording, spiritualiteit en kleur

Ajo van IJzeren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deze maand kleur GROEN  het hartchakra - chakra 4 

IK BEN EEN WONDER BOVEN WONDER

 

HET HART   is de motor van ons  'in leven zijn'  en het hartchakra is het centrum van alle 7 chakra's. De energieën van de onderste en de bovenste chakra's komen hier samen. Dit is de plek van het evenwicht, de balans. Als de lagere 3 chakra's, de fysische-emotionele centra, goed functioneren dan is het hart de poort naar de 3 hogere chakra's, de geestelijk-spirituele centra en de spirituele zeggenschap.  Het gaat om het innerlijk evenwicht, de balans tussen verschillende aspecten van onszelf zoals het mannelijk-vrouwelijke principe, licht en schaduw, lichaam en geest, intuitie en ratio. Het gaat ook om onszelf èn de wereld om ons heen, geven en nemen, in relatie treden of niet, anders zijn accepteren of afstraffen. Het hartchakra is de 'poort naar de ziel'  want hier wonen onze diepste en inngste gevoelens via welke we met het universele deel van onze ziel contact kunnen leggen.

GROEN  is de kleur van de natuur, de vegetatie, het leven en de kleur van het midden, van het evenwicht en de harmonie. Zij werkt altijd heilzaam en mild, reinigend en verhelderend. Groen bevordert het natuurlijke, het creatieve, het kinderlijke in ons. Groene weiden stellen gerust en ontspannen en brengen daarmee een harmonieus evenwicht in de lichaamsprocessen. Het versterkt de zenuwen, verlaagt de bloeddruk, heeft een gunstige invloed op hart en nieren.  De genezende groene straal, 5e straal van goddelijke liefde en op woensdag aarde gericht, schenkt altijd genezing, rust, tevredenheid,  begrip en draagt gevoelens van vrede en verzoening, sympathie en vriendschap over. 

BALANS   Het evenwicht in de wereld om ons heen is ver te zoeken. De wereld is naarstig op zoek naar rebalancing. Een deel wil oude structuren krampachtig handhaven en baseert zich op bepaalde voorschriften al of niet wettelijk en/of religieus. Een ander deel wil zich juist ontdoen van oude structuren en is zoekende naar nieuwe, naar Eènheid. Dit creeërt chaos alom. *   Nou ben ik in de veronderstelling dat dit alles te maken heeft met het onevenwichtige mannelijke - vrouwelijke principe in de wereld. Het mannelijke heeft zo giga lang gedomineerd boven het vrouwelijke, dat het mannelijke het vrouwelijke deel in zichzelf ervaart als onnatuurlijk. Uit angst om dat gevoel te erkennen en te laten stromen dat gevoel bijvoorbaat liever met een kalasnikov afschiet, nog voordat het zich kan ontwikkelen. Dit geldt ook voor vrouwen  die hun gevoelens en hun creative scheppende vermogen ook eeuwen lang hebben 'moeten' onderdrukken om zogezegd  'te overleven'.

*   Door deze tijd waar een sterke instroom van licht frequenties vanuit de kosmos onze wereld binnenkomt, worden steeds diepere lagen van ons zelf aangeraakt. We kunnen er  niet meer omheen, individueel niet, evenals collectief niet. We zullen het evenwicht tussen het vrouwelijke en het mannelijke in ons moeten vinden en toestaan. Laten we bij onszelf beginnen. Daarmee is ook de wereld gediend. 

WONDER   boven wonder is het toppunt van een wonder zijn. Wonder van een geboorte, van nieuw leven, dat brengt een ieder op de wereld naar het hart, daarin zijn wij Eèn. Het opent ieders hart. Het ontroert en dan voel je dat je niet meer met je ogen kijkt, maar met je hart. Dan voel je bewondering en de liefde in al je vezels wakker worden en gaan stromen. Dat wonder zijn wij allen, nog steeds, al sinds onze geboorte toen anderen je be-wonderden en zich over jou ver-wonderden. Deze maand gaan we eens heel bewust, minimaal 29 !! dagen kijken met ons hart en ons over onszelf en ons systeem verwonderen. Dan kunnen we de ander ook bewonderen zonder ons om het gedrag van hem/haar te verwonderen. 

*    Met ons hart kijken naar de ander, naar onszelf, naar de natuur, naar de dieren, naar de wereld. We kijken dan veel dieper en voelen leven, warmte, liefde. Met het hart kijken verbreedt de horizon. Jouw interesses worden mijn interesses, jouw zorg wordt mijn zorg, jouw liefde wordt mijn liefde. Dan kan ik jouw liefde voelen en word ik mijzelf door jou gewaar. Dan zie ik de goddelijke vonk in jouw ogen, dan word jij bijzonder als mens. Niet om je daden, maar om jouw Zijn. Dan zie ik het wonder in jou en spiegel ik mijzelf in jou en zie mijn eigen wonderlijke Zijn. Dan voel ik dat wij allen broeders en zusters zijn.

AANDACHT   Oprechte aandacht voor jezelf en de buitenwereld deze maand. Jezelf en de ander her-ontdekken. We beginnen niet pas met Valentijnsdag om genegenheid te tonen. We beginnen vandaag met even onze ogen te sluiten en naar 'binnen' te kijken en de kleur groen in te ademen en de genezende kracht door ons heen te laten stromen. Even luisteren naar onszelf, genegenheid tonen aan onze bloedstroom en harteklop. Jezelf verwonderen over je eigen prachtige systeem. Dank je wel systeem dat jij mij tot nu toe in leven houdt. Laat de kleur groen dan even over de wereld heenstromen en weet dat het levengevende systeem in alle levende organismen aanwezig is. Is dat dan geen wonder ?

*   Laten we het leven vieren deze maand. Niet alleen uiterlijk met carnaval, Valentijnsdag, verjaardag of Chinees Nieuwjaar, of Aswoensdag of zo, maar vooral ook innerlijk. Kijk achter de maskers en de verkleding van niet alleen tijdens carnaval en  kijk achter je eigen masker. Kijk overal doorheen met het hart. Dan zie je de ware schoonheid van het levensfeest. Dat is pas feest

 

* heb een kleurrijke maand februari en verrijk jezelf met kleur *

 

Je mag   'Kleur verrijkt'  gerust in haar geheel doorsturen.

Je kunt mij altijd consulteren via Contact.

Kijk ook eens in de Portfolio om meer te weten te komen over kleur en haar helende werking.