KLEUR VERRIJKT maandelijkse nieuwsbrief JANUARI 2016

over bewustwording, spiritualiteit, kleur en meer

Ajo van IJzeren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Januari staat in het teken van de 7 kleuren van de regenboog

VERWELKOM DE KLEUREN VAN JANUARI OP ALLE CHAKRA'S

IK BEN KLEUR DOOR HET LICHT

 

Tot dusverre stonden iedere maand een bepaald chakra en een bepaalde kleur centraal. Deze maand echter niet. Nu worden we verwelkomt door de 7 kleuren rood oranje geel groen blauw indigo paars. Daarom enige uitleg over chakra's in het algemeen.

 

CHAKRA - De 7 chakra's die met elkaar èèn systeem vormen, zijn onze energiebronnen met elk haar eigen functie. Door dit systeem stroomt de levensenergie. Iedere chakra heeft haar eigen kleur en trilling en elk is verbonden met een laag van ons fijnstoffelijk energieveld, de aura die de kleuren van de chakra's weerkaatsen. Als we gezond zijn van lichaam en geest functioneren de chakra's optimaal en zijn de kleuren helder. * We kunnen met elk chakra afzonderlijk in de geest en/of fysiek in het gebied van het resp. chakra, contact maken. Door middel van kleur, geur, klank en edelstenen kunnen chakra's geheeld, geactiveerd en/of gesedeerd worden. We kunnen het systeem op deze manier stimuleren, manipuleren en aldus versterken of juist verzwakken. Hierdoor kunnen lichamelijke en/of geestelijke klachten sterk afnemen en de cellen en atomen van het fysieke systeem haar oorspronkelijke trilling weer aannemen.

 

Tot dusverre stond ook iedere maand een bepaalde geboortestraal centraal welke bij het chakra van de maand hoorde. Nu enige uitleg over de 7 geboortestralen in het algemeen.

 

GEBOORTESTRAAL - Behalve 7 chakra's zijn er 7 geboortestralen. De geboortestraal en sub-straal is een bepaalde kwaliteit van energie, kleur, die aktueel wordt op het moment dat iemand incarneert in het aardse leven. Behalve kleur en frequentie heeft iedere geboortestraal ook haar bepaalde eigenschappen en kwaliteiten. * Als men zich bewust is van zijn geboortestraal (zielestraal) en de sub/bijstraal (persoonlijkheidsstraal) met de kwaliteiten, perversies en te verwerven kwaliteiten, vergemakkelijkt dat het integratieproces van de persoonlijkheid met de ziel, waarbij de ziel uiteindelijk de dominante factor wordt.

 

EÈN JANUARI wordt wereldwijd door de meeste mensen vreugdevol begroet. Veelal met toeters en bellen van heb ik jou daar. Bijzonder, want het is maar een getal dat nieuwe jaar van nu, 2016. Afscheid en nieuw begin ? Altijd goed. Mensen kijken graag vooruit, naar morgen, naar volgende maand, naar volgend jaar wellicht. Verlangen naar voortzetting van het huidige of nemen daar juist liever afscheid van en verlangen naar en hopen op....

 

TIJD Nù is dat NU een herinnering. Dat doet de tijd. De tijd neemt weg en creeërt niks, want dat doen wij zelf. Wij scheppen ons leven. Nu met iedere ademhaling herschep ik mijn hele ZELF zelf. Ik ben een kind van OOIT, van de geschiedenis, van alles wat ik nu ben. Maar ik kan mijzelf her-scheppen door anders met het leven om te gaan. Anders te denken, anders te reageren, anders te eten, anders te kleden, ander werk te gaan doen en alles te veranderen in mijn woonomgeving. Maar, ik moet dat wel zelf doen en niet hopen dat...Ik houd niet van hopen. Hopen ligt ergens daar, ver weg. Hopen maakt passief en 'het andere' weet niet wat jij hoopt, dus dat wordt niks. Begin gewoon zelf met stappen nemen om je wensen gestalte te geven.

 

NIEUWJAAR. Nieuw jaar, nieuwe dag, nieuwe kleur, nieuwe ademhaling. Dat gebeurt gewoon. Moeiteloos, kost niks. Laat het nieuwe jaar moeiteloos in haar nieuwe hoedanigheid op je afkomen. Als een nieuwe dageraad. Laat telkens weer nieuwe gedachten geboren worden. De nieuwe dag houdt zich ook niet vast aan de hitte of de kou of het onweer van gisteren. Alles stroomt. In de kosmos, op aarde, in de aarde, in ons. Zoals de stroom die in jou woont en jou doet leven in al haar facetten, zich moeiteloos uit liefde aan jou toont met de oproep liefdevol naar jezelf en de wereld te kijken. Wees flexibel als de bomen in de wind die meebewegen met dat wat hen doet bewegen. Beweeg mee met de grote beweger, de adem, God, het grote geestelijke Licht dat ons letterlijk en figuurlijk verlicht en kleurt.

 

AFFIRMATIE deze maand - IK BEN KLEUR DOOR HET LICHT

 

IUITLEG  Iedere maand uitleg over een andere kleur.

Deze maand niet over de betreffende kleur van de maand, maar over kleur in het algemeen. Kleuren zijn de glimlach van de natuur, zonsop en ondergang, kleuren van de natuur, de hemel, de regenboog. Het beroert ons hart, maar achter deze wonderlijke indrukken gaat nog aanzienlijk veel meer schuil. Kleuren maken in ons meer wakker dan enkel de bewondering waarmee wij ze tegemoet treden.

* We nemen kleurprikkels namelijk niet alleen met onze ogen waar om er van te genieten, maar met al onze zintuigen. Licht en kleur zijn twee elementaire concepten die onlosmakelijk met ons leven verbonden zijn. Voor ons betekenen ze energierijke levensimpulsen, die de basis vormen voor een aangenaam, bevredigend leven in harmonie, gezondheid en welzijn.

* Licht en kleur beinvloeden ons bestaan in vele vormen en op een omvattende wijze, daar het verschijnselen zijn die op ons gemoed inwerken en daardoor ook onze stemmingen en levensenergie 'kleuren'. Onze levensvisie en -instelling hangen namelijk rechtstreeks samen met de 'kleuring' waarvan wij innerlijk vervuld zijn en die wij via ons fijnstoffelijk energieveld, onze aura, uitstralen.

* Zo komt het ook dat de blik vaak vertroebeld is en men alles 'als een grijze brij' ziet of juist dat iemand vindt dat alles glanzend en bont aandoet en daardoor mooi en zinnig is.

* Deze twee extreme stemmingen verschillen echter op een beslissend punt van elkaar. Namelijk in de afwezigheid of aanwezigheid van LICHT, dat voor ieder atoom van ons wezen van zeer groot belang is en dat het geweldige verschil tussen 'uitgelaten blijheid' en 'dodelijke bedroefdheid' uitmaakt.

* Kleuren kunnen ons ook zodanig beïnvloeden, dat er een genezingsproces op lichamelijk cq.geestelijk niveau in gang gezet wordt. Ze zwengelen een werkzaamheid aan, die haar wortels in het geestelijke vindt en zich laat overbrengen naar het lichamelijke vlak.

* Of wel, kleuren energieën kunnen impulsen geven tot activiteiten die een positief effect op het lichaam hebben wanneer er sprake is van ziekten of psychische stoornissen. De ontregelde lichamelijke functies kunnen met behulp van kleurtrillingen hersteld worden.

* Willen we er mentaal mee kunnen werken dan zijn inzicht in het proces en in de afzonderlijke kleuren een vereiste.

 

 Ik werk met materiële kleuren schilderkunst en toegepastekunst- . Etherische kleuren - heling op chakra's en organen, meditatie met kleuren, visualisatie met kleuren, voeding en kleur, kleur en edelstenen. 

 

* heb een kleurrijke maand januari *

* verwelkom het kleurenspel van de toekomst en verrijk jezelf met kleur *

 

 

Je kunt altijd mij altijd consulteren via                                                                                                                                     

Je mag de pagina gerust in haar geheel doorsturen

 

Terug naar