Kleur verrijkt maandelijkse nieuwsbrief   JUNI

nieuwsbrief over bewustwording, spiritualiteit en kleur

 

 

 

 

 

kleur GEEL chakra 7 - Kruinchakra

ik ben het Solar Bewustzijn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 BLOEI-GROEIMODUS    We staan nog volop in de bloei en groeimodus deze maand. Alles om ons heen helpt mee om ons bewustzijn te verheffen naar hetgeen zich achter de zichtbare wereld schuil houdt. Bewust ZIJN. Er bewust zijn in het leven betekent dat ik weet dat er achter de hele zichtbare wereld iets onzichtbaars aanwezig is waarvan ik mij in eerste instantie niet bewust ben. Iets 'geheimzinnigs' dat ik niet zomaar waarneem. Bijvoorbeeld: in ieder mens en in de hele natuur schuilt een levenskracht die niet zichtbaar is, maar er wel is.

KRACHT    Achter iedere waarneembare kleur is een kracht aanwezig die ik slechts kan ervaren als ik mijzelf bewust met die kleur verbind. En zo is het met alles. Verbind ik mijn geest bewust met het leven in mij, dan word ik mijzelf gewaar als individu met levenskracht en voel ik de werkelijkheid, n.l. dat er leven in mijzelf stroomt. Verbind ik mij, mijn geest, met jou, jouw geest, dan breid ik mijn bewustzijn uit en ervaar ik een groepsbewustzijn. Er ontstaat dan een geestelijke communie, een verbinding, een commune, een èènheid. Dan vallen alle franjes van de uiterlijke wereld weg en kan ik jou en die en dat en het, ervaren. Dan ervaar ik leven, de bezieling van Het leven, haar oorsprong, de weerspiegeling van de Ziel. 

AFSPIEGELING   Als we ons verbonden weten met de onzichtbare wereld dan ervaren we dat de zichtbare wereld slechts een afspiegeling is van de ware wereld, de wereld van de Geest. Deze maand bereikt de zon, (alweer, zou ik bijna zeggen, maar ik zeg het niet), haar hoogste punt. Zoals het lichaam van de mens haar ziel omhult, weerspiegelt en haar materiële voertuig is, zo moeten we beseffen dat de eigenlijke en zichtbare zon die licht en warmte geeft aan onze planeet, op zichzelf ook slechts een afspiegeling is van het wezenlijke dat zij in zich bergt. Zij is het voertuig, een afspiegeling, van een innerlijke - geestelijke zon.

ZON-SOLAR VERBINDING   De natuur verbindt zich als vanzelf met de kracht van de elementen. Met datgene wat schuil gaat achter de waarneembare werkelijkheid. Zij groeit en brengt vrucht voort. Wij verbinden ons deze maand bewust met de krachten van de zon die schuil gaan achter de waarneembare werkelijkheid. Ook de zon is een bezield wezen en heeft een geestelijke werkelijkheid. De Geest die leven voort brengt, de Solar, de zon binenin de waarneembare zon.  Dit werd alle tijden beseft, geaccepteerd en vereerd door de Zonne-religies. Net zoals de materiële zon aards leven in mens, dier en de natuur ondersteunt, zo is ook het geestelijk leven afhankelijk van de geestelijke zon voor onderhoud en levensvatbaarheid. De ziel die zich opent voor het geestelijk zonlicht kan geestelijk groeien. De oorspronkelijke bron van de geestelijke Zon is het hart van de zon. De woonplaats van de Christus energie, van de Zoon van God. De Christus die zich door Jezus manifesteerde, was een Geest of Heer van de Zon. Dit geheim is zo oud als de volkeren van de wereld. Het Geestelijk zonlicht, de leven gevende bron aan de Geest van allen.  

AANRADER   Deze maand versterken we het bewustzijn door bewust de uiterlijke en innerlijke wereld van de zon met elkaar te verbinden. Koester je in de fysieke zon én de geestelijke zon. De fysieke zon kleurt je buitenkant, geeft vitamine D en warmte. De geestelijke zon brengt licht en verlichting en kleurt je binnenkant en weerspiegelt zich in je ogen en je hart. De fysieke zon is er deze maand wellicht niet dagelijks, maar de geestelijke zon is altijd slechts 1 tel van je verwijderd. Gratis, ook dat nog. Je hoeft je ook niet uit te kleden, in te smeren of mooi te maken. Je mag gewoon zijn die je bent en 'inklikken'. Je ogen sluiten en met je aandacht naar je hart gaan. Dan de zon boven je visualiseren en voelen hoe de kleur GEEL uit het hart van de zon naar binnen stroomt door het kruinchakra. De kleur brengt wijsheid en inzicht, vernieuwt, verlevendigt en heelt je hele wezen. Blijf rustig in en uit ademen en voel de verbinding met het leven in jou, versterk en verruim het op iedere ademtocht. Geniet van het Solar bewustzijn en vier op de 21e de hoogste stand van de zon, de Zonnewende, samen met jouw Schepper in het hart van de zon. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kleur GEEL   Iedere maand eigenschappen van de aktuele kleur onder de loupe. Deze maand de eigenschappen van de kleur GEEL bezien vanuit de esoterische psychologie die zich bezig houdt met de ziel, ofwel het zelf.

    GEEL is de kosmische kleur van de 2e straal van Goddelijke Liefde en is iedere zondag aarde gericht. Alles is uiteraard energie en in beweging en net als de stand van sterrenbeelden en planeten ten opzichten van de aarde, wijzigen ook de kosmische stralen van stand. 

    Een straal is een bepaalde kwaliteit van energie. De ziel van de mens drukt èèn van deze categorieën uit. Ieder mens heeft zijn eigen geboortestraal met de bijbehorende kwaliteiten en perversies. Je geboortestraal te kennen, helpt je om jouw levenslessen te herkennen, te doorgronden en te groeien in bewustzijn.

   GEEL is de kleur van Goddelijke liefde-wijsheidstraal en is gericht op het 7e chakra, het kruinchakra. Het basiskenmerk van mensen op de GELE straal is omvattende liefde en dorst naar kennis en waarheid. Zij bezitten een heldere intelligentie en daardoor kan men te veel verdiept zijn in studie en egogericht de buitenwereld met onverschilligheid en koelheid bejegen. Een rustig karakter hoort ook bij personen van de GELE straal. Dat rustige karakter kan ook weer tegenwerken, omdat de energie om bepaalde zaken op te pakken uit de weg gegaan wordt.

    GEEL bevordert in het verband van deze maand: kalmte, kracht, geduld en uithoudingsvermogen, waarheidsliefde, trouw, intuïtie en rust. 

 

Benieuwd welke geboortestraal en kleur bij jou hoort ?  Ik kan het voor je uitchecken. Kijk in de Portfolio voor info of neem contact op via CONTACT 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

* heb een kleurrijke maand juni en verrijk jezelf met GEEL *

verwelkom het kleurenspel van de toekomst

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   Je mag 'Kleur verrijkt' gerust in haar geheel doorsturen.

  Je kunt mij altijd consuteren via de contact button.

  Je kunt jezelf aanmelden via het formulier om 'Kleur verrijkt' rechtstreeks te ontvangen.