Kleur verrijkt  november 2015
maandelijkse goednieuwsbrief over bewustwording, spiritualiteit en kleur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november staat in het teken van de kleur ROZE AMETHIST

chakra 4 HARTCHAKRA

IK BEN ÉÉN MET DE SCHEPPER IK BEN VERGEVING

 

 

CHAKRA - 4e CHAKRA - Hartchakra - element LUCHT - mantra YANG. Het hartchakra is het verbindende element tussen het fysieke systeem en de buitenwereld. Hier resideert de supervisie over het hele lichaam. Is er harmonie en balans in het leven, dan functioneert het chakra optimaal. Dit chakra stuurt het hart aan. Het hart zorgt er voor dat alle organen en weefsels worden voorzien van voeding en zuurstof en dat alle afvalstoffen worden verwijderd. Het verzorgt de stofwisseling van liefdesenergie, voelen en aanvoelen, open staan voor de buitenwereld. Hier ontstaan hartsverbindingen die langdurig van grote betekenis kunnen zijn.

* Het hartchakra is het voertuig waardoor we liefhebben en niet enkel onze partners, familie of vrienden, maar de mensheid in het algemeen.

 

KLEUR: ROZE AMETHIST - De kleur van amethist kan variëren van lila/rozeachtig tot donkerpaars, dit komt door meer of minder afwezig zijn van ijzer en mangaan..AFFIRMATIE - Ik open mijn hart en heel mijn wezen voor goddelijke liefde - ik ben één met de Schepper ik ben vergeving.

ELEMENT - LUCHT - Dit element is het psychologische en astrologische element van communicatie en contact. We kunnen lucht ook voelen en waarnemen. Lucht doordringt alles. Reden dat het bij de tastzin, het aanraken hoort. Het is ook een symbool voor de verbondenheid van ons allemaal. We ademen allemaal dezelfde lucht in.

KLANK - Yang - Zing de klank zo vaak je wilt. De klank opent het hartchakra, maakt vrolijk en verbindt met Vader/Moeder god.

SYMBOOL en enige uitleg - Het symbool is een vibrerende mandala die door het element lucht-de adem uit elkaar geblazen wordt.

 

AANRADER - Draag deze maand een rozekwarts op de even dagen en een amethist op de oneven dagen. Je kunt de stenen dragen in je broekzak, om je hals, onder je kussen, naast je bed etc.- Rozekwarts maakt onbevangen, opgewekt en speels. Omdat rozekwarts het invoelingsvermogen versterkt kan dit ook in de relationele sfeer het geval zijn. En dat niet alleen in de relatie in de buitenwereld, maar ook in relatie tussen het ego en het Hoger Zelf. Hierdoor krijg je ook beter zicht op je eigen minder goede eigenschappen en jezelf te accepteren zoals je bent.- Amethist is een bijzonder spirituele steen die de geest kalmeert door de binnenkomende signalen te filteren. Anderzijds stimuleert het de geest om je te verbinden met het onderbewustzijn en helpt bij meditatie om je hiermee te verbinden.- De amethist is vanuit de chakraleer gezien gericht op het 7e chakra (kruinchakra) en vanuit de stralenleer gezien van de 7e straal van goddelijke liefde en gericht op het 2e chakra (zielechakra) Omdat de vibratie van de maand november oproept tot het her/over/zien van relaties en met name natuurlijk de relatie met je eigen Hoger Zelf, heb ik voor deze twee kleuren moeten kiezen. De kleuren van liefde en van transformatie.

 

MEDITATIE- Ga rustig zitten en adem een paar keer diep in en uit. Ga met je aandacht naar je hart. Open jezelf en voel jezelf verbonden met de grote kristal van moeder aarde beneden je en met de grote centrale zon boven je en met Al dat er is. Als je een rozekwarts en een amethist hebt, doe je de èèn in de ene hand en de ander in de andere hand.* Ga nu met je aandacht naar het hartchakra en visualiseer de afbeelding met haar kleuren amethist en roze in je hart. Dit is de fibrerende vorm en de kleuren die alle aanwezige obstakels transmuteren. * Adem rustig en diep in en uit en voel je verbonden met je hele lichaam en haar liefde voor jou die het lichaam in stand houdt.

* Kijk nu welke gedachte en/of welke pijn zich in eerste instantie aandient en aandacht vraagt. Dit kan een klacht of pijnlijke gewaarwording zijn in het fysieke systeem. Het kan ook zijn dat in eerste instantie een gedachte bij je op komt. Misschien voelde jij je gekwetst door iemand, of heb jij zelf te snel geoordeeld of veroordeeld, wellicht heb je ergens spijt van. Misschien iemand beledigd, of een onverzoenlijke houding aangenomen ? Misschien voel je je depressief, afgewezen, harteloos. Kijk en voel wat zich aandient.

* Gebruik het element lucht en adem er vervolgens naar toe. Kijk dan rustig wat er gebeurt terwijl je diep blijft in en uit ademen. Word je wellicht emotioneel, boos, angstig ? Sta het toe en blijf bij dat gevoel net zolang totdat het opgegaan is in de vibratie van de ademhaling, de vorm en de kleuren. Alles mag er zijn, maar het mag ook gaan.

* Adem rustig en diep door en voel de liefde en zachtheid van de energie. Het symbool is door je ademhaling opgegaan in de vibratie van de kleuren en maakt alle vastzittende elementen en aspecten in je lichaam en geest los en transmuteert alles naar het licht.

* Bedank het licht, de vorm en de kleur en sluit je chakras één voor één met een zilveren kruis van licht in een zilveren cirkel van licht..........waarna je zegt: ik ben goddelijke vergeving.

 

HERFST   Het blad valt van de bomen. Waarom valt het blad nou. Juist ja, omdat het voldaan heeft aan haar taak van groei en bloei. De boom gaat plaats maken voor nieuw leven dat al in haar schuilt en op haar tijd ontwaken wil. Mooi. Gaan we ook doen deze maand. Plaats maken voor nieuw leven. Maar ja, dan moet eerst het oude klaar zijn, verwerkt en afgedaan. Ik kan aan een boom net zo lang schudden als ik wil om het blad er af te krijgen, maar dat is totaal zinloos als de tijd er niet rijp voor is. Het blad laat dan echt niet los. En als ik het er met geweld af haal, komt er heus geen nieuw blad, omdat de natuur er niet aan toe is.

* De Rooms Katholieke traditie viert op èèn november het Hoogfeest van Allerheiligen. Op deze dag worden al diegene die door het instituut kerk Heilig verklaard zijn, vereerd. Zij werden na hun dood Heilig verklaard voor hun aardse daden en behoren dus inzoverre niet meer bij onze wereld. Behalve de paus want die wordt Heilige Vader genoemd die ook nog zetelt op de Heilige Stoel. Deze personen worden door de kerk en deze verklaringen apart van de wereld gezet. Worden het Heilige boontjes ? Ze worden Heilig door hun daden niet door die die zij in wezen Zijn. Dit vraagt om nader onderzoek, toch ? Jij en ik met jouw en mijn capaciteiten en jouw en mijn omstandigheden, niet heel, niet goed genoeg, is er iets mis aan jou of mij ? We hebben de kerk niet nodig om Heilig verklaard te worden omdat we het in wezen al ZIJN en onze Heiligheid kunnen leven.

 

HEELHEID   Als kind van de schepper zijn we Heel geschapen. Als ik naar de lichamelijke en geestelijke systemen kijk van alle levende wezens en de natuur, van de hele kosmos, dan kan ik niks anders bedenken dan dat deze systemen Heel en Heilig, heel heilig zijn. Een Gods wonder. Wij hebben het niet gemaakt. Het is er. Wij zitten er, vaak per ongeluk, uit onbewuste angst, hoogmoed, frustratie of nieuwsgierigheid, in te zooien zodat haar oorspronkelijke Heelheid ver weg zakt. Dat doet het leven. Ja en wat dan ?

* Het leven doet dat om ons bij de les van Heelheid te houden of terug te brengen. Die hele Heiligheid is er nog, maar onder gesneeuwd. Uitnodiging om het te her-stellen, recht te doen, zodat we er weer bij kunnen, bij onze Heilige plek, de plek waar we de liefde van onszelf kunnen ervaren. De plek waar onvoorwaardelijke liefde van onszelf woont. Daar zijn geen stemmen die ons veroordelen en geen angsten die ons vastzetten. Daar is het Heilig en Heel, daar zijn geen woorden meer en geen gedachten, daar is het heel en stil. ZIEL Op twee november is het Allerzielen en herdenkt de RK kerk alle gelovige zielen van gestorvenen. Er wordt gewezen op sterfelijkheid en dood. Omdat aangenomen wordt dat de zielen zondig zijn, wordt er intens voor gebeden, zodat zij loutering kunnen ontvangen om in de hemel te worden opgenomen.

* Ik ben van mening dat we hier op aarde dienen te leven met de voortdurende connectie met onze ziel om als van zelf loutering te ontvangen om de hemel op aarde te creëeren. God heeft ons geschapen om zichzelf te leren kennen. Als wij er niet waren was er ook geen God. Wij zijn het gereedschap van God om God op aarde manifest te maken. Daarvoor moeten we onszelf regelmatig opschonen om plaats te maken voor nieuw leven in ons. De natuur doet dat van nature. De natuur wordt van tijd tot tijd stil. In de stilte kunnen wij onszelf ontdekken en kijken wat we nodig hebben om te her-stellen.

 

VERGEVING   Als we kunnen inzien dat wat we denken niet heeft plaats gevonden is het al vergeven. Onze gedachten maken zonden, want die maken onjuistheden van het wezenlijke wat gegeven is, het leven. Het enige wat is, is de volmaakte natuur in ons, pure liefde. Van nature werkt alles optimaal in lichaam en geest. Ons denken en handelen vertroebelt het wezenlijke en dan resteert een aftreksel van het wezenlijke van onszelf. Wij creëeren een verschijningsvorm die wij zelf zijn. Ik kan niet wantrouwen als ik zelf geen wantrouwen in mij heb. Ik kan niet boos worden als ik geen boosheid in mij hem. Dat doet het leven, ons steeds weer triggeren zodat wij onszelf leren kennen. Het zijn uitnodigingen om naar te kijken, te accepteren en vervolgens naar de stilte van het hart te brengen zodat dat aspect verlicht wordt en licht.

* De natuur vergeeft zichzelf niet, zij is er gewoon, in de stilte van haar eigen ZIJN. Als wij stil kunnen zijn en contact maken met de stille plek in ons, onze ziel, gebeurt het ook gewoon. Dan co-creëeren wij onszelf terug naar de oorsprong. Alle misvattingen die we creëeren werken tegen ons natuurlijke systeem. Vergeving is stil en doet in deze stilte niets. Zij kijkt en wacht zonder oordeel. Doe daarom ook niets, zodat de vergeving jou kan laten zien en voelen wat zij is. Dat is jouw Verlosser die je verlost van het oordeel, Het is deze stilte, deze adem. Wij kunnen anderen niet vergeven. Alleen onszelf, want wij zijn zelf de creator van deze/onze destructieve gedachten. Het is nooit te laat om jezelf te vergeven. Weet dat er pas nieuw leven ontstaat als het oude afgevallen is. p.s. Als mijn gedachten destructief op hol dreigen te slaan, helpt het mij om te zeggen: Moge het Licht van Christus dat in mijn hart schijnt over mijn gedachten waken en mijn spreken en handelen leiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITLEG    Iedere maand uitleg over een andere kleur. Deze maand de variabelen van de amethist t.w.: roze/lila/paars/violet. Eerst even over de kleuren die gebruikt kunnen worden als gebruiksvoorwerpen in huis, als decoratie in ruimten, kleding, muurverf etc, of tijdens meditatie.

* KLEUREN   Deze kleuren hebben allen een zeer spirituele vibratie die varieert tussen heel krachtig en heel zacht en beschermend. Ze zwengelen een werkzaamheid aan, die haar wortels in het geestelijke vindt en zich laat overbrengen naar het lichamelijke vlak. De energieën geven impulsen tot activiteiten die een positief effect op het lichaam hebben als er sprake is van ziekten of psychische stoornissen. Al onze zintuigen worden sterk aangesproken door de variabelen van deze kleuren.

* De lichte tinten spreken het hart aan. We worden ontvankelijk en gevoelig voor impulsen van buitenaf. De kleur beroert het gevoelsleven en brengt dat in beweging. Liefde, geluk, evenwicht is het gevolg en het zet de poort van de ziel wijdt open.
* De midden tinten spreken de levensbron aan en oefenen invloed uit op levensvreugde en processen van de zenuwen die dit gevoel opwekken.
* De donkere tinten hebben door hun fijnstoffelijke stimulerende werkzaamheid grote invloed op het besef van de goddelijke vonk in ons binnenste. Zij ontplooien en versterken geestelijke krachten en het voorstellingsvermogen.

WERKZAAMHEID Zij kunnen de geest kalmeren evenals stimuleren, geven rust en dieper inzicht. Maar je kunt beter in staat zijn realistische doelen neer te zetten. Het verbetert ook het geheugen en versterkt motivatie. Het helpt om onbevangen en onbevreesd in het leven te staan en jezelf te accepteren zoals je bent.

DE STEEN AMETHIST heeft ongekende eigenschappen en de kracht van amethist kan zelfs in haar omgeving geopathische belasting en negatieve energieën blokkeren. Zij heeft sowieso een grote reinigende eigenschap en overwint allerlei blokkades in het lichaam en in de geest. Daardoor bevordert het de concentratie en spiritueel bewustzijn, waardoor nieuwe impulsen aangaande ideeën en wensen bevorderd worden en tot uitdrukking kunnen komen. Aandoeningen aan de longen en de luchtwegen, evenals de spijsvertering hebben baat bij de kracht van deze steen. Zij neemt ook angsten weg en biedt rust. Een amethist met een moederstuk in huis (zie afbeelding) is prachtig om te zien en een verrijking voor het welzijn.

 

 

* heb een kleurrijke maand november *
*
verwelkom het kleurenspel van de toekomst en verrijk jezelf met kleur *

 

 

Je kunt mij altijd consulteren via                                en je kunt je hier ook aanmelden de goednieuwsbrief rechtstreeks te ontvangen

Je mag deze nieuwsbrief gerust in haar geheel doorsturen

 

 

Terug naar