KLEUR VERIJKT 

Ajo van IJzeren   Brief nr.4

 

☼ Mijn oog viel gisterochtend om 10.30u op een schitterend spinnenweb, gemaakt tussen de bovenkant en de zijkant van de planken van het vizier van een boomhut waar ik op deze hoogte de kleurplaat van het natuurgebied bewonderde. Op het ingenieus gebouwde web viel het licht dusdanig, dat alle kleuren van de regenboog stralend schitterden. En dan… even spelen met het licht door naar voren, naar achteren en naar opzij te gaan en het licht haar werk te laten doen en me even aan te laten raken door de schittering van de kleuren van deze mini regenboog die zich, door mijn beweging, mét mij verplaatste.

 

▶ Middenin het web zag ik het oog, de ruimte, en van daaruit ontstond een 6puntige ster en vanuit de punten van deze web-ster was het web gemaakt tot een doorsnee van wel 30 cm. De tussenruimtes tussen de draden maakten het web tot een stabiele leefruimte voor de bewoner, de spin. Het web bewoog op de wind in velerlei bochten en vormen mee en hield zonder bijzonders stand. Wauw.

 

▶ Soepel meebewegen met de winden van het leven, in balans zijn, rekbaar en plooibaar zijn. Ja web, dank je wel. En weten dat de kleuren van het universum altijd bij ons zijn ook als wij ze niet zien en juist daarom werken we ook maandelijks met kleur via dit Briefcontact. Nogmaals, dank jullie wel web en zonlicht.

▶ Wat een levenslessen op dit ochtenduur gegeven door de natuur zelf. Het fijnbedraadde web met alles erop en eraan herinnert mij aan de totale mens. Het oog van het web is de ziel, het vrouwelijke aspect van het leven, het moederprincipe en het scheppende. Dat deel van het menselijk wezen dat wordt opgebouwd door ervaringen die tijdens de incarnaties worden opgedaan door het innerlijke zelf. De ziel, het vrouwelijke, het gevoel, bezield de geest om volledig te kunnen leven. Van hieruit ontvouwde de spin haar flexibele totaliteit.

 

♥ Deze tijd waarin wij leven, de vele gebeurtenissen, drukken ons bijna met de neus op onze ziel. Als ik in en om mij heen ervaar, dan zie ik dat de aanwijzingen in de wereld, het eerste principe, Adam of de Adem, de Geest, de vader, de wil, hardnekkig sommeert zijn dominante rol eerlijk te gaan delen met het tweede principe, het vrouwelijke, het moederprincipe, de intuitie, de ziel. Deze is opgebouwd door ervaringen die zijn opgedaan tijdens het leven in de wereld en door de zogenoemde pijn te ondergaan en de schepping van gevoel. De spin bouwt op haar intuitie, door de tot haar gekomen ervaring. Zij voelt exact aan hoe groot de ruimte in het oog van het web moet zijn om de sterkte van het web te bepalen.

 

▶ Het oog van het web, is afgestemd op het hele web en samen zorgt het voor de balans. Zo zorgt de balans tussen ons vader/moeder principe, de wil, de kracht met de liefde, de intuitie voor een stevig flexibel bestaan. Deze twee principes in ons verenigd en volmaakt geharmoniseerd staaft de woorden ‘en de Christus wordt in hem/haar geboren’. In de spirituele wereld spreekt men van het mystieke huwelijk tussen geest en ziel. Dit is de werkelijke betekenis van de onbevlekte ontvangenis die hieruit voorvloeit, de geboorte van de ‘Christus’ in ons. De Geest moest worden bezield om te kunnen leven.

 

▶ De tijd en het leven sturen ons quot’que’quot de kant op van deze balans, dit huwelijk. Het mannelijke en het vrouwelijke principe zullen verenigd worden om de harmonie te creëren. Het vrouwelijke zal haar recht in de uiterlijke, zowel als in de innerlijke, wereld moeten opeisen en gaan leven. Dictators in de wereld , institutionelen en individuelen, worden door het volk al van hun troon gestoten. Het vrouwelijke levensaspect moet nog haar juiste rol op het wereldtoneel toebedeeld krijgen en innemen. Zij zal op de voorgrond gezet moeten worden en men zal zien dat de vrouw het volmaakte complement is voor de man. De tijd nodigt ons nu van harte en met kracht uit om als individu het vrouwelijke aspect in ons te gaan leven. We zullen moeten !

 

♥ Op 8 september viert de R.K.kerk het Maria geboortefeest. De maagd Maria herinnert aan het oer oude vrouwelijke principe en het is goed om onder de oppervlakte van het R.K. feest te kijken en de ware betekenis en de schoonheid te her-inneren. Zij vertegenwoordigt de oudste schepping van moederschap, de grote moeder van de mensheid. Het eerste principe, het Licht, één en al macht en intelligentie, één en al leven, een tweevoudige ziel die is gekoppeld aan het andere aspect, de Moeder. Macht en wijsheid verenigd.

 

▶ Om in harmonie met het levensplan te komen is het goed de twee in één te zien. Twee aspecten die de ziel compleet maken.

Het is een mystieke waarheid die eigenlijk niet in woorden kan worden uitgedrukt want een kosmische waarheid kan niet met denken begrepen worden, dat doe je dan ook met je hart, met je hele wezen.

 

▶ De afbeeldingen van de kerkse Maria’s mogen ons hieraan herinneren, maar vergeet niet dat we bij elke afbeelding het beeld zien dat in onszelf woont. Maar als je het zichtbare beeld naar je hart haalt en daar dan contact mee maakt, dan open je wellicht de her-innering van het wezenlijke van het beeld. Maria, de Moeder van de Zoon, de Christus, de Liefde. Het resultaat van de vereniging van Geest en Ziel is de geboorte van de Liefde, de Eénheid. Vandaar moeder Maria, moeder van Liefde.

 

▶ Is wel leuk hoor om, speciaal op 8 september, als wereldwijd door de R.K.kerk dit feest herdacht wordt, eens op een andere, diepere manier naar een afbeelding van moeder Maria, mét of zonder kind, te kijken. Ben benieuwd wat het je doet. Kijk ook eens heel bewust rond in de natuur, naar moeder aarde en haar schoonheid en wees gewoon dankbaar een deel te zijn van de gehele schepping. Kijk maar eens wat het lagere licht nu doet met de vormen en adem het groen van de natuur rustig in en uit. Groen heelt.

 

♥ 23 september om 09.04 uur, een equinox of nachtevening en dit luidt op ons halfrond het begin van de herfst in. Op deze dag staat de zon loodrecht boven de evenaar of anders bekeken, in één van de snijpunten van de ecliptica en hemelequator. De zon komt precies in het oosten op en de lengte van dag en nacht is overal op aarde gelijk. Neem even tijd om naar het licht te kijken deze dag en zie hoe het gele zonlicht over de natuur heen strijkt.

 

▶ De aarde staat een moment stil en voor velen is dit een moment van bezinning. In de Keltische mythologie vierde men het Mabonfeest, het tweede oogstfeest en bedankte men voor de behaalde oogst. Sta deze dagen, 3 dagen rondom de 23e, stil bij jouw figuurlijke oogst. Stel jezelf vragen wat je de afgelopen periode hebt mogen oogsten, bijvoorbeeld vreugde, wijsheid of dankbaarheid en ook wat je besluit niet meer te zullen zaaien bijvoorbeeld angst, koppigheid, of boosheid.

 

▶ Je kunt jouw hele oogst in een kleur zetten, of wellicht in twee verschillende kleuren. Dat wat je weer wil zaaien b.v. in geel (kracht -groei) en dat wat je besluit niet meer te zaaien of te planten in violet (transformatie-transmutatie). Da’s de kunst om je leven en je emoties te kunnen ver-kleuren. De kunst is niet iets ongrijpbaars. Het woord kunst komt natuurlijk van ‘kunnen’. Wij kunnen heel veel, alles, maar je moet het ook doen. Als je iets gewoon kunt, dan vind ik het geen kunst meer.

 

 

■ Meditatie: kleur: violet - Mantra: ik ben totaal in balans - ik ben heel - Symbool: Yin Yang, zie boven bij de intro- chakra: 3 Plexis Solaris
● We brengen onze gedachten tot stilstand en gaan met de aandacht naar het hart. Voel je verbonden met de grote centrale zon boven je en voel je verbonden met de grote kristal van moeder aarde. Breng deze energieën samen in je hart en voel je stevig verbonden met de hemel en de aarde.
● Ga met je aandacht naar het gebied rond je navel, het 3e chakra. Visualiseer daar het Yin Yang symbool met links de kleur rood en rechts de kleur blauw. Bekijk de kleuren en de vormen rustig en breng ze in gedachten in beweging. Laat de kleuren al draaiende in elkaar overvloeien tot een violette cirkel. Adem de kleur violet nu in en laat het door je heen stromen. Voel hoe je hele wezen gevuld wordt met deze kleur en voel hoe je in balans komt. Ervaar rust in het emotionele gebied van jezelf. Je bent nu helemaal in balans.

● Spreid je armen en zeg: IK BEN totaal in balans – Leg je handen nu op je plexis en spreek uit: IK BEN HEEL

● Als je klaar bent bedank je de kleur en stuur je het violet vanuit je hart naar de wereld. Zie hoe de hele mensheid in violet gebaad wordt en totaal in balans is.

● Doe deze meditatie zo vaak en zo lang als je wilt en doe er eventueel een ritueel bij zoals je wilt. Wellicht heb je nog andere spirituele of dagelijkse intenties die je uitspreekt. Keep on keeping on (houdt het volhouden vol)– zegt White Eagle

 

 

♥ Ieder maand inzicht in een andere kleur. Deze maand het wit – zwart. Alles wat de mens aan kleursymbolen heeft uitgevonden wordt door het elementaire contrast van wit en zwart overvleugeld. Het hele nieuwe testament is op dit thema gebaseerd. Door de duisternis naar het licht is de weg van de christen. De weg ook van alle wetenschap, waar licht en logos samenvallen. De weg van de hele natuur.

▶ Christus was het licht der wereld en ging gekleed in een witte mantel met een kaffieh, wit en zwart, over de schouders geworpen. Overal zien we dit zinnebeeld verschijnen. Het omvat het begin en het einde in een eeuwige kringloop. In de Chinese mythologie is het de cirkel, half wit, half zwart Yang en Yin. De cirkel is ongetwijfeld het oudste symbool van de mensheid, het zonnezinnebeeld dat zich in de nacht der tijden verliest. Zonder begin en zonder einde het symbool van de oneindigheid.

▶ We kennen nog steeds uitdrukkingen als inlichten, toelichten, voorlichten, in het licht stellen, belichten, verlichten enz. Wit wordt op deze wijze ook de kleur van de dienaars van dat licht, van het leven met een hoofdletter. Zwart is de kleur van de duisternis, van de dood, van de aarde, de onderwereld van het stof dat was en tot stof wederkeerde.

▶ De Bothisattwa verschijnt in de droom van Maja, de moeder van Boeddha, in de gedaante van een witte olifant. Het is alweer de wijsheid. Op Kreta was de witte stier heilig, ook de gevleugelde stier van de tempels te Babel, de kariboe, waarvan het woord ‘cherubijn’ afkomstig is, de godsboodschapper in de bijbel. Japan heeft het witte hert als heilig symbool en bij de Indiers de witte koe, bij de Germanen het witte paard en Sint Nicolaas verrast ons ieder jaar op het witte paard, maar vergezelt door zijn zwarte knecht, het kwaad, en de bestraffer van het kwaad, want het kwaad straft immers zichzelf ? En om met wit te eindigen denken we aan de witte zwaan, het symbolisch voertuig van het licht, dat in vele sagen en mythen verschijnt.

 

 

 

BALANS

 


heb een stralende kleurige maand september

ontvang een hartelijke regenbooggroet van

Ajo van IJzeren