KLEUR VERRIJKT    

             Ajo van IJzeren - Brief nr.1  aan mijn medereiziger

           over licht, kleur, bewustwording, spiritualiteit en levenskunst

 

 

 

 

 

 

 

MEE GAAN MET DE TIJD TUSSEN ZON EN MAAN

 

 

BRIEF nr.1    'Beweging' was het thema van 'Kleur verrijkt' van augustus. De laatste maanden ben ik zelf letterlijk en figuurlijk behoorlijk in beweging geweest en dat heeft geleid tot, ondermeer, de verandering van deze nieuwsbrief.  Het wordt een brief aan mijn medereiziger en of het nieuws bevat, dat is aan jou.

ZOMERZON   Ik reisde naar de NoordKaap en wist eigenlijk niet waarom en hoezo. Bovendien was ik er in de 90ties al eens geweest. Maar ik ging gewoon. Iedereen weet natuurlijk dat in juni de zon daar helemaal niet onder gaat, maar ook dat had ik niet echt in mijn hoofd als doel. Mijn slogan is altijd : ervaren. Je moet iets ervaren, om te weten wat iets is, zodat je het je eigen kunt maken, er over mee kunt praten. Zonder ervaring weet je er geen fluit van en blijft alles betrekkelijk, gissen, raden en bedenken. Niet meer...Ik mocht de niet ondergaande zon ervaren en ter plekke uitdrukkelijk beseffen wat een ongelooflijk constante betrouwbare factor het zonlicht is. Zolang ik mij niet verplaats, mijzelf niet afwend, kan ik mij koesteren in dat zonlicht, dag en nacht, 24 uur.  

*  Op dat moment ervoer ik wat ik altijd al besefte: Het geestelijke (zon)licht, het leven gevende scheppende licht, is ook een constante en hoe vreselijk mooi kan het zijn om je dagelijks in overgave, bewust tot dat licht te wenden en je daarop af te stemmen.  Je Geest even weer bewust aankoppelen aan de universele grote Geest die leven in blaast.  Even de ogen sluiten, diep ademhalen en het licht in ademen. Dat verlicht, dan is dat verre Licht hèèl dichtbij.

*   Het werden bijzondere ervaringen daar onder de zon in het hoogste noorden van Europa en de 3.500km van de terugreis werden door mij dankend en zingend in de Smart afgelegd.  

BERGEN   Behoefte aan beweging kreeg mijn lichaam toen ik weer thuis gekomen was na zoveel autokilometers. Mijn 'wandelspiegel' bleek niet bevredigd te zijn en daarom besloot ik naar de bergen in Zwitserland te rijden. Lopen is voor mij altijd een meditatief spel en zeker in de bergen. Langzaam en zwoegend berg op en slechtst bezig zijn met de volgende stap. Het zweet uit alle poriën voelen gutsen en verder en hoger stijgen, zonder doel of met het doel de top te bereiken ?  Ik mag 'stranden' van mezelf, maar zolang het lekker voelt en ik het leuk vind ga ik hoger en door. Ontdaan van alle ballast aankomen op de top en dan beseffen dat het oude voorbij is, achtergelaten, voorgoed.  Rondkijkend ervaar ik en zeg ik: hoe nieuw maakt iedere dag de nieuwe dag. Hoe nieuw maakt iedere stap de nieuwe stap.

*   Boven op de berg zie ik met het innerlijk oog en neem ik waar dat Christus weer aanwezig is, alom. Niet in fysieke vorm, maar als een in beweging zijnde energie die voor het uiterlijk oog onzichtbaar is. Hij is de zich bewegende, de opgestane. De oude gestalte die sterft of verstard is, is omgevormd tot een levende stromende gestalte die leven geeft aan het leven, ziel en geest. Ik ervaar: Hij is ons zeer nabij. Zijn energie, zijn kracht is hier en in het nu. Voor immer. 

*    Ik besef dat het beginsel van de schepping, de kracht van Christus,  nu uit de mens zelf kan opwellen en naar buiten dringen. Al het nieuwe dat zich op aarde voltrekt moet door ons, door jou en mij geschieden. Zolang wij dat niet beseffen blijft de crisis. De crisis in mij, in ons, in de wereld. Afdalend van de berg besef en ervaar ik dat het de LIEFDE is die draagt, die doet groeien, er altijd is en ik mijzelf gewoon daarop blijf richten en mij niet afwend van het Liefdeslicht.

ANDERS   Voortaan een andere 'Kleur verrijkt'. Het voelt voor mij toch bijzonder om met een nieuwsbrief als 'Brief nr.1' te beginnen. Thematisch zal de brief hetzelfde blijven, maar ik zal mij niet meer persé afstemmen op de komende maand qua kleur en energie. Ik ga schrijven als schrijven zich aandient en ga dat dan ook gelijk posten. Het kan dus zijn dat je meerdere malen per maand een 'Kleur verrijkt' ontvangt, of geen ? Uitleg over een kleur is ook niet meer structureel, maar zoals het zich aandient. Ik blijf Blogs schrijven over ......? zie Blogs

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 * verrijk jezelf dagelijks met LICHT en alle kleuren van de REGENBOOG *

verwelkom het kleurenspel van de toekomst

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LICHTLIJST  Zit jij, of één van jouw naasten, niet lekker in je vel ? Plaats jezelf, of de ander, op mijn LICHTLIJST. Ik neem je dan mee in mijn dagelijkse NOON-DIENST. Je blijft daar een week op staan. Daarna kan jij  je zonodig  opnieuw aanmelden. Geef gewoon je volle eigennaam op met de mededeling LICHTLIJST. Dat is voldoende, het is gratis.  Je kunt dit doen via contact.

CONSULT    Een consult om wat dieper in te gaan op klachten die zich aandienen zal verhelderend werken.

Voor meer info over de Lichtlijst en Consult kijk in de Portfolio

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Je mag 'Kleur verrijkt' gerust in haar geheel doorsturen.

   Je kunt mij altijd consulteren via de contact button.

   Je kunt jezelf aanmelden via het formulier om 'Kleur verrijkt' rechtstreeks te ontvangen.

 

 

 

 

 

 

.