top of page

KLEUR VERRIJKT

brief nr.27 aan mijn medereiziger

over kleur, bewustwording, spiritualiteit en levenskunst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I AM - IK BEN

ADEM VOOR ADEM NIEUW

wit: zuiverheid - geel: wijsheid

FEESTDAGEN   Ja, ik weet niet zo goed waar en hoe ik wil beginnen, ik ben ER namelijk VOL van. Waarvan dan ? Dat weet ik zelf niet zo goed, maar het voelt zo, Ken jij dat ? Ergens vol van zijn ? Je blij voelen, je gelukkig voelen, je sterk voelen, je heel voelen. Ik heb zoveel instroom van positieve energie ervaren van de feestdagen van de laatste weken. Mensen hebben meer welwillende aandacht voor elkaar, waardoor positieve energie wordt gebundeld en uitgestraald. Er worden wereldwijd veel lichtjes aangestoken, er wordt gedeeld met gaven en goede wil. In de Christelijke traditie worden wereldwijd liederen gezongen die vieren en eren en bidden dat vrede op aarde doorklinkt tot in de harten van de mensen zodat vrede manifest kan worden. Ook worden er positieve voornemens gemaakt om het leven aangenamer te maken. Kortom een energie van licht en liefde die doet groeien.

MEDITATIE   Rondom Christelijke feestdagen verdiep ik mij altijd weer in het verhaal  achter het verhaal. In dit geval de diepere betekenis, de metafoor, het mysterie van de geboorte van het Kerstkind Jezus de Christus. Ik ga met mijn aandacht naar mijn hart, de tempel, de stal, de kribbe, de lodge, hoe je het ook noemen wilt en laat alle wereldse beslommeringen gaan. Ik open me voor liefde, rust, vrede, zuiverheid en 'vraag' aan de Heilige Geest om inzicht en vervolgens ben ik stil. Je kunt zoveel weten en toch niks weten. Je kunt allerlei tempels, kerken bezoeken en ceremoniën meemaken en je onderwerpen aan rituelen, maar de sleutel tot alle mysteriën ligt in onszelf. Daar waar stilte is, daar kan de Heilige Geest je verrijken met hemelse genade en zich nestelen in het innerlijk van je eigen wezen. 

ZON -  ZOON   De zon en de zoon.  Alles is schijn en schijnt slechts wat het is.  Het enige wat is, is de Zon, het Licht. Achter de fysieke zon schuilt de Geestelijke Zon, de grote Schepper, de grote Beweger, de grote Geest, God. Die verbinding die onlosmakelijk met het universum en de werelden verbonden is, maakt zich manifest tijdens het Kerstfeest. Dit is het verhaal van nu en was reeds het verhaal van de Schepping, ik citeer Gen.1:1-5: "In den beginne was het Woord en het woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is.In het Woord was leven en het leven was het Licht der mensen. En het Licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen". 

Het is een eeuwige waarheid, die door de eeuwen heen is herhaald. Het verhaal, de geboorte van het Licht, nu in een kind, in de mens. Het is niet voor niks een baby. Wie raakt niet ontroerd door zo'n pas geborene, zuiver, onbevlekt, afhankelijk en die zich richt naar Moeder/Vader.  Een afsplitsing van het grote Geestelijke Licht is in ons geschapen en door de mens Jezus, de zoon van God, scheen dit Goddelijke Licht, het Christuslicht, dat Licht dat is in alles wat de mens behelst.

LICHT - LEVEN  Het betekent dat wij allen, zonen en dochteren van God, vanaf het begin van ons bestaan, Licht zijn. De opdracht nu is om in ons fysieke bestaan dit licht door de duisternis heen te laten schijnen. De zware atomen van het fysieke lichaam omzetten door middel van het Licht dat in ons is. Dit doet het denken niet maar wordt gedaan door het zuivere, geestelijke bewustzijn dat al liefde is. Liefde, zo puur en zuiver als een baby in ons. Eerst nog baby, maar allengs groeit deze liefde, dit Licht naar volwassenheid, wordt sterk en schijnt dwars door alles heen. De geestkracht die zich richt op het Licht, de bron van alle leven, dan kan je alle aardse beslommeringen loslaten en zie je de goddelijkheid in alles en allen, voorbij de uiterlijke schijn. Het Licht brengt nieuw leven en doet groeien.

LEEF en adem en versterk de vlam van liefde in je hart door dagelijks stil te worden en jezelf bewust te verbinden met het Christuslicht in jou zodat jouw licht groeit. Laat je leiden door je hart in je werk, je dagelijks leven. Dien je medemens door begrip, compassie en broederschap vanuit het bewustzijn van het éénzijn in de geest, de geest van God in de ander, de liefde.

 

NIEUWJAAR   Maar eerst een nieuwe adem en adem voor adem het nieuwe tegemoet. Ik wens je een gelukkig uur, een gelukkige dag, een gelukkige week, een gelukkige maand, een gelukkig jaar, een gelukkig leven. Alles is er voor jou, voor ons, voor iedereen om gelukkig te zijn en laat je adem voor adem verrassen door het licht, door de liefde in jou. Een dikke Nieuwjaarskus voor jou. Want:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LOVE IS IN THE AIR, EVERYWHERE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LICHTLIJST

Zit jij, of één van jouw naasten, niet lekker in je vel ? Plaats jezelf op mijn LICHTLIJST. Ik neem je dan mee in mijn dagelijkse NOON-DIENST. Je blijft daar een week op staan, maar je kunt je daarna weer aanmelden. Geef gewoon je volle eigennaam op met de mededeling LICHTLIJST. Dat is voldoende, het is gratis.  Je kunt dit doen via Contact   Voor meer info over de Lichtlijst kijk in de Portfolio

   Je mag 'Kleur verrijkt' gerust in haar geheel doorsturen.

   Je kunt mij altijd consulteren via de contact button.

   Je kunt jezelf aanmelden via het formulier om 'Kleur verrijkt' rechtstreeks te ontvangen.

   

Love is in the air everywhere
Zon knipoog.jpg
Zon knipoog.jpg
bottom of page