top of page

GEBED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat los en je zult losgelaten worden

 

GEBED AANVRAGEN     Matt.  7:7-8  zegt: 'Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. 8. Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden'

 Ik bid in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gebed is een van de grootste krachten die je in verbinding brengt met de universele kracht die je ontvangt van je Schepper, van God. Het brengt jouw hart samen met Gods hart.

Je kunt gebed op afstand aanvragen voor jezelf of iemand anders. Dit kan gelden voor lichamelijke - geestelijke klachten of  voor bepaalde situaties op een bepaalde dag / tijdstip. Ik ervaar zelf hoe vaak en hoe lang er per geval gebeden wordt. 

  Je kunt het gebed schriftelijk aanvragen via de contact button. Je kunt ook telefoneren voor persoonlijk gebed op maandagavonden van 19.00 - 20.00 uur. 

* Gebeden zijn kosteloos.  Fijn als ik iets voor je kan doen.

 

bottom of page