Kleur Verrijkt maandelijkse nieuwsbrief  APRIL

 over bewustwording, spiritualiteit en kleur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleur groen op het voorhoofdchakra

Afbeelding: Vortex met 6puntigester

Affirmatie: ZIEN en INZIEN

Ik zie ik zie wat jij niet ziet

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AANRADER -  Vestig je blik op het centrum van de vortex. Plaats de vortex in de geest op het voorhoofdchakra. Voel je verbonden met AL dat er is. De 6puntigester is het symbool van het verbond, de vereniging van God en de mens. Adem rustig in en uit, volg met je aandacht je adem en verbind je met haar stroom. Als je aandacht afgeleid wordt keer je rustig weer terug naar je ademhaling. Alles gaat nu adem voor adem voorbij en iedere tel schept jouw adem nieuw leven in jou om voort te gaan met steeds weer nieuw leven. De adem, de kleur, de vorm bevrijdt jou uit de aardse gevangenschap en brengt je naar de wereld van de geest, naar nieuwe inzichten, naar nieuw leven, naar ontplooing van Het Zelf, naar het zachte innerlijke weten. Jouw adem brengt jou naar spirituele hoogten, naar  ZIEN en INZIEN van het ware leven. Het leven van de Geest. Dan kan je rustig zeggen tegen je ego: Ik zie ik zie wat jij niet Ziet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

De forse instroom van de energiën van maart en april nodigen uit om dieper inzicht te krijgen in het wezenlijke van het zichtbare bestaan. Het zichtbare bestaan is onze eigen perceptie van onze innerlijke wereld. We nemen waar naar eigen beleving. Dit betekent dat er geen andere werkelijkheid bestaat dan alleen de eigen werkelijkheid. Deze wereld is de spiegel van onze ziel. We kunnen onszelf Inzicht verschaffen in datgene wat zich dagelijks in het leven voordoet, door ons bewustzijn te versterken. Als we ons bewust zijn van de alom tegenwoordige energie die leven geeft en de wereld in stand houdt, kunnen we het proces van INZIEN ondersteunen en versnellen door onszelf Inzicht te verschaffen in het ZIEN. We kunnen leren Zien met het innerlijke oog dat zetelt in het voorhoofdchakra. 

    Wij  zien slechts de uiterlijke wereld en die nodigt uit om dieper, verder, te kijken dan datgene dat wij waarnemen. Het nodigt uit tot meer Inzicht verkrijgen. Voordat we in de uiterlijke wereld waarnemen is er in de innerlijke wereld veel gebeurd. Hele processen in ons eigen systeem zorgen er voor dat we überhaupt waarnemen. Wat gebeurt er allemaal onder de grond voordat die bloem, dat plantje, zich laat zien ? De bloem laat ons zien dat er een onzichtbare kracht is die leven geeft. Er is compassie met leven aanwezig, overal. Wat gebeurt er en is er gebeurd in ons leven in het onzichtbare, voordat het zichtbaar werd en voordat wij zijn zoals we zijn ? Zie en be-zie het deze maand eens om meer te ZIEN en dieper IN te ZIEN.

   Het jaarlijkse Christelijke Paasfeest en haar energie helpen ons her-inneren om te ver-innerlijken. Deze Christelijke traditie toont ons keer op keer dat er nieuw leven ontstaat na de dood. Niet alleen met eieren, kuikens, groene blaadjes en nieuwe kleren zoals we gewend zijn het te vieren. Wat ik waarneem uit de Paasgeschiedenis is, overgave van het ego, overgave aan de Schepper de leven gevende Vader, vergeving, angst om los te laten, vertrouwen. En Jezus de Christus liet dat zien, hij verdroeg en ging er doorheen, zijn dood bleek schijn, het was niet het einde, maar een nieuw begin. Als je hier doorheen bent, zegt het verhaal van Christus, dan sta je op en gloort er nieuw leven, weder-opstanding. Dan is dàt van toen, voorgoed voorbij. Dan wordt alles anders, dan breekt het nieuwe leven aan. Niet één maal in je leven, maar vele malen. Steeds weer mogen wij ons overgeven aan het Hoger Zelf. Niet mijn ego wil, maar mijn hogere wil geschiede.  

    De krachtige kosmische onzichtbare instroom van energiën van april kunnen we dagelijks volop waarnemen in de natuur. Het leven spat overal vanaf. Deze energiën nodigen niet alleen de natuur uit tot groei, maar nodigen evenzo de mensheid uit tot spirituele groei, ontplooing en ontwikkeling. We krijgen de kans om deze energie ook dieper te gaan versterken en dieper te gaan leven. Door beter te leren ZIEN in INZIEN wat achter onze eigen waarneembare werkelijkheid schuilt en niet te stoppen bij enkel dat wat je letterlijk en figuurlijk waarneemt, wordt het bewustzijn versterkt. Je kunt de wereld, je pijn, een doorgang bieden door het IN te ZIEN, te ont-wikkelen en jezelf te ont-plooien door er doorheen te gaan er aan voorbij gaan.  'Zie' en 'bezie'  in stilte jouw levensvragen en bekijk wat het jou zeggen wil. Heel je hele leven door jezelf, jouw en HET leven In te Zien, zodat je bewust verder kunt groeien tot eer van de Schepping en je naasten. 

    In de 'Goede Week' voor Pasen, gebeurden er, ook in onze dichtbije wereld, dingen die ons menselijke verstand en gevoel te boven gaan. Alleen mensen die in een aardse gevangenschap leven en in onmin leven met het leven Zelf, zijn in staat Gods schepping dusdanig te vernietigen. De reactie van velen over het zinloze vernietigen van mensenlevens bracht velen diep bij hun gevoel, bij het hart en een zachte kracht bracht vele mensen in stilte bijeen. Goddank dat dit het antwoord was.

   Zolang wij het leven in onszelf vernietigen door onwetenheid, door oneerlijkheid ten opzichte van ons Hoger Zelf, zal de vernietiging van elkaar, de aarde en de wereld niet stoppen. Zolang wij niet in liefde naar onszelf en anderen kunnen kijken en er mee omgaan, houden wij een wereld mede in stand die leven en levens vernietigt. Laten we onszelf bewust zijn van het feit dat we Één zijn en prachtig geschapen.

  We zijn hier op aarde om ZICHT en INZICHT te krijgen in ons eigen deel van deze Éénheid. We kunnen de wereld niet veranderen, maar wél onszelf. Wij kunnen Inzicht krijgen in het leven en ons verheffen boven de aardse gevangenschap en de Geest die Liefde is omarmen en leven. Flauw om te zeggen, maar ik zeg het toch: Verbeter de wereld en begin bij Uzelf.  Je hoeft niks te worden, je bent al, adem gewoon bewust verder.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

P.S. Vergeet niet jezelf tot koning te kronen op 27 april, zet dan je eigen kroontje op en wees trots op jezelf

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KLEUR GROEN - Iedere maand uitleg over de aktuele kleur. 'Dat is nog een groentje' - zeggen we als iemand nog jong en onervaren is.

Groen is de 5e straal van Goddelijke Liefde en op woensdag aarde gericht. Het is de straal van concrete kennis, van genezing en heling. Jezus is meester op de 5e straal en Raphaël is de aartsengel met zijn tweelingziel moeder Maria. Je kunt hen altijd aanroepen voor genezing en heling en de groene vortex gebruiken om deze op bepaalde plaatsen op het lichaam te zetten waar genezing nodig is.

   Wij hebben een geboortestraal en die bestaat uit een hoofdstraal-zielestraal en een substraal-persoonlijkheidsstraal.. De zielestraal bepaalt de manier waarop de ziel geïntegreerd raakt met de persoonlijkheid. Er bestaan zeven verschillende integratieprocessen, één voor elke straal. Personen op de 5e kosmische kleurenstraal binnen gekomen zijn, kunnen de volgende speciale kwaliteiten hebben:  rechtvaardigheid, volharding, gezond verstand, rechtschapenheid, onafhankelijkheid, scherp intellect, strikt accurate uitspraken. De gebreken kunnen zijn: scherpe kritiek hebben, bekrompenheid, arrogantie, gebrek aan vergevingsgezindheid, gebrek aan sympathie en eerbied, bevooroordeeldheid. De te verwerven kwaliteiten zijn: eerbied, toewijding, sympathie, liefde, een brede visie. Wij komen met onze eigen bepaalde kwaliteiten binnen en mogen die in dit leven ontwikkelen, evenals we de perversies van de straal mogen overwinnen. Ik kan jouw geboortestraal en je substraal voor je uitchecken. Kijk hiervoor in de Portfolio of neem contact op.

Groen is de synthese van de versmelting van blauw en geel en kan in de natuur alleen bestaan wanneer aan de nodige voorwaarden is voldaan.

Groen is de kleur van jeugd en hoop, van groei, bescherming en veiligheid. Achter groen gaat een grote dynamiek schuil als we denken aan de natuur die met verborgen krachten in staat is zoveel leven te geven. Groen werkt altijd ontspannend en evenwichtsherstellend. Voel je je niet zo lekker, of wat down ? Ga de natuur in en het hartritme, je ogen, je emoties zullen snel reageren op de weldaad aan groen en zich beter voelen. Groen oordeelt niet maar neutraliseert, vernieuwt, regenereert en geneest. 

Groen maakt een stabiele, constante en vertrouwenwekkende indruk en symboliseert de vaste waarden en principes in het leven. Het is natuurlijk ook de kleur van het hartchakra dat evenwicht, harmonie, vrede, hoop en broederschap vertegenwoordigt. 

Groen van de stoplichten is veel helderder dan het rood en oranje en 'bevrijd' en niet alleen omdat het in ons systeem zit.  In de heraldiek zijn de vlaggen van Pakistan, Saoedie Arabië, Bangladesh en Mauretanië het groenst. Groen wordt ook gedragen door bepaalde sportclubs en verenigingen. Vroeger kwam groen veel vaker voor in de heraldiek t.w. schilden, zwaarden, uniformen, hoofdbedekking e.d.

Groene edelstenen zijn: jade, smaragd, chrysopraas, amazoniet, aventurijn en toermalijn.

Groene groenten en fruit zijn er nogal wat t.w.: kruisbessen, peren, kiwi's, avocado's, bonen, erwten, wijndruiven, appels, waterkers, kruiden, olijven, koolrabi, chinese kool, spinazie, augurken, spruiten, broccoli, kropsla en ruccola.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                 * heb een kleurrijke maand april en verrijk jezelf met GROEN *

              verwelkom het kleurenspel van de toekomst 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Je mag   'Kleur verrijkt'  gerust in haar geheel doorsturen.

Je kunt mij altijd consuteren via 

Je kunt jezelf aanmelden via het formulier om 'Kleur verrijkt' rechtstreeks te ontvangen.