top of page

Oranje


* Het menselijk organisme kan niet zonder toevoer uit drie verschillende bronnen. Het heeft behoefte aan voeding, lucht (prana) en vitaliteit. Het laatste is in essentie een energie met een zevenvoudig karakter, die in al haar zeven gedaanten in elk van de chakra's haar werkzaamheden ontplooit. Het tastbare lichaam kan zonder deze krachtstroom niet bestaan. De zeven kleuren van het zonnespectrum zijn in het menselijk lichaam van onder naar boven gerangschikt.