KLEUR VERRIJKT  Brief nr.15

aan mijn medereiziger

over kleur, bewustwording, spiritualiteit en levenskunst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WONDER  BEWONDER  VERWONDER

KLEUR    Kleur alom rondom. Om duizelig van te worden.  Hier op Savita in het Duitse Sauerland, reikt het groen van het hartchakran, van Magentagroen tot Oxydgroen, tot heel heel ver in de hemel. Er blijft hier maar 1/3de van de hemel over en deze kleurt in alle schakeringen blauw van het keelchakra, van Ceruleanblauw tot zacht Kingsblauw met alle denkbare blauwen daartussen.

*   De natuur laat de pracht van haar ware zelf hier in al haar glorie zien. De pracht, door de kracht van het grote alles omvattende licht ontvangen en zij ontpopt zich als zichzelf volgens haar eigen DNA. De natuur leeft volgens de natuurwetten. Alles bloeit op in een alchemistisch proces dat de transmutatie van de levensenergie bevat. Als vanzelf. De eeuwige Geest begeestert de natuur om te doen wat zij doen moet. De natuur zeurt niet over van alles en nog wat. Te droog, te nat, te heet, te koud. Zij sluit zich, of zij opent zich, zij trekt zich terug, zij richt zich naar binnen of naar buiten. Zij reageert stilaan, als vanzelf, op dat wat gegeven wordt en zij richt zich aldoor naar het licht. Om te groeien, vruchtbaar te zijn en de mensheid te dienen. De natuur IS.

 

PINKSTEREN    Nu het Pinksteren wordt, (Pentacoste, 50 dagen en de 7de zondag na Pasen) sta ik even stil bij dit feest van de Christelijke traditie. Volgens deze traditie wordt 'De uitstorting van de Heilige Geest' herdacht/gevierd. Het is de viering van het geschenk van de uitstorting van de Heilige Geest over Jezus' discipelen, die dan de apostelen van het nieuwe geloof worden. Het is de herscheppende macht van Gods liefde in de wereld. De apostelen trokken erop uit, de wereld in, om te verhalen van de liefde van de grote almachtige geest die leven geeft.
*  Na het Paasfeest – feest van overgave van het ego aan het Hoger Zelf en nieuw leven, volgde 10 dagen geleden Hemelvaart. De herdenking van het loslaten van de materie om, in de Geest, een andere dimensie binnen te treden, de onstoffelijke wereld, de wereld van de Geest en van eeuwig leven. De Christelijke traditie laat weten dat de Geestelijke wereld niet ergens daar is in Verweggistan, maar gewoon hier en dat wij mensen uitgenodigd worden deze alom tegenwoordige Geest aan te roepen en gewoon gratis te gebruiken.. Deze Heilige Geest, die Heel Is en geheel is, is onvoorwaardelijke liefde. Niets minder. Door de Geest zijn wij en is alles zoals het is. In de Geest verstaan wij elkaar, alle volken, alle rassen, alle culturen en alle godsdiensten. De Grote Almachtige Geest die de wereld, het universum, alles, in stand houdt is Eén en verbindt ons allen en mét ons alles. De Geest is een kracht, een enorme levenskracht die krachtig, zacht en liefdevol uitstraalt over de hele wereld.

ROOD    De kleur van Pinksteren is in de Christelijke traditie rood. De kleur van het vuur van leven door de Heilige Geest. De begeestering van het totale leven, een oneindige kracht die liefdevol laat zijn dat is.

De natuur kan niet verlossen, want die moet zelf verlost worden. Zij heeft geen keuze mogelijkheden. Maar wij zijn de handen en voeten van de Heilige Geest waarvan Pinksteren laat zien dat die in ons woont. Wij hebben de keuze om onszelf en hiermee de wereld te verlossen van alles wat niet van het Licht is. Creëer deze wereld mee en laat het rood van Pinksteren je nieuw leven in blazen en laat je leiden door de Heilige Geest in jou.

*  Je hoeft het niet zelf te doen. Je hoeft het slechts uit te spreken 'Kom Heilge Geest' en voel dan wat er in je gebeurt als je deze woorden uitspreekt. De Geest in jou wordt aangesproken, alert en wakker en geeft jouw leven en daarmee de wereld, vorm. De levenskracht is stevig verankerd in de aarde en in ons, de mensheid. We zijn getuige van de alom aanwezig zijnde veranderingskracht. Wij hebben zelf die kracht en die macht van verandering en transformatie. Dank de Schepper voor het wonder van leven dat ons draagt, doet groeien en ontwikkelen. Bewonder en verwonder je over je eigen scheppingskracht die in jou woont. Het is de liefde van de grote scheppende kracht. De liefde die jij zelf bent.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iedere 'Kleur verrijkt' uitleg over een kleur. Deze keer de kleur rood.

KLEUR ROOD    is niet voor niks de kleur van Pinksteren. Het is een actieve, dynamische kleur, die verwarmend, opwekkend en stimulerend effect heeft, vitaliteit, energie en prestatievermogen geeft. De kleur bezit het grootste doordringende vermogen (denk aan laserstralen). Rode energie dient ter stimulering van alle lichamelijke toestanden waarbij sprake is van energiegebrek. Zij zorgt voor activiteit, opbouw en aanvoer van kracht. Rood werkt altijd stimulerend op het borst gebied, longen, hart en bloedvaten. Het verwijdt de bloedvaten en verbetert de doorstroming van het bloed. De kleur bevordert de aanmaak van rode bloedlichaampjes, prikkelt stoornissen in de bloedsomloop, stimuleert bij lage bloeddruk, versterkt de ademhaling en helpt blokkades in de stofwisseling sneller af te breken.

Voel jij je mat en kleurloos ? Draag rood, slaap tussen rode lakens, eet rode groenten en vruchten, visualiseer rood bij meditatie op het basischakra en je zult je zeker actiever en dynamischer gaan voelen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*  verrijk jezelf dagelijks  met kleur en nieuw leven *
verwelkom het kleurenspel van de toekomst

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                

 

Kijk eens in de Portfolio naar onderwerpen als: Karmisch Onderzoek - Levensvragen - Geboortestraal -  Meditatie

   Je mag 'Kleur verrijkt' gerust in haar geheel doorsturen.

   Je kunt mij altijd consulteren via de contact button.

   Je kunt jezelf aanmelden via het formulier om 'Kleur verrijkt' rechtstreeks te ontvangen.

 

 

WONDER - VERWONDER - BEWONDER