top of page

De tijd

Jaaaa, de tijd gaat door en goed dat ik het beleven kan want dat betekent in deze wereld, hier - AANWEZIG ZIJN. Jawel er Zijn. Ik ervaar dat als genade. Yes...Ik mag doorgroeien, liefhebben, geloven, hopen. Ik heb nooit plannen maar reageer altijd op dat wat zich per dag aandient. Er heeft zich van alles aangediend sinds ik terug ben uit de woestijn Sinaï op 10 oktober. Ik had een tijdje nodig om weer te landen in de wereld van boodschappen doen, internetten, schoonmaken, koken, contacten die ik aandacht wil geven etc. Ik miste het ritme van het dagelijks gaande onderweg zijn in de zon tussen de bergen van de Sinaï.

Eenmaal 'geland', heb ik onder andere een officiële Bijbelstudie van een Bijbelschool opgepakt. Het Woord uit de Bijbel heeft mij altijd al geïnteresseerd, geïnspireerd en er onderzoekend mee bezig zijn en verder kijken, vind ik een uitdaging. Een boek dat wereldwijd zoveel mensen inspireert en irriteert, een boek dat ook zo vaak tot oorlog, wantoestanden, geluk, genezing, hoop, liefde, vertrouwen geleid heeft, dat boek heeft meer te zeggen dan zo ogenschijnlijk te vatten is. Dat heb ik altijd al gevonden. Nu ben ik er kennelijk aan toe om het 'met de Geest' te lezen en te ervaren wat met het verstand niet te lezen is.

Begin jaren negentig heb ik een Theologiestudie opgepakt dat meer ging over hoe de Bijbelboeken in elkaar steken, over rituelen en feestdagen dan over de geestelijke inhoud van het woord. Dat noem ik theologie/religie en dat is wat anders dan GELOOF. Veel religies leven nog onder de wet van het Oude Testament van ge-en verboden, wat wel en niet mag en moet, gaan in de macht staan en missen de essentie van GELOOF. Ik citeer Hebreeën 11:1- Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Daar is vertrouwen voor nodig en dat reikt de Bijbel wel een paar honderd keer aan ! In een vorig blog heb ik de Triade -Geloof Hoop Liefde- gepubliceerd, de Hoop en de Liefde die bij Geloof horen. Dat dus. Ik laaf me aan het Woord van God en ontdek dat het leven simpeler is dan ik dacht.


Geloof zegt: Jij bent geliefd, niet om wat je doet maar om wie je bent. Dat je er bent, anders was je er niet. Hoe