top of page

Nooit meer dezelfde zij niet en ik niet

Missiereis Saô Paulo Brazilië november 2023 One Mission - One in Him

heel veel dank aan iedereen die financieel bijgedragen heeft om gratis voedsel te kunnen uitdelen aan de allerarmsten in deze wereld o.a. 2 x 500 voedselpakketten

2 x 500 dubbele boterhammen en evenzoveel water

Ik heb Gods Liefde handen en voeten mogen geven en gestolen levens teruggegeven.

Dank U wel God dat ik door Uw zegen tot zegen mocht zijn

Nooit meer dezelfde, zij niet en ik niet


Wie raakt wie aan ? Wie kijkt wie in de ogen ? Wiens hart wordt meer aangeraakt ? Jouw hart of het mijne ?

Mijn wieg stond op een andere plek dan jouw wieg. Misschien had jij helemaal geen wieg maar een doos of kistje op straat of een schuur. Jouw plek had ook de mijne kunnen zijn. maar het was de jouwe.

Ik wil je danken mooi mens dat ik jou ontmoeten mocht.


Aan allen voor wie ik er mocht zijn.

* Dank je wel dat JIJ er BENT

* Dank je wel dat ik JOU mocht ZIEN

* Dank je wel dat ik JOU mocht aanraken

* Dank je wel dat JIJ één van Gods kinderen bent

* Dank je wel dat ik JOU mocht bemoedigen en jij mij

* Dank je wel voor JOUW dankbare glimlach

* Dank je wel dat ik JOUW wezen mocht voelen

* Dank je wel dat JIJ je liet zegenen waardoor ik gezegend werd

* Dank je wel dat ik Gods verborgen aanwezigheid in JOU zag

* Dank je wel dat Jezus JOUW pijn door mijn handen genas

* Dank je wel dat JIJ door Gods kracht, Zijn Woord, mijn stem, mijn handen, ik JOU van je verslaving bevrijdde

* Dank je wel dat JIJ door Gods kracht, Zijn Woord, mijn stem, mijn handen, ik JOU kon verlossen van geesten die JOUW leven terroriseerden

* Dank je wel dat ik JE bewust mocht verbinden met de kracht van de Heilige Geest in JOU

* Dank je wel dat ik door JOU, Gods Almacht, Gods Liefde en Gods trouw, voor JOU, kon laten zien

* Dank je wel dat wij door Gods zegen waarachtig verbinden konden en God voor JOU een levende God werd


ZIJN LIEFDE

Het was Zijn onvoorstelbare oneindige Liefde die door mij heen stroomde en ons betoverde met Zijn Liefde, Zijn Goedheid, Zijn Inzicht, Zijn wijsheid, Zijn genezende kracht, Zijn Vrede, Zijn Levensvreugde, Zijn Geduld. Het is Gods hart dat wijd open stond en staat voor jou en mij, voor ons allen ! Richt je op HEM. Hij leeft in Jou. Door Jouw werken wordt de Liefde van God een levende God.


Programma van dag tot dag


Dag 1 - Vrijdag. Kennismaking met elkaar (de groep) 16 personen op het project/thuisbasis. Toerusting door Johan en Brenda Toet op onze komende aktiviteiten.

Dag 2 - Zaterdag. Bezoek Vrouwenconferentie. Conferentie voor vrouwen uit heel Brazilië om toegerust te worden om in je vrouwelijke kracht te gaan staan en te leven, los te komen van schuld, schaamte en religie en in relatie met God door het geloof in Jezus Christus en de kracht van de Heilige Geest te leven.

Brenda Toet, onze gastvrouw, was het levende voorbeeld met haar toespraak/testimonial hoe God haar leven en van haar familie, een wending gaf en Brenda tot bloei kwam om al haar kwaliteiten in het leven neer te zetten, tot Gods eer. Wij, de vrouwen van de groep, gingen met behulp van tolken met aanwezigen in gesprek om levens te delen, hen te bemoedigen, te omarmen, te lachen en te huilen. Worship, muziek, dans begeleidde de hele dag.

Dag 3 - zondag. Grote campagne met 5000 of meer mensen, georganiseerd door meerdere kerken uit Saô Paulo. Gastspreker onze gastheer Johan Toet. De mensen blijken heel ontvankelijk voor Worship (aanbidding), gebed, heling en het bekrachtigen door de Heilige Geest. Wij waren met een blauw T-shirt met het opschrift 'Discipulo of Jesus' (een gave en een opgave dit te mogen zijn) en achterop 'Equipe' goed zichtbaar. Voordat de campagne begon mengden we ons al tussen het publiek en vroegen: "Hoe gaat het met jou" ? We konden toen al voor veel mensen bidden en hen bevrijden van allerlei verschillende pijnen, kwalen, ziekten etc. Het gloeiende betoog van Johan Toet over zijn leven en bevrijding door Jezus uit de criminaliteit en zijn leven nu als evangelist, volledig in dienst van Gods Koninkrijk, leidde tot heel veel bekeringen (anders gaan denken).

De Heilige Geest werd uitgestort mede door onze handen over heel, heel veel zielen. Mensen werden bekrachtigd, bemoedigd, opgetild en er vonden heel veel genezingen plaats. Het leven van velen veranderde op slag door Gods zachte kracht en Liefde die ik op hun gelaat zag verschijnen. We hebben hier ook een auto en een motor mogen verloten en bovendien ook 500 voedselpaketten gratis uit mogen delen. Zo'n dag kan totaal levensveranderend zijn voor degene die de auto of motor wint. Schulden aflossen, huis bouwen, familie laten komen, kinderen laten studeren, werk krijgen etc. Ontroerend hoe het publiek reageerde, zo mooi. En ik dank degene die hieraan financiël bijgedragen hebben.
grote campagne in Saô Paulo meer dan 5000 mensen


Dag 4 - Maandag Bezoek vrouwen en mannen afkickkliniek. Testimonials gedeeld. Laten ervaren dat zij er toe doen en dat ze geliefd zijn. Gebeden met hen, mogen zegenen en genezingen kunnen doen. Vrouwelijke spulletjes uitgedeeld, zeepjes, parfummetjes. Leuke knutselspullen om te macrameen, armbandjes - haarbanden, ceintuurs te vlechten met leer en kraaltjes. Het werd een feest voor allen.

De kliniek wordt geleid door een pastor die vroeger zelf verslaafd geweest is. De vrouwen krijgen een programma aangeboden van negen maanden. We vierden dat een vrouw totaal van haar verslaving af was en de volgende dag aan haar nieuwe leven buiten, met Jezus Christus en het Woord van God, ging beginnen. Een andere vrouw hebben we ook toegezongen met Happy Birthday omdat zij ook van haar verslaving genezen was, maar nog even in het huis bleef helpen en wonen.

de vrouwen in de afkickkliniek


Maandagavond bezochten we een pastorsconferentie van plm. veertig pastors uit de regio Saô Paulo om hen toeterusten, met hen te bidden en te zalven. Johan Toet sprak hen vlammend toe en pleitte om verdeeldheid achter zich te laten, hun kerken te verenigen, religie los te laten en te werken in Geloof wat Jezus in o.a. Matteüs 10:7, Lucas 9:6, Marcus 6-7:11 de discipelen leerde. Jezus sprak daar o.m. "Gaat heen, predikt het evangelie en zeg: Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen (in ons) 8. geneest zieken, wekt doden op (zij die een dode geest hebben)". Zij gingen heen en trokken langs dorpen overal het evangelie (blijde boodschap) predikende en genezingen doende etc.

* Bijbelteksten zijn gedeeld en alle pastors kregen het les-studieboek One Basic van One in Him met 33 onderwerpen uit de Bijbel. We hebben ook hier ervaren dat God dezelfde is toen, nu en voor eeuwig. Matteüs 28:20 zegt: " En zie, ik ben met U alle dagen tot de voleinding van de wereld. Amen".

De grote gezamenlijke campagne van de volgende zondag waar ook Johan Toet preekt en zijn testimonial deelt, werd hier ook deels voorbereid. Ook werden hier weer 500 gratis voedselpakketten door ons toegezegd voor a.s. zondag.

Dag 5 - Dinsdag Iedere dag begint voor ons met het eren en aanbidden van de Schepper van Hemel en Aarde en een overdenking geleid door twee van ons. Vandaag een dag op het project thuis. De afgelopen dagen geëevalueerd, stille tijd gehouden, met elkaar in gesprek en les gehad van Johan en Brenda. Met Johan gingen we de natuur in en bespraken we en bekrachtigden we, de kracht van proclamatie van Gods Woord.

Dag 6 - Woensdag Grote mannen/vrouwen afkickkliniek met 's avonds een gezamenlijke kerkdienst. Maar voordien hebben we een supermarkt bezocht en grote inkopen gedaan voor de kliniek, voornamelijk levensmiddelen. We reden een prachtig heuvelachtig terrein op een eindje van de bewoonde wereld, want om hier te komen begeleidden onverharde wegen en paden de rit. Het terrein van de kliniek heeft grote tuinen, die prachtig onderhouden zijn. Onze vrouwen gingen naar de vrouwenkliniek en onze mannen naar de mannenkliniek. Wij hebben geluisterd naar vrouwen die hun testimonial deelden en hier ook weer een aantal van onze gedeeld. Indrukwekkend hoe mensen terecht kunnen komen in de klauwen van een verslaving en daar zonder de bovennatuurlijke kracht van Jezus niet uitkomen. Geweldig te zien hoe vrouwen ook hier vrouw zijn en zich optutten en mooi maken. Wij hebben voor hen mogen bidden en mogen bekrachtigen en zegenen.

* Kerkdienst. Het werd een feest. Een grote schuur, omgebouwd tot kerk, met stoelen, een podium en live muziek en heel veel mannen en iets minder vrouwen die achterin zaten. Wat een feest werd het en wat waren deze mensen ontvankelijk voor de boodschap van Gods Woord. Als je niks meer hebt, als alles je is afgenomen door het leven, dan blijft de belofte van God uit Spreuken 3:5 over: "Vertrouw op God met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken". Dat merkte ik dat deze belofte in hun harten groeide en dat zij meer en meer wilden van Zijn Liefde, Wijsheid en Kracht. De kracht van de Heilige Geest zag en voelde ik dwars door iedereen zijn werk doen. Wat een blijdschap tijdens en na de dienst. De Heilige Geest toverde hier ook weer glimlachen op mensen hun gelaat. Zo mooi. Dan roep ik heel hard: "Dank U Jezus".de vrouwen in deze kliniek hadden, met dirigente, een lied ingestudeerdook hier hebben we mogen zegenen en bemoedigen met de kracht van de Heilige Geest

Dag 7 - Donderdag 'Huislozen' bezocht. Voordien thuis 500 dubbele boterhammen gesmeerd met ham-kaas en evenzoveel flesjes water meegenomen. We reden naar een lommerijk plein in de stad met bankjes en muurtjes in een ordentelijke wijk. Het was warm, zeker 30 *C. De helft van onze groep stelde zich op met brood en water. Al snel kwamen er mensen aan. Als ze eten hadden ontvangen, vroegen wij hoe het met hen ging en of we voor hen konden bidden en wellicht voor iets specifieks. Verslaving, ziekte, pijn, depressie, angst, schulden, boosheid, onmacht al het menselijke kwam aan de orde en kon onder onze handen door de kracht van de grote genezer Jezus Christus getransformeerd worden. Die glimlachen na een gebed en zegening vergeet ik nooit meer. God is goed, zo goed. Onder de bomen, langs de muur een hoop vodden die ging bewegen. Wil je eten, drinken ? Een man die terugkomt om je te bedanken dat jij hem aangeraakt hebt en dat dat voor hem veel veel meer waard is geweest dan die boterham...Poeh !

* Na het plein naar een favela. Saô Paulo heeft er veel, vaak langs een snelweg. Hier verblijven, wonen kan je het haast niet noemen, de allerarmsten van Brazilië. Er zijn huizen die van steen gebouwd zijn, maar ook van bijeengesprokkeld hout, verkeersborden, plastic, opgestapelde betonblokken en allerlei ander materiaal. Officieel is het stedelijk gebied maar alles is clandestien gebouwd. Zodra ergens een dak op ligt mag het niet weggehaald worden. Bewoners zijn vaak ongeschoold en werken in heel laagbetaalde banen of als straatverkoper. Een favela staat vaak onder controle van een bendeleider en die hebben gewoonlijk hun eigen manier om aan de kost te komen.

* Er schuilt ook veel talent in de favela. Zo zijn b.v. voetballer Pelé en Ronaldo opgegroeid in de favela. Lekker niet naar school en voetballen in de steegjes en in de op en neer gaande straatjes, want heuvelrijk is Saô Paulo. Mensen moeten wel te eten hebben en dat hebben wij hen gebracht. We liepen door de steegjes met eten en drinken en oveal kwamen mensen ons begroeten als welkome gasten. Voor Brenda was het een aantal keren een weerzien met 'hoe gaat het' ? Gods genade is groot.


plakje hier plakje daar boterham erop zakje erom Gods straatgebed en zegen
Gods boterham op straat in de favela


Dag 8 - Vrijdag Bezinningsdag met toerusting door Brenda. Heerlijk samen zingen, God loven, eren, verwonderen, spelen, zonnen, praten, eten, lezen, Gods Woord studeren, luisteren, delen, praten, niksen want dan doe je meestal nog het meest ! Lekkere warme dag op het project thuis.

Dag 9 - Zaterdag Kinderfeest mede georganiseerd door een plaatselijke pastor. Maar eerst : dubbele boterhammen smeren 500 stuks. We leren snel en zijn er al goed in. Ons teamwork is perfect ! Flesjes water mee en hup de bus in, voor weer twee uur heen twee uur terug, want Saô Paulo is giga groot. Heuvel op heuvel af en wat is het overal groen, groen, groen een lust voor mijn oog. Deze dag hebben we heel veel kinderen de dag van hun leven bezorgd met watervoetbal, springkussen, schminken, allerlei workshops met knutselen, rijgen, vlechten, draaien en..en..en.. Ook de ouders genoten zienderogen.

* Ik heb voor het eerst van mijn leven kinderen groene nageltjes gelakt en zij mij en ik heb hen geschminkt en ik dacht: ik doe het gewoon. Vlinders, katten, clowns, bloemen in alle variaties en kleur. Het werd zomaar de dag van MIJN leven. Ons team heeft op het podium van onze eigen Gospel Truc met opschrift Jesus salva - Jesus cura, met podium en geluidsinstallatie een performence gegeven hoe je gebonden kunt zijn door aspecten in het leven zoals b.v. verslaving, angst, persterij, geweld en hoe je bevrijd kunt worden door de kracht en liefde van Jesus. Brenda heeft haar testimonial gedeeld voor het publiek, Brenda spreekt heel goed Porugees, en mensen waren verwonderd hoe een leven kan transformeren door Gods kracht en genade van ellende naar vrijheid. Ook hier hebben we 500 voedselpakketten gratis mogen uitdelen mede dankzij gaven van jullie.

Geen foto van wel filmpje onderaan de pagina.

Dag 10 - Zondag Grote campagne met duizenden mensen die toegestroomd komen om ondermeer het Woord van God te horen, georganiseerd door verschillende kerken uit de stad. Gastspreker was ook dit keer de ervaringsdeskundige in het Geloof: Johan Toet. Er is zoveel meer tussen hemel en aarde dan we beseffen. God is alom tegenwoordig, omnipresent, omniscience, omnipotent. Voor eeuwig is zijn heerschappij. Johan bewijst het keer op keer met zijn krachtige, in naam van Jezus, genezingen waar mensen opstaan uit hun rolstoel en ledematen terplekke recht worden of aangroeien. Ik mocht discipel zijn en met vrijmoedigheid mijzelf openen voor de kracht van God om dit door te geven aan hen die dit wilden ontvangen.


DANK DANK aan Johan en Brenda en One Mission die dit prachtige Gods werk in Zuid Amerika doen en de mogelijkheid hiervan te leren en hierin mee te kunnen participeren. Mijn dank aan mijn teamgenoten en de tolken is groot. We did it together... en....ik ga...weet je het nog...juist ja...radicaliseren voor de Here ! ! ! want HIJ is groot, zo groooot !


IK SNAP waarom wij mensen op aarde zijn. Om God te eren, hem te dienen als kinderen van God om Zijn koninkrijk neer te zetten op aarde zodat de hemel niet in verweggistan blijft, maar op aarde geleefd wordt. Ieder met zijn eigen gaven en talenten zodat wij één lichaam van Christus zijn in Zijn Naam.

De naam boven alle namen.


SLOT 1 Korintiërs 2:9 - Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.


Fimpjes van de missietrip 2.11 - 14.11.2023 Saô Paulo Brazilië - Ik merk dat de titel niet altijd het filmpje dekt. De URL's worden in de achterhoede kennelijk gehusseld lijkt het. Sorry daarvoor.


Grote campagne Johan ToetGrote afkickkliniek

Worship


Preek Kristiaan. Gelijkenis- Het verloren schaap - Misschien op zoek naar jou of jou ?


Vrouwenkoor grote afkickkliniek


Voedselpakkettten


Toerusting


Vrouwenconferentie


Favela


Dansje geleerd


Comments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page