top of page

KERST. Een bovennatuurlijk wonder.

Mijn wens is dat Goddelijke Vrede en Goddelijke Liefde in de harten van alle mensen zal leven, bloeien en vruchtdragen. Ik wens iedereen van harte fijne gezellige kerstdagen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat een paar duizend jaar geleden gebeurde in Bethlehem was een bovennatuurlijke Goddelijke gebeurtenis. Jezus werd geboren uit een maagd. De God die Liefde is, had door de Heilige Geest een wonder verricht in de schoot van een vrouw. Een kind was geboren uit een sterfelijke moeder, Maria, en een onsterfelijke vader, God de Vader. Het hart van God klopte toen in deze baby en de Heilige Geest van God werkte door dit menselijk lichaam heen. De kloof tussen God en de wereld was hiermee beslecht. De hemel kwam naar de aarde. De engelen zongen: " Ere zij God in de hoge en Vrede op aarde in de mensen een welbehagen".


Door deze gebeurtenis komt er een bewuste verbintenis tot stand tussen de liefde van God en de mens. De onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde werd in de mens geplant. De verbinding is bewust gelegd. God krijgt handen en voeten en de liefde, de kracht en de waarheid wordt zichtbaar in en door de mens Jezus. Vanaf dat moment heeft liefde een naam: Jezus - Verlosser - Christus - Gezalfde. Daarmee vielen alle wetten, waaraan de mens gekluisterd zat, weg. Jesaja 9 vers 5 zegt: 'Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Dit zullen zijn koninklijke titels zijn: Wonderbare Raadgever, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst'.

In feite was de geboorte van Jezus een oorlogsverklaring aan het kwaad en manifesteert God zelf zich als heerser, Vredevorst, over de wereld in Jezus. God zond Zijn volmaakte Liefde naar ons toe. Zo klein en teer, zo ontroerd, dat we Hem wel tegen ons aan moeten houden, koesteren en liefhebben. In Hem, in ons, kunnen we Gods Liefde zien en ervaren.


Gods Liefde is bovennatuurlijk, onvoorwaardelijk, mooier, groter en indrukwekkender dan wij kunnen bevatten. We kunnen een glimp van Zijn Liefde zien, ervaren in Zijn onvoorstelbare prachtige Schepping. Psalm 19 vers 2 zegt: 'De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk van Zijn handen'. Zijn Liefde oordeelt niet en hangt niet af van hoe ik me gedraag. Niets weerhoudt God ervan om jou en mij lief te hebben. De liefde van ons mensen, ook al hebben wij onze oorsprong in God, is gebaseerd op goede wil, goede bedoelingen, eigenbelang en schiet meestal te kort. De Liefde van God is onvoorstelbaar scheppend en Zijn hart gaat altijd, lees altijd, naar ons uit. Wij zijn Zijn geliefde kinderen en God wil dat wij Zijn Liefde ontvangen en in Hem Zijn.


Jezus zegt: 'Niemand komt tot de Vader dan door mij'. Dat betekent, Je  bewust zijn en erkennen, dat het zaadje van het Christuslicht, van het kindje Jezus, bij je geboorte in jou geplant is en dat je door Gods genade geschapen bent. Bewust zijn dat de Heilige Geest in je woont en jou leidt. Vervolgens bereid zijn dit heel bewust in je te laten groeien door je geestelijk leven op te bouwen en het ego op de tweede plaats te zetten door te vertrouwen op de rijkdom van Gods Woord, de blijde boodschap, en zijn Beloftes.


Ik geloof dat er een wereldwijde oorlog gaande is tegen de menselijke ziel. Het lijkt mij dat de waardigheid, de waarheid wie we zijn en onze gigantische innerlijke potentie, stiekem van de mens afgenomen wordt. In de wereld worden eerdere waarheden onwaarheden genoemd en onwaarheden worden tot waarheden. Maar niets kan ons in wezen scheiden van de bovennatuurlijke Liefde en bovennatuurlijke Vrede van God. Het is echter wel belangrijk dat je je bewust verbindt en dagelijks intuned in zijn liefde. Jezus wordt in het Oude Testament door de profeet Jesaja Immanuel genoemd : God met ons - en dat blijft zo, want in Matteüs 28 vers 20 zegt Jezus: "Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Amen".


  • YES....samen met Jezus die in jou woont.....Geloof in het bovennatuurlijke. Leer de waarheid van het leven kennen. Lees de Bijbel, voed je met Gods Woord, het Evangelie = Blijde boodschap. Schep een leven van overvloed. Creëer gezondheid. Herstel wat gebroken is in je leven.

  • Goddelijke Vrede en Goddelijke Liefde zal je hart vullen.


Aanrader:  • Je mag deze Blog gerust in haar geheel doorsturenUitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page