top of page

 

KLEUR VERRIJKT 

Ajo van IJzeren Brief nr.52

aan mijn medereiziger over kleur, bewustwording, spiritualiteit en levenskunst

 

 

 

LICHT is LEVEN - LEVEN is LICHT

WIJ ZIJN KLEUR

DOOR HET LICHT

Licht is elektromagnetische straling, van zichzelf kleurloos en in kleur waarneembaar binnen een bepaald frequentiebereik en afhankelijk van het medium. ​

UNIVERSELE verklaring van de Rechten van de mens Art.1: "Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren".  Wat een prachtige verklaring vind ik dit die universeel, voor de hele mensheid geldt. Hoe voelt dat heden ten dage en waar hebben we het dan eigenlijk over als de minister van Volksgezondheid 'onze vrijheid' denkt terug te geven door een injectie, een test, een paspoort, een app ?   We zijn vrij geboren Vrijheid hoeven we dus niet terug te krijgen, het woont in ons. Misschien zijn we in de loop van het leven de 'link' naar het knopje 'vrijheid' kwijt geraakt en is het ver weg gezakt. Misschien hebben we het laten onder sneeuwen door conditioneringen en maatschappelijke restricties.

BEWUSTZIJN - VRIJ-ZIJN - GROEI.  Deze tijd met al haar letterlijke en figuurlijke triggers,  wordt ons bewustzijn behoorlijk uitgedaagd om ons bewust te zijn wat er in wezen met jezelf, in en met je omgeving, met de wereld, de mensheid, gebeurd. De uitdagingen zijn enorm. Familieleden, vrienden, buren, bekenden, door al de restricties, beperkingen en veranderingen, word je gedwongen stelling te nemen. Liefhebbenden worden vertrouwde vreemden. Vriendschappen moeten soms herijkt worden omdat standpunten ver uiteen liggen over de gang van zaken van overheid, omgeving en individu. Familiebanden komen onder druk te staan of in de knel door verschil van standpunten.

UITDAGING     De uitdaging blijft om respect te hebben voor de mening van de ander, voor andere opvattingen en invalshoeken op het gegevene. Luister waarom de ander doet zoals hij doet, misschien kan je er iets van leren en in bewustzijn groeien. De ander heeft een andere kleur maar ook die kleur ontstaat door het licht. Hij komt uit dezelfde bron. Een nieuwe tijdlijn, een nieuwe aarde, nieuw bewustzijn is gaande onderweg. Het gevaar van legale ontmenselijking ligt op de loer. Maak van de mens, het menselijke levende wezen, geen robot die geprogrammeerd wordt, veel kan, maar zonder hart, compassie, mededogen, liefde is en afwachtend geprogrammeerd wordt door de buitenwereld.  Voel zelf wat bij jou past en blijf trouw aan jezelf.

VRIJ   De mens is in wezen een vrij, ongekend creatief, liefdevol wezen met een enorme scheppingskracht en een eigen zelfhelend vermogen. Laat het je niet afpakken door te menen dat de buitenwereld je kan redden. Dat is niet zo. Je leeft van binnenuit. Je bent van mini-mens van binnenuit tot wasdom gekomen. Je verzorger heeft niet steeds iets in de supermarkt gehaald om er een stukje lijf, haar of nagel bij te plakken. Jouw eigen adem laat je hart kloppen totdat je taak op deze aarde volbracht is. Zolang blijft alles in leven en groeit als je er zelf tenminste niet te veel, of liefst helemaal niet, in zit te donderen.  Luister naar je lichaam. Voel in wat het nodig heeft. Voed je daarmee, geestelijk en lichamelijk. Adem Gods Heilige adem, het licht, bewust diep in en uit. Geniet van die adem die jou weer nieuw leven geeft en waar al je cellen en atomen op reageren en nieuw leven ontvangen. Alles. Je geest en je lichaam. Licht is leven, is adem, is liefde, is goddelijk, is kleur, is gratis. Je kunt het niet kopen, krijgen, ergens halen of stelen en stopzetten. Je bent het zelf. Voed je er bewust mee.

AARDE en HEMEL   Licht op aarde zo ook in de hemel. Kosmisch gezien is er de laatste maanden enorm veel licht en energie neergedaald (zons-maansverduisteringen) en worden we in diepe lagen aangeraakt.  Het nodigt uit jezelf beter te leren kennen en je bewustzijn te versterken, Als je de uitdaging aangaat en bij jezelf gaat invoelen wat er bij jou aangeraakt wordt, gezien en gevoeld wil worden, betekent dit transformatie naar groei en een diepere verbinding met je Hoger Zelf, de Bron.  De verbinding met je scheppingskracht wordt sterker, je wordt je bewuster van je energie, je zielenplan, je taak in het leven, je aardigheden en eigenaardigheden.  Je gaat je her-verbinden met je verbinding met hemel en aarde, je scheppingskracht en je bewustzijn tot een bewuster-zijn. 

GEESTELIJK LEVEN     In de geest zijn we vrij. Hebben we nog tijd voor een geestelijk leven ? Hebben we tijd om onze geest te voeden met het geestelijke licht van onze oorsprong, van de schepping. Ik ben Geest die eeuwig is. Daarin woont de vrijheid die ook eeuwig is. Mijn geest kan waaien waarheen het wil. Naar oneindige hoogten en diepe dalen, zo vaak en lang en waar ik me ook bevind. Ik ben Geest, heb een ziel en woon in mijn lichaam met haar fysieke mogelijkheden en beperkingen waar mijn geest bovenuit stijgen wil en kan.  

LICHT - LEVEN   Wij zijn allen, vanaf het begin van ons bestaan, Licht. De opdracht nu is om in ons fysieke bestaan dit licht door de duisternis, de materie, heen te laten schijnen. De zware atomen van het fysieke lichaam omzetten door middel van het Licht dat in ons is. Dit doet het denken niet maar wordt gedaan door het zuivere, geestelijke bewustzijn dat al liefde is. Liefde, puur en zuiver in ons. Eerst nog klein, maar allengs groeit deze liefde, dit Licht, naar volwassenheid, wordt sterk en schijnt dwars door alles heen. De geestkracht die zich richt op het Licht, de bron van alle leven, dan kan je alle aardse beslommeringen loslaten en zie je de goddelijkheid in alles en allen, voorbij de uiterlijke schijn. Het Licht brengt nieuw leven en doet groeien.

LEEF  en adem en versterk de vlam van liefde in je hart door dagelijks stil te worden en jezelf bewust te verbinden met het Christuslicht in jou zodat jouw licht groeit. Laat je leiden door je hart in je werk, je dagelijks leven. Dien je medemens door begrip, compassie en broederschap vanuit het bewustzijn van het één zijn in de geest, de geest van God in de ander, de onvoorwaardelijke, onbegrensde liefde.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

heb een stralende zomer in het LICHT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portfolio  onderwerpen : Karmisch Onderzoek - Levensvragen - Geboortestraal -  Meditatie - Trance healing - Kleur op chakra's en organen - Lichtlijst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   Je mag 'Kleur verrijkt' gerust in haar geheel doorsturen.

   Je kunt mij altijd consulteren via de contact button.

   Je kunt jezelf aanmelden via het formulier om 'Kleur verrijkt' rechtstreeks te ontvangen.

   Blog op de website aktuele informatie over het leven en haar verschijningsvorm -           https://www.triadiswijzijnkleur.info/blog

In oktober komt mijn boek  uit  'Gedragen door de tijd'  Zien Licht Inzien 

Je kunt op mijn website het Voorwoord, de Inleiding en een Hoofdstuk lezen.

Je kunt het boek al bestellen en wordt dan uitgenodigd voor de boekpresentatie. 

Van harte aanbevolen. Klik  op de button.

 

Lichtisleven.jpg
bottom of page