top of page

 VERWACHT EEN WONDER

ik verwacht een wonder omdat ik in de kracht van God geloof

 

           Gods  Licht verheldert                        Gods  Licht verlicht

           Laat Gods Licht schijnen op en doorheen jouw levensvragen

 

GEBED AANVRAGEN   Matt.  7:7-8  zegt: 'Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. 8. Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden'

Ik bid in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gebed is een van de grootste krachten die je in verbinding brengt met de universele kracht die je ontvangt van God. Het brengt jouw hart samen met je Schepper, met Gods hart.

* Je kunt gebed op afstand aanvragen voor jezelf of iemand anders. Dit kan gelden voor lichamelijke - geestelijke klachten of  voor bepaalde situaties op een bepaalde dag / tijdstip. Ik ervaar zelf hoe vaak en hoe lang er per aanvraag gebeden wordt. 

* Je kunt het gebed schriftelijk aanvragen via de contact button. Je kunt ook telefoneren voor persoonlijk gebed op maandagavonden van 19.00 - 20.00 uur.

 

* Door gebed laat je los. De Bijbel zegt: 'Laat los en je zult losgelaten worden'.

* Gebeden zijn kosteloos.  Fijn als ik iets voor je kan betekenen, in Jezus naam.

Licht Levensvragen.jpg
bottom of page