top of page

KLEUR VERRIJKT

Ajo van IJzeren brief nr.57 aan mijn medereiziger

over kleur, spiritualiteit, bewustwording en levenskunst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICHT en KLEUR

de kleuren van de regenboog

op al onze chakra's

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TIJD  Wat is tijd in deze tijd en in wat voor tijd leven wij eigenlijk.  Een tijd van opstaan en doorgaan, van houden van en verwerpen, van aanpakken en loslaten, van vreugde en verdriet, van licht en schaduw, maar bovenal van bewustwording. Deze tijd is van alle tijden maar het leven wordt nu behoorlijk uitvergroot. Al onze eigen noden, vreugdes en verdrieten worden belicht en onder het vergrootglas gelegd. Hoe mooi is dat, of, hoe eng is dat. Je komt jezelf onder bepaalde omstandigheden in het dagelijks leven, in de samenleving en ook binnen de eigen context van familie en vrienden, behoorlijk tegen. Tijd om ernaar te kijken, het te ervaren, het te omarmen en het los te laten als het losgelaten moet worden omdat het je niet meer dient. We zijn op weg om het diepste van onszelf te leren kennen, te doorleven en te leven en bewust neer te zetten in de praktijk.

VERANDEREN   Alles veranderde en verandert altijd al door alle eeuwen der eeuwen. Het gebeurt gewoon. O ja ? Gebeurt het gewoon ? Ja, inderdaad het gebeurt gewoon. Het gebeurt door het wisselen van seizoenen, het gebeurt omdat de bevolking op de aarde groeit, het gebeurt omdat er in mijn straat oude bomen gerooid worden en nieuwe geplant. Het gebeurt ook omdat creatieve breinen ontdekken hoe ze macht en geld kunnen vergaren en niet  zomaar om de mensheid te dienen, maar om te beheersen. Volgende vraag is wel: wat doe je ermee met al die veranderingen. Hoe kijk je er naar. Iedere verandering vraagt om een benadering en belichting. Alles gebeurt altijd ergens om. Niet nergens om hoor, echt niet. Al het leven, oud en nieuw, vraagt om bewust te zijn en leidt naar bewustwording. 

    Ben je je bewust wat er gebeurt, wat er verandert, waarom iets verandert en waar het naar toe leidt. Heb je zelf enige mogelijkheid om veranderingen te sturen, te bewerken, of om te buigen naar je authenticiteit. Mag je wel authentiek zijn van jezelf of van de ander ? Jij moet er mee kunnen leven met beslissingen van anderen die je leven soms expliciet raken. Hoe trouw kan je dan blijven aan je eigen kern. Wat doe je er mee met die veranderingen. Hoe kijk je er naar, naar alles wat voor 'jouw bestwil' van buitenaf op je toekomt ?   Vraag je eens af of we in deze tijd worden geleid door gezaghebbers of door machthebbers. In wezen zijn mensen op aarde om elkaar te dienen, te inspireren, te bekrachtigen, te bemoedigen. Hoe voelt dat voor jou, nu, vandaag, in deze tijd ? 

 

VERGETEN    we misschien dat we de schepper zijn van ons eigen leven ? Vergeet je misschien  dat jij zelf de co-creator bent van jouw dagelijkse zijn ? Ben je vergeten dat jij de geschapene bent van de grote schepper van Al dat Is, de grote creator van alle leven ? Vergeten dat je leeft dank zij het licht ? Vergeten dat je geliefd bent ? Vergeten dat je anders hier en nu in deze tijd, op deze plek, echt niet zou zijn ? Ben je vergeten dat iedereen op deze aarde op zijn eigen plek is en hoort te zijn op dit moment van dit enorme wereldwijde spel wat er gaande is op aarde en in de hemelen.  Het is een spel van Licht en Onlicht. Doe maar niet net of het één er niet is hoor. Voel het verschil eens tussen licht en duisternis, tussen Licht en Onlicht. Het licht ken ik omdat het de materie verlicht en er schaduw valt. Ik ken warmte, omdat ik ook kou ken en vreugde omdat ik verdriet ken, etc. En wees je bewust hoe verschillend het één voelt ten opzichten  van het ander. Ja, dat dus. 

GODDANK  dat het Onlicht er is. Deze tijd voelt voor mij als een waterslang die mijn vuur wil doven. Een storm die mijn lichtje wil uitblazen. Het gevolg is dat ik dit ga onderzoeken. Hoe komt dat, waarom voelt dat zo naar. Precies daardoor voel ik wat voor mij en mijn begrip goed is en wat niet. Het Onlicht wijst mijn Licht af. Wijst af dat ik mijn hart volg. Dat voelt bitter. Ik herken het in het dagelijks leven en ik mag het van tijd tot tijd uithuilen als dit zich aandient. Maar juist daardoor richt ik mij op het Licht dat eeuwig is, het scheppende licht dat dagelijks nieuw leven geeft in kleur aan mij en de hele mensheid, de hele aarde, aan Al dat Is. Het is het Licht dat ieder mens bij zijn geboorte ontvangt.  Jij mag weten dat het Christuslicht, het Licht van de Al-vader  in je hart niet faalt. Je voelt toch iedere minuut dat iedere ademtocht je nieuw leven geeft ? Je ademt Licht en Leven in om je te voeden, om je leven voort te zetten op dit moment. Nou dan. Probeer het eens even in te houden, die adem ! Ga je gang. Het lucht niet bepaald op. Je kunt je leven niet zelf stopzetten dat doet de grote Schepper op zijn tijd. Je bent tijdens het leven afhankelijk van je Schepper. Eer je Schepper dan ook. Heb je Schepper lief, wees je ervan bewust, sta er bij stil en vraag om hulp als je het ook niet meer weet.

   Heb je eigen Licht lief. Heb het Licht in de ander lief. Eer het licht in jou, adem voor adem. Omarm het nieuwe licht en leven in jou. Zie dat al je cellen en atomen verlicht worden op iedere adem met stralend nieuw leven. Laat het Onlicht je niet te pakken krijgen. Het is dichtbij, ligt op de loer, wil je Licht stelen en is soms niet te onderscheiden van Gods Licht. Gods Licht is enkel Liefde, wil jou helen, bekrachtigen, bemoedigen, bevrijden. Voel je het verschil ?  Versterk het Christuslicht in jou heel bewust adem voor adem. Door Gods Licht,  kan jij je eigen wereld, je alledag scheppen, vernieuwen, veranderen en ben je heel bewust je eigen Schepper samen met het Licht dat jou geschapen heeft. Dit Licht, Gods Licht, houdt stand. Wat er ook gebeurt. Het is eeuwig en blijft tot in de eeuwen der eeuwen, want het IS. Ook als ik/jij er niet meer ben/t. Maar nu je er nog wel bent, heb je een opgave. Want iedere gave sluit een opgave in, weet je nog wel ?  

REGENBOOG  Ja, die prachtige kleuren van de regenboog, helder en stralend, verschijnen aan de hemel als het licht van de zon niet gehinderd wordt door te veel wolken. Zo verschijnen deze stralende zeven kleuren ook in onze chakra's, van je basis tot je kruin, als ons geestelijk licht sterk genoeg is om alle obstakels in de geest te verlichten zodat licht en liefde vrij uit naar buiten kunnen stralen en de omgeving verlichten. Volg je hart, luister naar de stem van je ziel, gebruik de kracht van de Heilige Geest en adem Gods Licht in en uit en zing met luide stem  "You raise me up, till I can stand on mountains....Klik de Link:   https://youtu.be/sC7-wwGg6lM   en leef je grootste potentieel in het LICHT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

heb een kleurrijke tijd in het licht

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Je mag deze brief gerust in haar geheel doorsturen. Ik ben van alle sociale media af, dus plaats het gerust op je eigen tijdlijn van FaceBook, Twitter, Telegram, Instagram etc. Hoe meer zielen we bereiken, hoe beter. Met dank.

Je kunt je op Kleur verrijkt abonneren via de contact button.

* Ken je mijn boek 'Gedragen door de tijd' Zien Licht Inzien ?  Leuk, mooi boek hoor. Het gaat over het leven en haar verschijningsvorm, je gedragen voelen, vertrouwen hebben,  loslaten en humor. Kijk op button Mijn Boek.

 

 

 

site.

H_edited.jpg
bottom of page