top of page

 

KLEUR VERRIJKT

Brief nr.60 aan mijn medereiziger

over kleur, bewustwording, spiritualiteit en levenskunst

 

 

 

 

 

 

  OPSTANDING  NIEUW LEVEN 

  GEEL

kleur van WIJSHEID op het kruinchakra 

SCHEPPER OP DE AARDESCHOOL   Hoezo kruis, hoezo opstanding, hoezo nieuw leven. Jaarlijks nodigt het Paasfeest mij uit om weer licht te laten schijnen op deze universele christelijke symbolen. Het doet me wat en ik probeer de metafoor, de spirituele betekenis van deze symbolen gewaar te worden. Ik word naakt geboren zonder iets bij me te hebben en zo zal ik ook weer vertrekken van deze aarde zonder iets mee te kunnen nemen. Alles is hier tijdelijk en alles is in feite te leen. Ik ben Geest, woon tijdelijk in dit lichaam. Ik voel me een hemelbewoner op deze aarde, verbonden met de grote Geest van Al dat Is. Ik ben een tijdelijke aardbewoner en hier op de aardeschool. Een passant een reiziger in het nu, onderweg naar ergens naar nergens. Leven ja, leren, ervaren, vallen, opstaan, geven, nemen, delen, weten en voelen, huilen en lachen, groeien en bloeien, genieten en boos zijn, liefhebben en haten, werken en ontspannen, zaaien en oogsten. Het is er allemaal. Het hoort bij het menselijk leven. Niet goed, niet slecht. Het is slechts.

   En dan ...?   Wat is het dat ons en alle flora en fauna doet leven en groeien. Wat gebeurt er allemaal zomaar in het verborgene in mijn lichaam, in mijn geest, in ons aller zelf, in de aarde.  Er moet een creator zijn, een Schepper, een oppermachtige energie. Een Al Liefde die alles binnenin en buiten ons zo schitterend manifest maakt. Mijn lichaam, de tent waarin mijn geest woont en die verbonden is met de grote Geest. Deze tent is van vlees en bloed en wordt tot stof en kan niets zonder de grote geest van Al dat IS.  De adem van God.

   Alles wat tussen mijn geboorte en sterven met mij, binnenin mij en buiten mij plaats vindt, ik ben er zelf bij.  Ik ben deelgenoot en daarom voel ik me verantwoordelijk. Alle leven is een geschenk van het universum, een geschenk van Gods Liefde. Er is een geestelijk leven, een menselijk leven, een dierenleven en plantenleven. Ik verbind me bewust met de  grote Geest, het geestelijk leven die levend maakt, die in en buiten mij woont. Ik vind in mezelf de kracht die God mij dagelijks geeft als ik me verbind met zijn liefde, zijn goedheid, zijn woord. Ik voel me geen slaaf van het systeem dat me van buitenaf opgelegd wordt, maar ik luister naar de Heilige Geest in mij.  Iedereen voedt dagelijks het lichaam met eten en drinken, sporten etc. Dagelijks voedt men ook de ziel met dingen waar men van houdt, zoals het FB account onderhouden, iets leuks kopen, filmpje kijken/plaatsen etc.

NIEUW LEVEN   Je Geest wil ook dagelijks gevoed worden. Je bent niet op aarde om dood te gaan, maar om te groeien in liefde en je schepper te eren en steeds beter te leren kennen. Laat je ego en de wereld los en ga naar de diepe stilte in je hart waar dankbaarheid, liefde, verwondering, mededogen, stille vreugde en levensvreugde wonen. Herken dat je een deel bent van het universum, niet van de wereld. Verbind je met de Heilige Geest die nieuw leven geeft. Verbind je met het universum uit vreugde, niet om jezelf te redden maar om God, je Schepper, te dienen. Zie iedere dag uit naar een wonder, zoek ze en manifesteer ze zelf, klein of groot, zie het stralende geel van de paardenbloem in de berm, de schoonheid in de ogen van je buurvrouw, de kleur van het gras, de baby die lacht...Besluit iedere ochtend om die dag je grootste potentieel in dankbaarheid te leven en je geest het laatste woord te laten.

PAASFEEST   Feest van overgave. Feest van de ultieme manifestatie van de verbondenheid van hemel en aarde. De Eenheid. Jezus steeg uit boven de dualiteit van goed en kwaad, gaf zich over aan God de Vader, leefde in de grote Geest van Al dat Is.  Het Licht der wereld. De Goddelijke AL-liefde verbonden met de aarde. Jezus de Christus heeft het manifest gemaakt. Onlosmakelijk met elkaar verbonden, in de natuur, in alles en alle leven. De maand april schenkt ons het wassende licht en groeiend nieuw leven. Het Paasfeest schenkt ons hetzelfde, groeiend nieuw leven en toont ons de scheppende kracht van het Christuslicht in ons. God in ons, gemanifesteerd aan het kruis van Golgotha. Waar Jezus het aardse met de hemel verbindt door zich over te geven aan het bestaande. God alom aanwezig, in de hemel zo ook op aarde. Bewijs van de expliciete Eenheid in alles en allen.   Die Eenheid was er altijd al en het Paasfeest herinnert ons er weer aan. We mogen ons her-inneren dat wij het Christuslicht zijn en dat het in ons kan groeien. Tijd om het niet alleen te weten, het ook te vinden, te voelen en te voeden. En vinden, dat doe je in jezelf. Anderen, de natuur, de wereld kunnen je ondersteunen en helpen om sluiers weg te nemen die jou verhinderen om de Eènheid  voelend te weten en te vinden.

GODS WIL - JOUW GEEST  Hoor de roep achter de chaos van het leven en verbind je met je hart. Je bent niet voor niets op aarde nu in deze woelige periode. Je wordt geroepen om te transformeren en je blijvend heel bewust te verbinden met het Licht. Om te gaan invoelen wat zich in het verborgene in jezelf afspeelt. Leven, de geest die levend maakt, die alles nieuw maakt, die jou nieuw inzicht geeft, nieuw zicht op het bestaande. Dat is Pasen, je ego loslaten, overgeven aan de Goddelijke Wil. Je hebt een vrije wil. Je hebt de keuze. Je kunt je bewust overgeven aan de oneindige onvoorwaardelijke liefde van God. Dan zet je jezelf in de stroom van Gods Licht. Jezus liet alles over zich heenkomen. Hij ging de weg die God hem liet gaan door alles heen en hield zijn focus en vertrouwen op de Vader, het Licht, de Heilige Geest die hem leven gegeven had. Zijn ego, zijn juk, het kruis had hij op zijn rug. De glorie ontving hij nadat hij gezegd had: Niet mijn wil maar Uw Wil geschiede -en- In Uw handen beveel ik mijn Geest. Zijn ego werd gekruisigd. Het was volbracht. Jezus liet de Geest van God zijn leven bepalen. Een actuelere boodschap kunnen we niet ontvangen in deze roerige tijd van niet weten. Je mag het deze maand vaak zeggen tegen jezelf: In Uw handen beveel ik mijn Geest.

 

GEEL  Geel is de kleur van HET LICHT en de tweede straal van Goddelijke Liefde, gericht op het kruinchakra. De eerste goddelijke eigenschap die versterkt wordt is Goddelijke Wijsheid en daarmee samenhangende Christusverlichting. Adem de kleur geel in en laat het door je heen stromen. Het verlicht al je cellen en atomen. 

▪ Het God Zelfbewustzijn en nederigheid is ook een kenmerk van de gele  straal die inzicht en bemoediging geeft aan de mensen die hiervoor open staan.

▪ Onderscheid tussen het absoluut Goede, het relatieve Goede en het kwade valt ook onder deze straal.

▪  Creativiteit die samengaat met spirituele aantrekking en de wens Gods plannen uit te voeren.

▪  Mededogen en medeleven

▪ Samenwerken met het Leven waardoor men het doopsel van de Heilige Geest ontvangt.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verrijk jezelf deze maand met de kleur geel  de kleur van Goddelijke Wijsheid

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kijk eens in de Portfolio naar onderwerpen als: Karmisch Onderzoek - Levensvragen - Geboortestraal -  Meditatie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

*   Je mag 'Kleur verrijkt' gerust in haar geheel doorsturen.

*   Je kunt mij altijd consulteren via de contact button.

*   Je kunt jezelf aanmelden via het formulier om 'Kleur verrijkt' rechtstreeks te ontvangen.

*  Mijn boek bestellen:  'Gedragen door de tijd ' Zien Licht Inzien. Het voorwoord en de inleiding kan je op de             website lezen onder de knop 'Mijn boek bestellen'. Bestellen kan ook via deze kn

 

Opstanding.jpg
bottom of page