top of page

KLEUR VERRIJKT

Ajo van IJzeren Brief nr.31 aan mijn medereiziger

over kleur, bewustwording, spiritualiteit en levenskunst

 

 

kleur GROEN hartchakra en voorhoofdchakra

LICHTKRACHT   De kracht van het licht wordt dit jaargetijde, als vanzelf, sterker. Ieder jaar weer. We hoeven daar niets aan te doen en ook niets vóór te doen. Het gebeurt gewoon. De hele natuur reageert hier op en dat ook, als vanzelf. Alles strekt zich uit, richt zich naar het licht en komt in beweging. Dat wat binnenin al aanwezig was, komt langzaam te voorschijn in heerlijke geuren, prachtige kleuren en ongekende vormen. Dieren gaan op zoek naar een partner om zich voort te planten en hun voortbestaan te waarborgen. De natuur is logisch en reageert op de kracht van het leven binnenin zichzelf en buiten zichzelf en komt tot groei en bloei.

GROEIKRACHT   Ik ben weer diep onder de indruk van alle groeikracht van de natuur die gewekt wordt door het licht. De onvoorstelbare schoonheid, creativiteit en heelheid van de schepping. Alles is HEEL en het moet gewoon zo zijn zoals het is. Ja alles. Wij, jij en ik, de hele mensheid in alle natuurlijke verscheidenheid zijn HEEL - HEILIG geschapen en kleurrijke kinderen van het licht die groeien en bloeien als vanzelf. Geloof in je eigen persoonlijke lichtkracht  en vertrouw op je eigen groeikracht. Ervaar je eigen waarheid en leef je eigen inzichten. Bewandel het pad van spiritueel bewustzijn dapper in vertrouwen. Maak gebruik van tools die je aangereikt worden. Wees dagelijks stil en stel je open om te voelen wat lichaam en geest nodig hebben om te groeien. De natuur denkt en doet niks om zich te ontvouwen.

VOELEN  is ervaren zonder denken. Overgave aan de stroom van het leven. Voel de stroom, het leven, de groeikracht in jezelf, de vernieuwing, de transformatie en ga mee met deze stroom. Ervaar die leven gevende stroom in jou. Voel hoe al je cellen en atomen zich vernieuwen door de kracht van het leven. Nieuw leven van binnenuit en net als de hele schepping bekleed worden met de schoonheid van de natuur. Zo perfect en mooi wij zijn en alles is. Ben je bereid je over te geven aan het spirituele leven, net als de natuur. Overgeven aan het leven van de geest, zodat het ego ondergeschikt wordt aan je geest, jouw grote geest die in verbinding staat met de kosmische geest en levenskracht.

 

ONTLUIKEN   De wind zong vandaag een helder helend ontluikend groen lied in mijn hart. Mijn hele wezen zingt van ontluikend nieuw leven. Het zong een groen lied van vreugde, liefde, dankbaarheid, verheldering, plooibaarheid en nieuw leven. Het zong ook uren door en bracht harmonie en vrede en verbond zich met de natuur zodat haar lied nog na zong en haar kleurtrilling mild en reinigend en tegelijkertijd verhelderend na voelde.  De reflectie van het lied van de wind geeft mij en de vegetatie nieuw leven.

   Ons bevrijdt groen van remmingen, spanningen en tobberige gedachten, die met materiële zaken samenhangen. De geneeskrachtige kleur groen bergt kwaliteiten in zich die menselijke nood en tekort op een bijzonder fijngevoelige manier kunnen overwinnen. De natuur heelt ons ook en werkt altijd kalmerend en troostend en laat hemelse harmonie binnenstromen, zodat al wat aanwezig is zich kan ontwikkelen en mag ontluiken.

 

GROEN   raakt natuurlijk het Hartchakra dat net boven het hart ligt. Twee belangrijke aspecten hangen samen met dit chakra. Het betreft positieve, gezonde liefde voor zichzelf en de meevoelende, hulpvaardige liefde voor de medemens. Gezonde eigenliefde is een wezenlijke voorwaarde voor een rijk bevredigend en bewust leven. Het Hartchakra is de poort naar de ziel, want het is de zetel van onze diepste en innigste gevoelens, via welke we met het universele deel van onze ziel, de goddelijke vonk, contact kunnen leggen.

   Het groene lied van de wind van vandaag was een harmonieuze energie die de natuur oproept haar potentieel  te leven. Zo kunnen de energieën van groen ons naar vrede en harmonie doen verlangen en ons daarin ondersteunen om de ballast die een harmonieus leven in de weg staat te transformeren.

   Accepteer deze tijd  'alles wat is en Al Wat Is'  zonder dat het je nog raakt of beperkt. In het hart is vrijheid aanwezig en wonen liefdevolle gedachten en gedachten aan mogelijkheden, die Heel en helend zijn, krachtig en voelbaar door alles heen.

   Visualiseer groen ook op het voorhoofdchakra. De plek waar de energie van de  groene 5e straal van Goddelijke Liefde op gericht is. De werking van het groene licht van de vijfde straal impliceert Goddelijke waarheid en Goddelijke Visie. De kleur op dit chakra brengt toewijding aan Gods plannen, edelmoedigheid tegenover al Gods schepselen en heling en genezing.

STILTE    Wees stil, de natuur babbelt niet en maakt zich nergens zorgen om. Doe het zelfde. Ervaar, laat je hart spreken. Kijk welke gevoelens er boven komen. Benoem en schrijf eventueel op, wat je echt wilt in je leven. Bekijk dan wat je echt niet meer zou willen in je leven.  Activeer met de kleur groen milde vibraties en wek tedere gevoelens op door aan het ontluikende leven buiten en binnen en gelukkige ervaringen in je leven te denken.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

heb een helende toekomst en laaf je aan de kleur GROEN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LICHTLIJST

Zit jij, of één van jouw naasten, niet lekker in je vel ? Plaats jezelf op mijn LICHTLIJST. Ik neem je dan mee in mijn dagelijkse NOON-DIENST. Je blijft daar een week op staan, maar je kunt je daarna weer aanmelden. Geef gewoon je volle eigennaam op met de mededeling LICHTLIJST. Dat is voldoende, het is gratis.  Je kunt dit doen via Contact   Voor meer info over de Lichtlijst kijk in de Portfolio

   Je mag 'Kleur verrijkt' gerust in haar geheel doorsturen.

   Je kunt mij altijd consulteren via de contact button.

   Je kunt jezelf aanmelden via het formulier om 'Kleur verrijkt' rechtstreeks te ontvangen

Overgave
Groenhart.jpg
Groenhart.jpg
bottom of page