top of page

 

KLEUR VERRIJKT

brief nr.32 aan mijn medereiziger

over kleur, bewustwording, spiritualiteit en levenskunst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIE  en  VREUGDE

kleur geel in het hart en het kruinchakra

PASSIE   Genoten van de Paashaas, de eieren, het vieren van het samenzijn,  de ontmoetingen en/of het heerlijke weer vorig weekend ? Het Paasfeest van nu herinnert in onze cultuur, bij velen, niet meer aan de christelijke traditie van het lijden, de dood en de wederopstanding van Jezus de Christus.  Ik herken in het leven van nu het oude verhaal van ooit en nu. Het woord passie is mij deze week bijgebleven. The Passion en andere Passiespelen en Bach zijn muzikale weergave de Matthäuspassion, het raakt mijn hart en ik voel me betrokken.

Het woord 'passie' sluit lijden in, maar 'de opstanding'  laat mij weer boven het lijden uitstijgen. Passie hebben voor iets betekent je hart volgen,  'er voor gaan' en 'koste wat kost'  je doel willen bereiken, ondanks weerstand en tegenslag. Passie hebben voor iets is altijd een beweging naar een doel toe. Het lijdensverhaal van Pasen is de beweging naar nieuw leven en daar was wat voor nodig. Het is ook een symbool van de uittocht uit en een oproep en voorbeeld, om de slavernij van je conditioneringen die soms een leven lang nodig geweest zijn om te komen waar je nu bent, los te laten.

 

OVERGAVE    Je kunt je verbinden met de chaos in de wereld of je afstemmen op de leven gevende trilling van het universum en de Goddelijke Moeder aarde. In liefdevolle overgave en met passie van je conditioneringen van het hoofd, naar de wetmatigheden van je hart gaan.  Passie is hartstocht hebben voor iets, de tocht van het hart.  Je overgeven aan je harteklop en je adem, waar je scheppingskracht ligt.   Van nature geef je je daar al aan over. Je kunt immers je hart niet even stilzetten of stoppen met ademhalen. Dit is leven en dit is een goddelijk principe. Alles leeft en hier op aarde volgt jouw leven jouw hart en ademhaling. In hoeverre zijn we ons daarvan eigenlijk bewust. Iedere harteklop en ademhaling vernieuwt en heelt in principe je leven. Het gebeurt gewoon als we in overgave meebewegen en toestaan dat de onvoorwaardelijke liefde van het universum het leven leidt. In stilte kunnen we het goddelijke voelen, waarnemen en ons er mee verbinden. Verbinden met het hart van het universum, je eigen hart en het hart van moeder aarde. Onze scheppingskracht dagelijks bewust synchroniseren met de harteklop van het universum en van moeder aarde. Voel de trilling van het ontluikende leven in de natuur en zie de sprankeling en de schoonheid van moeder aarde. Geef je over aan de zachte groeikracht van de meimaand en treed binnen in wijsheid van vader-moeder God.  

 

 

VREUGDE   Pasen is de metafoor die ons telkens weer laat zien dat leven over de dood uitstijgt, niet straks maar nu. In het hier en nu. Jezus gaf zich over aan het leven en de situatie van dat moment in vol vertrouwen op het goddelijke principe van het eeuwige leven. Als we ons hart volgen, wordt lijden  overgave, wordt angst  vertrouwen, wordt boosheid  vergeving, wordt denken  voelen - gewaar worden.  Pasen is een feest waar in geestelijke zin, een nieuw verbond tussen God en de mens aangeboden wordt, dat gebaseerd is op genade, waarmee het oude verbond, gebaseerd op de wet, buiten werking wordt gesteld.  Door genade, vergeving, ontstaat nieuw leven, dan stijgt de geest boven de materie en acceptatie boven verzet en krijgen we een nieuwe kijk op het leven NU.  Dan kan de Christus energie, de onvoorwaardelijke liefde  in ons verrijzen en leven we in plaats van in dualiteit in Eénheid.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLEUR GEEL   De kracht van geel, de kracht van de zon, het licht dat letterlijk en figuurlijk nieuw leven geeft buiten en in mij. Geel is de bron van al onze kracht. Geel associëren we ook met nieuw leven. Nu in het voorjaar zien we als eerste de gele bloemen te voorschijn komen. Het signaal dat het lente is.  Geel maakt vrolijk, opgewekt, maakt zichtbaar wat verborgen is, geeft een jeugdige indruk en wekt vertrouwen.  Geel is ook de kleur van communicatie tussen mensen, want de kleur geeft openheid. De kleur is ook zeer bruikbaar als veranderingen gewenst zijn, zowel in materiële als psychische zin. Zij geeft een vertrouwelijke indruk. Geel activeert de hersenen en zet aan tot werkzaamheid. Zij stimuleert creativiteit en is een goede kleur tegen neerslachtigheid.  Gele rozen zijn prachtige verspreiders van Gods licht van Wijsheid.

KRUINCHAKRA    -  GODDELIJKE WIJSHEID  KLEUR GEEL    De gele straal  is de 2e straal van Goddelijke liefde en is op zondag aarde gericht. Dan wordt het gele licht van Gods Liefde overvloedig naar de aarde gestuurd en de hele wereld overspoeld door Gods Wijsheid. De werking hiervan is het sterkst op het 7e chakra, het kruinchakra.

*   Deze straal versterkt een aantal goddelijke eigenschappen die als schatten in de hemel in de gele sfeer van het causale lichaam opgeslagen worden. De perversies hiervan die in de elektronische gordel rond het stoffelijke lichaam opgestapeld worden, die worden ook versterkt.

 

  • MUZIEK van de 2e straal van Goddelijke Wijsheid zijn: snaarinstrumenten m.n. Viool en klassieke gitaar die het licht van wijsheid verspreiden en op het kruinchakra werken. De perversie van deze muziek is Beat.

    * EDELSTEEN – De edelstenen die de 2e straal versterken zijn voornamelijk gele diamant, gele saffier en de topaas die het krachtigst werken. Ook de citrien en barnsteen verspreiden wijsheid

 

Door je bewust te zijn van je geboortestraal kan dit je helpen je kwaliteiten in dit leven neer te zetten en je perversies te transformeren.

Uitgebreide info over Geboortestraal zie mijn website knop Portfolio:  Geboortestraal

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

laaf jezelf aan het wassende LICHT buiten je en in jezelf

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LICHTLIJST

Zit jij, of één van jouw naasten, niet lekker in je vel ? Plaats jezelf op mijn LICHTLIJST. Ik neem je dan mee in mijn dagelijkse NOON-DIENST. Je blijft daar een week op staan, maar je kunt je daarna weer aanmelden. Geef gewoon je volle eigennaam op met de mededeling LICHTLIJST. Dat is voldoende, het is gratis.  Je kunt dit doen via Contact   Voor meer info over de Lichtlijst kijk in de Portfolio

   Je mag 'Kleur verrijkt' gerust in haar geheel doorsturen.

   Je kunt mij altijd consulteren via de contact button.

   Je kunt jezelf aanmelden via het formulier om 'Kleur verrijkt' rechtstreeks te ontvangen

 

 

Paasfeest 2019.jpg
Hart%20van%20de%20zon.JPG
Hart%20van%20de%20zon.JPG
bottom of page