top of page

KLEUR VERRIJKT

Brief nr.40 aan mijn medereiziger

over kleur, spiritualiteit, bewustwording en levenskunst

 

 

Kleur ROOD    'Leef het LEVEN ten volle in ROOD'

afbraak van het oude om plaats te maken voor het nieuwe

VIRUS   Nog een virus, onzichtbaar. Wereldwijd. Jawel. Besmettelijk ? Ook dat ja. Het is een ander virus dan het C.virus want niets is immers hetzelfde. Dit virus is niet te meten of te testen. Je kunt het gewaar worden in jezelf en anderen kunnen het merken aan je gedrag dat vrede en liefde uitstraalt.  Dit is het virus van de Heilige Geest die deze dagen van Pinksteren rondwaart en neerdaalt in de harten van alle mensen. Dit virus is een van de drie  verschijningsvormen van God. Vader - Zoon - Heilige Geest. De Drie-Eenheid. De triade onlosmakelijk met elkaar verbonden. Geen vader zonder zoon, geen zoon zonder vader, geen Heilige Geest zonder een drager. De dragers van de Heilige Geest zijn wij. Jij en jij en ik. Wij.  Je hebt een geestelijk zetje nodig om God te kennen, want met je verstand lukt dat niet.  God en de onvoorwaardelijke oneindige liefde gaat alle verstand te boven. Als je stil wordt, dan stopt het denken en dan opent de Heilige Geest, de geestelijke zon, de vensters van je ziel om het goddelijke licht binnen te laten stromen.. Dan verruimt het bewustzijn en voel je je Al één met de Vader en de Zoon. Dan voel je zo boven - zo beneden, zo binnen - zo buiten. Dan zie je God in alles en allen.

HEILIGE GEEST    De Heilige Geest is eeuwig en omvat het geheel, omvat het Heel-al. De Geest heeft handen en voeten nodig en wil zich manifesteren, wil zich uiten door jou. Dan zal je de Heilige Geest moeten uitnodigen je te vullen met geestelijke gaven en die naar buiten  brengen. Dat is wat anders dan de individuele gaven, talenten die mensen bij de geboorte permanent ontvangen, dat zijn ook goddelijke gaven maar genetisch bepaald. Geestelijke gaven zijn  het bezit van de Geest die door ons heen kunnen werken. Deze blijven van de Geest en kunnen wij aanroepen. Alle talenten zijn bedoeld om voor anderen te gebruiken en worden allen effectiever als zij meer gebruikt worden. Het begint met geloven en aannemen dat er een geestelijke macht is. Ben je je daar bewust van en weet je - voel je, dat die macht er is, dan  kan je die macht uitnodigen je leven te vullen en het leven samen te leven en te be-leven.

 

Wees stil, visualiseer de kleur rood, adem diep in en uit en nodig uit met de woorden:

    Kom Heilge Geest daal neer waar je wordt verwacht.

Voel wat er met je gebeurt. Voel het water in je stromen, voel je hoofd open en vrij worden van gedachten en luister in stilte wat de Geest jou te zeggen heeft.

 

UITDAGING  Wij, de manifestaties van de Heilige Geest. En die is behoorlijk uitgedaagd de laatste maanden. Misschien wel ver weg in het onderbewuste terecht gekomen door alle perikelen. Misschien nooit levend geleefd door een emotioneel leven, dat kan ook. Het C.virus en de maatregelen rondom, heeft mensen wereldwijd in beweging gebracht en met name in de beweging naar binnen, letterlijk en figuurlijk. Wij en de bestaande wereld zijn emotioneel en mentaal geraakt.  Alle soorten emoties heeft dit virus naar boven gehaald. Emotie is altijd een innerlijke beleving, Een gevoel dat zich aandient en vaak moeilijk te omschrijven. Ik realiseer me bij mijzelf altijd dat er iets wezenlijks achter schuilt en ga daar naar op zoek want het zijn toch tekenen van een onvervulde behoefte. Het zijn subjectieve gevoelens en een aspect van ons die in de regel laat zien waar de pijn zit en die gaan vaak samen met lichamelijke reacties. Je bent niet je emotie maar je ervaart emotie en het maakt je eigenlijk attent op behoeften die spelen. Daarom is het van wezenlijk belang om er aandacht aan te schenken en te kijken welke behoefte achter de emotie schuil gaat. Dan is het goed om stil te worden en aandacht aan het signaal te besteden, te luisteren naar je hart en de geest te laten vertellen wat je voor actie kunt ondernemen om je behoefte achter de emotie in te vullen en te gaan leven.

VRIJ ZIJN  Mijn vraag, wat hebben de emoties van deze lock down periode opgeleverd ? Ben je wijzer geworden. Ben je angstig geworden. Angst uit zich in de regel als zekerheden wegvallen. Kijk er gewoon rustig naar. Ben je verdrietig om een verlies door overlijden, werk, financiën, gewoonten of materiële dingen. Voel wat je nodig hebt, onderneem actie om je behoeften te vervullen of toename te vermijden en geef aan als je steun nodig hebt. Weet dat je diep van binnen in wezen altijd vrij bent in gedachten, gevoelens, creativiteit en zo. Bid en vraag om inzicht. Leg het bij God neer, laat het vervolgens los en laat de tijd helen.

BLIJDSCHAP  Heel ondeugend denk ik soms- Heilige Corona (patroonheilige van schattenjagers, zie Google) geef de wereld de schatten die in het hart van de mensheid verborgen zijn en geef de kracht om deze schatten te leven.... Misschien heb je nog geen rede of geen zin om blij te zijn, maar blijdschap heeft een grote genezende kracht. Het woont in jou en het zal op jouw tijd naar buiten komen en geleefd worden, soms maar even, maar toch. Sommige mensen zijn bang om blij te zijn omdat je systeem weet dat je het ook weer kunt verliezen, net als vreugde en geluk en net als verdriet en boosheid. Blij zijn laad je systeem op, laat je bloed forser stromen maakt cellen en atomen in je wakker en dan ben je beter in staat om de toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. En...van hard lachen krijg je rode wangen

 

KLEUR ROOD  Afbraak van het oude om plaats te maken voor het nieuwe, daar is alles mee gezegd. Ga je gang. Draag rood, omring jezelf met rood, visualiseer rood met je meditatie. Kleuren werken helend op lichaam en geest. Rood hoort in de Christelijke traditie bij Pinksteren - de uitstorting van de Heilige Geest. De Geest die levend maakt, die vrij maakt van oordeel en inspireert. Rood draagt bij tot levenslust, geeft energie en kracht, heelt lichaam en geest, verlicht depressies en zuivert het bloed.  Het is de kleur van levenslust en veerkracht. Geen rood, geen bloed, geen leven. Het is de kleur van de basis van ons bestaan. Het is de kleur van het hart, van de liefde, van passie en hartstocht. Rood is de eerste kleur die we waarnemen in een veelvoud van kleuren en is veeleisend en direct. Let op, pas op zeggen de verkeersborden met rood. Rood prikkelt en zet praktisch altijd aan tot actie. LEEF het LEVEN ten volle in ROOD.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

* heb een kleurrijke tijd en verrijk jezelf met ROOD *

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LICHTLIJST

Tijdens mijn dagelijkse  Noon-dienst houd ik namen die zich bij mij aangemeld hebben 'in het Licht'. De komende tijd ben ik zodanig niet bereikbaar. Mijn Noon-diensten houd ik uiteraard en ik stem mijzelf af waar en aan wie ik speciaal aandacht besteed.

   Je mag 'Kleur verrijkt' gerust in haar geheel doorsturen.

   Je kunt mij altijd consulteren via de contact button.

   Je kunt jezelf aanmelden via het formulier om 'Kleur verrijkt' rechtstreeks te ontvangen

VLOG - De Bejaarden Vlog, Hoera ik ben er nog.

Op YouTube  staan korte filmpjes van mij over het dagelijks leven klik:

 

 https://www.youtube.com/channel/UCji_7gLA73VBbaEaTd4zdIg -

 

zeven x goudpunt.GIF-1.jpg
bottom of page