top of page

 

KLEUR VERRIJKT

Ajo van IJzeren Brief nr.47 aan mijn medereiziger

over kleur, bewustwording, spiritualiteit en levenskunst

 

 

 

 

 

 

Bewust Zijn - In het oog van de storm

Bewustzijn      Als ik de wereld om me heen meemaak komt onvoorwaardelijk het woord 'bewustzijn' in me op. Ik ben me dan ook gaan afvragen wat dat eigenlijk is, het 'Bewustzijn'  en ik constateer dat 'Bewustzijn' en 'Bewust Zijn' niet hetzelfde zijn. Bewustzijn heeft ieder mens en je kunt reflecteren en communiceren op indrukken die je zintuigen waarnemen zolang je niet in coma bent, een delier hebt of gedrogeerd bent of zo. Een reflectie is natuurlijk heel subjectief, gewoon dat wat jij ervaart, waarneemt, ziet, hoort van de buitenwereld etc.  Dit kan onderling in klein verband tot grote tegenstrijdigheden leiden, of tot grote conflicten en getuigt van het bewustzijn van bepaalde individuen en groepen.  Dat is wat ik nu waarneem in de samenleving. 

'Bewust Zijn'   heeft een innerlijk karakter en getuigt van wat je innerlijk waarneemt van datgene wat uiterlijk op je toekomt. De uiterlijke prikkels, de emoties, zakken van het hoofd naar het hart en voel je, neem je waar, wat het wezenlijk met je doet. Je voelt dat er meer is dan de dualiteit van het waarnemen. Je brengt het bewustzijn naar een hogere energiefrequentie en ervaar je compassie, empathie en mede menselijkheid. De storm van de buitenwereld verstilt. Je voelt dat niet de buitenwereld aan het roer staat maar jouw binnenwereld. 

  Het bewustzijn van de hele mensheid lijkt stevig in de groei. Dit gaat gepaard met heftige, schokkende maatregelen die individueel en in groepsverband, frustratie, boosheid, ergernis, angst en wat voor emotionele reacties dan ook oproepen. Logisch, want de wereld die we kennen schijnt door toedoen van buitenaf rigoureus te veranderen. Daar hebben de meesten van ons niet om gevraagd. Het nodigt uit om het grote plan  van het universum te zien en het biedt de kans om mee te veranderen. Grijp de kans aan om in bewustzijn en in bewust Zijn te groeien. Je hebt, in wezen, slechts met jezelf te maken. 'Verbeter de wereld en begin bij jezelf' is een oude spreuk. Laten we dat doen. Laten we eerlijk zijn en kijken wat de buitenwereld in onszelf triggert. Zit er nog boosheid, angst, hardnekkigheid, koppigheid etc.etc. in jou en mij ? Ja, dan is dit een prachtige tijd om daar in liefde naar te kijken, het te omarmen en het allemaal los te laten. Observeer jezelf hoe je reageert op prikkels van buiten. Laat je niet provoceren door alles wat op je afkomt om in negativiteit te vervallen. Schakel uit. Letterlijk en figuurlijk. Vlucht niet weg voor de waarheid die van buiten op je af komt, maar probeer het in te passen in jouw waarheid. Weet dat jij niet van deze wereld bent, maar op deze wereld en dat jij zelf kunt leren hoe jouw bewustzijn naar een leven van Bewust Zijn te brengen. Jij bent van jezelf, geschapen door de Schepper en je schept je eigen wereld. Open je naar het licht, de scheppende energie van liefde. wijsheid en kracht dat er altijd al geweest is. Wees er klaar voor, de tijd nodigt je van harte daartoe uit.

Sla gade   Verbind je niet met de negativiteit en die energie die nu gaande is in de wereld. Als jij je daarmee verbindt, groeit het, zoals alles wat je aandacht geeft groeit, ook het positieve, het licht, de liefde. Dat is een natuurkundige wet. Stop gewoon met oordelen-veroordelen, maar sla gade. Zie de massale negatieve gedragsbeïnvloeding van de maatregelen die telkenmale genomen worden in deze tijd. Stap eruit. Je (we} bent op aarde niet voor niets teruggekeerd. Je bent onderweg, juist in deze tijd, om naar het Hoger Zelf terug te keren, de wereld en anderen daarbij te ondersteunen. Grijp die kans nu we daar collectief mee bezig zijn. Zie het grotere plaatje van deze tijd en help mee om de hele mensheid naar een hoger plan te brengen. Dit is een massale evolutie en we dienen elkaar vast te houden om in het hart en in het oog van deze storm te kunnen blijven, daar is vrede, rust, stilte. Zie dat het allemaal anders is dan je dacht of denkt. Leef niet in de ontkenning, maar oordeel niet en geef er geen energie aan.

Levensvreugde   Laat je levensvreugde niet wegnemen door omstandigheden. Angst is een slechte raadgever, dat weet je ook wel. Alles resoneert naar energie, houd je eigen energie hoog. De energie in jouw hart wil gevoeld worden en groeien en sterker worden. Daar is het Licht, daar is je schepper, daar resoneert de schoonheid en levensvreugde van het 'Er Zijn' temidden van de storm.

Wees wakker. Wees geen storm maar ben het oog, het liefdevolle hart in en van de storm.

           Onderzoek alles en behoud wat jou doet groeien in de energie van het goddelijke plan. LIEFDE 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   heb een stralende heldere kleurrijke tijd

verlicht jezelf met licht en kleur

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Portfolio  onderwerpen als: Karmisch Onderzoek - Levensvragen - Geboortestraal -  Meditatie

   Je mag 'Kleur verrijkt' gerust in haar geheel doorsturen.

   Je kunt mij altijd consulteren via de contact button.

   Je kunt jezelf aanmelden via het formulier om 'Kleur verrijkt' rechtstreeks te ontvangen.

Storm en centrum.jpg
bottom of page