top of page

KLEUR VERRIJKT

Briefnr.44 aan mijn medereizigers

over kleur, bewustwording, spiritualiteit en levenskunst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kleurrijk -  HARTCHAKRA - stralen

Van ONVREDE naar  VREDE   Het woord onvrede sluit het woord vrede in. Als in de uiterlijke wereld veel gewone dingen die het leven kleur geven, ingeperkt worden of  zelfs wegvallen en je het gevoel krijgt in je vrijheid beperkt te worden, kan vrede ver weg voelen. Ik merk ook hoe snel de negatieve signalen van de buitenwereld mijn geest beïnvloeden. Mijn opmerkzaamheid signaleert buiten mij angst, onzekerheid, boosheid, verdriet, onvrede. Het hangt in de lucht en is voelbaar aanwezig en raakt al mijn zintuigen. 

     Maar wij zijn scheppende wezens en kunnen altijd en overal iets doen. Je kunt in protest gaan, schuldigen aanwijzen en aanpakken.  Je kunt slachtoffer worden en blijven wijzen naar de ander. Soms helpt dat even, vaak niet en meestal  blijf je zelf met een kater zitten.  Uitzicht om eruit te komen lijkt, of is, gewoon ver weg. Onvrede vult je hele wezen en werkt destructief op lichamelijk en geestelijk welzijn.   Je immuunsysteem reageert erop en zwakt mogelijk af.

    We zijn zelf verantwoordelijk  wat we opnemen, horen, zien, eten en hoe daar mee om te gaan. We nemen onze eigen beslissingen.  Je kunt in eerste instantie alle informatie uitschakelen die jou niet dienen en vervolgens kijken wat je kunt doen en waar jij je macht voor kunt en wilt inzetten en je daar dan op focussen.  We zijn de meest creatieve scheppende wezens op aarde en nooit slachtoffers,  tenzij jij jezelf toestaat dat te zijn of te worden.

BEWUST ZIJN    In de eerste plaats ga je je gedachten waarnemen. Je weet dat je gedachten hebt maar ze niet bent. Je identificeert je niet met je gedachten maar word je bewust hoe je reageert en wat je denkt. Neem de buitenwereld slechts waar, zie wat daar gebeurt, sluit die niet uit, maar sluit die in en ga er zelf anders naar kijken. Degenen die de huidige maatregelen verordenen, horen ook bij de mensheid, net als jij en ik. Zij zijn niet deze maatregelen, maar voeren die uit.  Je ziet dat de ander anders handelt en anders denkt dan jij, maar een ieder is een deel van de mensheid. Er zijn net zoveel meningen op de wereld als er mensen zijn en dat zijn er heel veel, meer dan 7 milj. Veroordeel niemand, sluit ze niet uit,  maar sluit hen in, anders zou je jezelf veroordelen en uitsluiten, dan hoor je er niet bij, bij het mens zijn. Kijk verder dan zien, leer inzien. Zie - voel,  wat het met je doet, want alleen daar heb je mee te maken. 

    Ik ben waakzaam wat er buiten mij, in de wereld om me heen gebeurt en neem vervolgens mijn eigen gedachten waar. Ik ben me bewust wat ik denk, identificeer me er niet mee, maar sla het slechts gade. De gedachten kunnen innerlijke onvrede scheppen of uiterlijke vrede. Vervolgens ben ik opmerkzaam naar binnen. Wat doen deze gedachten met mij, hoe voelt dit alles dat ik waarneem. Verdriet, boosheid, haat, onmacht het zijn aspecten die langskomen en aandacht willen, anders zou ik ze niet waarnemen. 

MACHT - ONMACHT  Om macht in de wereld uit te kunnen oefenen wordt er in eerste instantie een schuldige gecreeërd. Het kan een virus zijn, een volk, een persoon, het klimaat, een opmerking e.d. Dat is in alle oorlogen en gewelduitbarstingen zo gegaan. Er wordt propaganda gevoerd om mensen te waarschuwen voor dreigend gevaar en angst aan te jagen.  Verdeling, veroordeling en haat tussen mensen en groepen volgt daarop meestal  vanzelf. Het kan zover gaan dat volken die vredig samenleefden elkaar gaan vermoorden. Denk aan de Hutus/Tutsis in Rwanda, Christenen/Moslims in de Balkan en de RK/Prot. in Ierland. De overlevenden willen hun leven weer opbouwen en zijn gevoelig geworden om zich te laten redden. Daar zien instanties en overheden  hun kans om mensen aan zich te binden, macht uit te oefenen, geld te verdienen, afhankelijk te maken en de mensheid te kunnen manipuleren.

   Ik weet niet wat jij in deze Virus periode allemaal ervaart. Verdriet, angst, verdeeldheid, haat, schuldigen benoemen en aanwijzen, complotgekkies, ik zie het allemaal voorbijkomen. Zover is het gelukt om ons volk in de angst en verdeel en heers hoek te krijgen. Ik  herken dit van andere oorlogen en gewelduitbarstingen. Ik merk ook dat 'de redder' , lees farmaceutische industrie,  nu al wereldwijd volop bezig is ons weer in de bioscoop, het voetbalveld en theater te krijgen. Ze kunnen er  mitsen en maren aan verbinden, omdat ze de angst en het virus als wapen hebben. Twee zaken die ons intimideren en afhankelijk maken van de willekeur van hogerhand. Ze verdienen geld om mijn immuunsysteem naar de knoppen te helpen met hun reddende vaccin.  Ik voel me onmachtig maar ben het niet. Ik ben in staat mijn onmacht om te buigen naar macht en mijn onvrede naar vrede te verschuiven.

VREDE     Ik ben mijn eigen schepper en in staat vrede te scheppen in mijn hart, ook als er buiten een storm woedt. Je verkrijgt het door je eigen macht en kracht te mobiliseren.  Belangrijk is om gewaar te zijn hoe je in eerste instantie reageert op alles wat op je afkomt. Zo'n eerste reactie is bijna altijd gebaseerd op emotie. Je ziet, voelt, hoort, neemt onrecht, pijn, verdriet waar. Dat raakt je en kan een boze, woedende, verontwaardigde, emotionele reactie uitlokken. Blijf niet in de emotie hangen. Je voelt dat je emoties hebt, maar weet dat je de emotie niet  bent, net zo goed als je een vader/moeder hebt, maar je je vader/moeder niet bent.

  Een oefening is het om  je niet direct te verbinden met wat buiten je gebeurt. Sluit je ogen en haal eerst even diep adem voordat je reageert. Laat de buitenwereld daar waar het hoort. Buiten je. In de diepe ademhaling keer je naar binnen. Je verinnerlijkt. De buitenwereld valt weg, rust, vertrouwen en licht dienen zich aan. 

HART - VIOLET  In de gekleurde afbeelding van het hart, gebeurt rondom de kern heel veel. Alle kleuren en lijnen van het leven wijzen naar de kern of komen er uit. Het hart is ons kloppend bewustzijn. De taal van het aller belangrijkste orgaan geven de meeste mensen de minste aandacht. Dit bewustzijn geeft leven aan al onze lichamen, fysiek, astraal, mentaal, etherisch. Het hart spreekt tot ons door middel van de geest. Deze C.tijd nodigt ons uit binnen te blijven, afstand te houden, je mond te houden en door deze maatregelen, jawel, naar binnen te keren. Naar je hart te luisteren, te voelen, gewaar zijn wat je in wezen wilt en wie je in wezen bent en wilt zijn.

    

FOCUS je de komende maanden dagelijks een aantal keren op de kern van je hart. Laat licht en kleur schijnen op alles wat bedrukt. Laat de kleur violet alles in stilte transformeren naar het licht. Voel dat je een scheppend lichtend wezen bent. Schep je eigen werkelijkheid in licht, kleur, harmonie en vreugde en straal dit uit naar de wereld om je heen. 

VIOLET   activeert de intuïtie, opent je voor creativiteit en vergroot je psychische gevoelens. Deze kleur transformeert karma en kan ondersteunen bij het loslaten van oude gewoonten die je hebben beïnvloed en je nu niet meer dienen. Violet helpt ook bij geestelijke verwarring. Visualiseer voordat je gaat slapen deze kleur in je hart en maak de kleur groter en sterker op je ademhaling totdat je hele lichaam en daarbuiten gevuld is met stralend violet. Dit kan je overdag ook een paar keer doen om evenwicht te scheppen in lichaam en geest.

______________________________________________________________________________________________________________________________

* verrijk jezelf met licht en kleur en nieuw leven* 

baad jezelf dagelijks in VIOLET

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kijk eens in de Portfolio naar onderwerpen als: Karmisch Onderzoek - Levensvragen - Geboortestraal -  Meditatie -

   Je mag 'Kleur verrijkt' gerust in haar geheel doorsturen.

   Je kunt mij altijd consulteren via de contact button.

   Je kunt jezelf aanmelden via het formulier om 'Kleur verrijkt' rechtstreeks te ontvangen.

 

Hart  Liefde
bottom of page