top of page

Uw wil geschiede


Wij zijn kleur door het licht

Sommige gelovigen van de Christelijke traditie bereiden zich momenteel voor op het Paasfeest door middel van vasten. Vasten is gedurende 40 dagen je onthouden van bepaalde dagelijkse gewoontes. Voor lichaam en geest een welkom avontuur kan ik me voorstellen en heel goed om je bewust te zijn van de eventuele vasthoudendheid van die gewoontes.

Zelf probeer ik het hele jaar bewust te zijn van mijn gewoontes en de tekst 'Uw wil geschiede' uit het gebed 'Het onze Vader' ondersteunt mij hierbij. Vandaar dat ik die woorden vandaag nog eens onder de loupe neem.


<