top of page

Het Licht

Op mijn netvlies het Schotse Licht, lichter dan licht, dat in zichzelf reflecteert en maakt dat de wereld een reflectie van het licht in kleur wordt.

Het licht en de aarde glinsteren in alle oneindige bestaande en nog nooit bestaande kleurtinten in dezelfde ruimte en weerkaatsen elkaar.

Het licht laat huizen, bomen, kerken, masten en mensen hun andere kant zien in het bewegende water.

Zo leert men zijn eigen en andermans spiegelbeeld kennen en wordt het water aarde en hemel tegelijk.