top of page

Oorlog - laat er licht op schijnen

Oorlog is de neerslag van een geestelijke oorlog

die de mensheid aanzet tot het verkrijgen van

INZICHT