top of page

KLEUR VERRIJKT

Ajo van IJzeren  Brief nr.29 aan mijn medereiziger

over kleur, bewustwording, spiritualiteit en levenskunst

 

 

 

 

 

 

 

 

overal in heel de kosmos weerklinkt Uw klank

en geeft U leven elk moment opnieuw

kleur BLAUW

DE VERWONDERING in de verandering en vernieuwing van het leven en haar verschijningsvorm vind ik zo ongekend, zo spannend, mooi, vanzelfsprekend, zo intensief, nieuw, logisch en belangrijk, dat ik daar weer eens bij stil stond.

HET PROCES  van vernieuwing, van verandering, kunnen we dagelijks, overal in en om ons heen waarnemen.  Dat proces speelt zich in  het hele universum, de hele wereld, het mensen, dieren en plantenrijk eeuw na eeuw af. Hoe bijzonder is dat, terwijl we dat heel gewoon vinden. Het gebeurt gewoon en wij kunnen het niet stoppen. Proberen het wel te stoppen. Uit macht, de dingen willen beheersen, de baas zijn ?  Angst ? Angst voor het onbekende, het nieuwe, de verandering ?

Waar komt de kracht van vernieuwing eigenlijk uit voort ? Uit ver weg, uit de hemel, van het licht, van de Heilige Geest, onze eigen Heilige Geest, uit de leegte ?

VERNIEUWEN  is  LOSLATEN. De natuur laat het proces van vernieuwen prachtig zien. Geen nieuwe vruchten als de ouden er niet af zijn. Pas nieuw blad of nieuwe bloemen als er even een tijd van leegte geweest is voordat er vernieuwing plaats  vindt en groei ontstaat. Loslaten is het natuurlijkste proces dat er bestaat. Je kunt pas weer inademen als je uitgeademd hebt. Je kunt pas weer voedsel tot je nemen  als het vorige verteerd is, afgevoerd. Als je je in gedachten inspant om iets te achterhalen, b.v. om een naam te vinden, of een ding, hoe meer je je inspant, hoe verder het uit je bewustzijn wegglipt. Als je stopt met je inspannen en je  laat los  wat je wilde achterhalen, dan schiet het je vrijwel kort erna te binnen.

 

VERNIEUWEN  is  OVERGAVE. Overgeven aan het proces en de fases van het leven. Weten en ervaren dat je geworden bent door het vorige. Je bent altijd in alle opzichten 'gegroeid' of je je dat nou bewust bent of niet. De levenservaringen zorgen ervoor dat je jezelf beter hebt leren kennen.  Soms zie je opeens iets, van jezelf, het leven, van anderen, dat er altijd al was en dat je nooit gezien hebt. Je gaat met een nieuwe blik naar jezelf, de zelfde omstandigheden en het leven kijken. Houd het leven niet vast maar groei in overgave mee.

 

VERNIEUWEN  is  LEEG MAKEN. De bruikbaarheid en daarmee de gezondheid van onze geest berust op de mate waarin we deze regelmatig leeg weten te maken. Los maken van lopende gedachten, ideeën, plannen, zodat er ruimte vrij komt voor nieuwe dingen. In de leegte ontstaan nieuwe perspectieven en zienswijzen.  Creatieve processen en innovatie kunnen zich ontwikkelen en vernieuwen in een leeg hoofd.

Ook je fysieke systeem, je cellen en atomen, alle organen hebben leegte, stilte nodig om zich goed te herstellen. Dat gebeurt natuurlijk ook 's nachts, in de slaap.  Als je jouw brein overdag regelmatig even leeg maakt, is dat behoorlijk bevorderlijk voor je gezondheid. Overdag een paar keer even in de bewuste ontspanning, meditatie,  is een weldaad voor het brein en het fysieke systeem. 

Het brein is net als een schaal, een pot of een tas.  Als er al wat in zit kan er misschien nog een beetje bij, maar als die vol zit ? We zijn ietwat geneigd om het vol te proppen hé.  Dan is eerst leegmaken de enige optie. Dat moet je dan wel in de gaten hebben en dat moet je ook durven. Als er iets uit moet, waar laat je het als je het behouden wil ?  Echt leeg maken, loslaten, daar is best wel lef voor nodig.

VERNIEUWEN  is  VERTROUWEN. ' In de leeg-stand'  leven, dat is vertrouwen hebben. Dat betekent, niets 'weten',  niets 'willen', niets  'hoeven', maar er 'Zijn' en geloven dat...ervan uitgaan dat...jezelf verlaten op... Alles gebeurt zoals het gebeurt. Het klinkt simpel en dat is het ook. Op iedere inademing volgt een uitademing dat vertrouwen heb je. Gelukkig vertrouw je er ook op dat je hart straks nog klopt.  Het betekent niet constant in de pauze stand te staan, maar in de stilte, in de leegte waakzaam zijn. De leegte, het eeuwige leven en de stilte wonen in ons eigen lichaam, in het hart. En vanuit die stilte leven in verbondenheid met de stilte van het universum, de in en uitademing, het komen en gaan. 
TROUW zijn aan  'het eeuwige samengaan - 'HET VERBOND' van en met de schepping, de schepper, God. De woorden horen onlosmakelijk bij elkaar. Daar waar vertrouwen is, vindt vernieuwing plaats.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KLEUR BLAUW - Uit de vele kleuren blauw die er zijn, benadruk ik hier de kleur Madonna blauw. Dit is een heel krachtig stralend blauw en heeft een helende werking op alles waar het bij gebruikt wordt. Dit keer leg ik de kleur  blauw uit vanuit het perspectief van de Geboortestraal.

KLEUR BLAUW en GEBOORTESTRAAL. Ieder mens is op een bepaalde stand van het zonnestelsel op aarde gekomen en tevens op een bepaalde kleur, een straal die een bepaalde kwaliteit van energie vertegenwoordigt. (Voor meer info over Geboortestraal, haar werking en eigenschappen kijk op mijn website in de Portfolio).

De kleur blauw vertegenwoordigt de 1e straal van Goddelijke liefde ,de Wil van God. Het blauwe licht van de Wil van God is iedere dinsdag aarde gericht en wordt dan overvloedig naar de aarde gestuurd. Extra gebeden met de blauwe straal hebben op deze dag meer effect. De kleur versterkt de goddelijke eigenschappen van kracht om de wil van God te volbrengen, bescherming,  geloof, volmaaktheid en almacht.

GEBED.  Wanneer we deze eigenschappen willen laten open bloeien in onszelf, kunnen we tijdens het bidden, de kleur blauw in ons gebed invoegen. Als je de blauwe straal gebruikt zal je vlug ervaren dat je bijvoorbeeld gemakkelijker vertrouwt op de goddelijke hulp en leiding, dat je je geweldig beschermd voelt en dat je slechte gewoonten relatief gemakkelijk kunt opzij zetten.

KEELCHAKRA.  Het Licht van de 1e straal wordt in ons lichaam langs het keelchakra gestuurd. Door hardop  gebed, gebruiken we het keelchakra en de kleur op een zeer effectieve manier.

MUZIEK 1e straal waar het aspect van de goddelijke kracht / wil vooral naar voor komt is marsmuziek uitgevoerd met koperen muziekinstrumenten.

EDELSTEEN  Diamant  en de blauwe  Lapis Lazuli werken helend op deze straal. Je kunt de steen bij je dragen.

GEBRUIK - Het blauwe licht van de Wil van God dringt haast onzichtbaar door in alle aspecten van het leven, des te sterker als wij het, in naam van God, krachtig aanroepen. De mensen die het ontvangen kunnen het niet alleen in het voordeel van de hele samenleving aanwenden, maar men kan het ook misbruiken.

MISBRUIK van het licht van de 1e straal gebeurt bijvoorbeeld door:

  • kritiek te geven op de gedragingen van anderen

  • door te roddelen

  • te veroordelen

  • door zwarte magie

  • ongeloof

  • twijfel aan de hulp van hierboven.

 

GEBED  Dagelijks gebed om de Wil van God in jezelf te versterken

Ik ben een kind van God

Ik geef mij over aan de Wil van God

Ik geef mij met hart en ziel aan God

Ik verdien het allerbeste in het leven

Ik doe het allerhoogste in het leven

Ik ben een Goddelijke manifestatie van God

Ik verdien het om vreugde en plezier te hebben in mijn leven

Ik vraag alles wat ik hebben wil

Liefde Wijsheid Kracht……..etc

Ik ontvang het in vreugde en genoegen

In naam van de Vader en de Moeder en de Zoon en de Heilige Geest

Amen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                        verrijk jezelf met leegte en kleur

              en heb een vreugdevolle tijd

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LICHTLIJST

Zit jij, of één van jouw naasten, niet lekker in je vel ? Plaats jezelf op mijn LICHTLIJST. Ik neem je dan mee in mijn dagelijkse NOON-DIENST. Je blijft daar een week op staan, maar je kunt je daarna weer aanmelden. Geef gewoon je volle eigennaam op met de mededeling LICHTLIJST. Dat is voldoende, het is gratis.  Je kunt dit doen via Contact   Voor meer info over de Lichtlijst kijk in de Portfolio

   Je mag 'Kleur verrijkt' gerust in haar geheel doorsturen.

   Je kunt mij altijd consulteren via de contact button.

   Je kunt jezelf aanmelden via het formulier om 'Kleur verrijkt' rechtstreeks te ontvangen.

Universum
Joy for ever.jpg
Joy for ever.jpg
bottom of page