top of page

                               
                                                             WIJ ZIJN KLEUR   Ajo van IJzeren 
                                                 Brief nr.66 aan mijn medereiziger

                                   over licht en kleur, bewustwording en levenskunst                                      


                        stap uit de boot en wandel in de autoriteit van de Heilige Geest over water
                                                                                            in
                                                                    LICHT KLEUR LIEFDE KRACHT

           De zon heeft haar hoogste fysieke punt van 2023 alweer bereikt en heeft hier in Europa de hele natuur weer tot leven gewekt.  Alles groeit, bloeit, straalt, schittert en glanst en zorgt dat wij en alle dieren, ons weer voeden kunnen met de vruchten en de opbrengsten van de aarde.  Dit nieuwe leven, het leven, het doet mij steeds weer wat. Ontroerd over dit wonder van de natuur rijk ik naar dankbaarheid. Dankbaarheid in woord en klank. Dan laat ik in de morgen mijn woorden en mijn lied opstijgen naar mijn Schepper van AL dat Is. Naar de God die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw houdt eeuw na eeuw, tot in eeuwigheid. Zo dankbaar dat ik dit wonder van de natuur weer kan zien, horen, voelen, ruiken, aanraken en de vreugde van het leven weer kan delen.  Het wordt nooit gewoon deze groei, ik blijf verbaasd, verwonderd en dankbaar. 

            Weet je wat ik dan gewaar wordt op zo'n moment ? Dan voel ik me een deel van de natuur, Dan voel ik dat ik zelf niks in de hand heb, maar totaal afhankelijk ben van Licht en Liefde en de krachtige adem van de Schepper, net als de natuur. De grootsheid, de kracht van de natuur overtreft alles. Ik kijk en zie naar mijn lichaam en haar onvoorstelbaar weten.  Dan ben ik gewaar dat ik wiegend in de wind van het leven  gedragen word door mijn Schepper. Dan reik ik uit naar de bron in mij en zeg ik hardop: God - grote Formeerder - Raadgever - Pleitbezorger - Alpha en Omega - Bron van Al dat Is - Vredevorst -  Koning der Koningen -  Majesteit -  grote Ik Ben - Heer der Heeren - Opstanding - Leven - Rots - Deur - Goede herder - Heelmeester - Naam boven alle Namen. Het/Hij woont in jou en jou en jou en mij.

           Vergeten wie je bent ? Geliefd kind van God.  Stap uit de boot van je conditioneringen. Stap uit de matrix die jou gevangen houdt in wetten en regels en de structuren die jij jezelf opgelegd hebt en laten opleggen en geen flapdrol helpen in bewust-Zijn maar je in angst en verdrukking laten rondspartelen. Laat alle religies, die een vijand zijn van wie je werkelijk bent n.l. GEEST, achter je.  Vergeet en vergeef wat kerken en muren je wellicht ooit wijsgemaakt hebben van zonde en schuld en geweld en  tekort. Je bent een kind van de Allerhoogste die jou liefheeft. Die het Licht van God op jou laat schijnen, die je zachtjes voedt met woorden van troost, liefde, wijsheid, kracht, inzicht en zoveel meer. Luister naar die zachte stem. Durf te 'wandelen op water' zonder houvast aan de dagelijkse dingen, maar in vol vertrouwen en geloof dat jouw Schepper je vasthoudt in elke storm van het leven als jij naar hem uitreikt. Praat, bidt, ga gewoon in gesprek met je Schepper. Geen goeroe of meester, sjamaan, laaiend vuur, edelsteen of weet ik veel. Nee, niks daarvan. Jij bent het zelf die verantwoordelijk is. Alleen jijzelf, samen met de Heilige Geest in JOU, God in JOU, Jezus in JOU, bent verantwoordelijk voor JOUW leven. Vraag alles wat je wilt, niet weet en weten wilt aan het Christusbewustzijn in JOU. God in jou is Al-wetend en - Omni-present, dag en nacht.  Maak bidden tot je dagelijks brood. Jezus zegt in Markus 11:24  'Alles wat U biddend begeert in mijn naam, geloof dat U het ontvangen zult en het zal U tendeel vallen'. Voed je Geest met het Woord van God en je zult jezelf herkennen in het Woord en jezelf heel blij, vredig, geduldig en krachtig gaan voelen door de Liefde die dat Woord en de beloftes meebrengen. Het is geen RELIGIE maar het wordt een liefdevolle geweldige RELATIE die je krijgt met je Schepper. Een relatie met de levende God in JOU. Het geeft je macht over je eigen leven zonder angst en trauma's want die geef je biddend af en worden getransformeerd.  Je gaat op reis met de levende God die je kracht geeft en die jij zelf levend maakt door je er bewust mee te verbinden en dagelijks te leven.

         Luisteren naar de zachte stem van de Heilige Geest in jou die je het innerlijke pad wijst naar een geestelijke levenshouding. Stap uit de boot van onwetendheid en de gevangenis van de verstrikking van de stoffelijke geaardheid waaraan men steeds meer gehecht raakt en die nooit bevredigen kan omdat alles vergankelijk is. Maar het Licht, de Liefde en de Kracht van de Schepper zijn niet vergankelijk maar eeuwig. Wacht niet passief af totdat God zich aan jou openbaart, maar strek je uit naar God om het Licht in al zijn volheid aktief te leven. Zonder bewuste band met de Heilige Geest in jou heeft de geest geen einddoel waarop je je kunt richten. Waar zo'n  band ontbreekt, ontstaat verwarring en vind de Geest geen rust. Zij blijft in verdrukking en kent geen vrede. Het Goddelijke bewustzijn is een staat van vrede die zich vanzelf openbaart wanneer men een band met de Heilige Geest aangaat.  Je Geest is volmaakt aanwezig in jou. Versterk de band met je geest door te vragen en te luisteren. De geest openbaart zich op een diep innerlijk niveau aan jou. Het is de stem die niet oordeelt maar 'als waar' aanvoelt en waar je niet omheen kunt zonder een slecht geweten te krijgen. Stap uit de matrixboot en wandel in Geloof Hoop en Liefde vol vertrouwen over water en houd Gods hand, die Licht en Liefde is, vast. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                           
                                             wandel in LICHT LIEFDE KLEUR KRACHT over water 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*  Je mag deze nieuwsbrief gerust in haar geheel doorsturen.
*  Heb je mijn boek 'Gedragen door de tijd' Zien Licht Inzien  al gelezen ? Bestel het via Mijn boek          bestellen
 
Stap uit de roeiboot.jpg
bottom of page