top of page

AJO VAN IJZEREN   

Mijn  heelmeester  is Jezus de Christus

 

BIJBEL    Johannes 1 zegt: Het Woord is mens geworden. Vers 1 zegt: 'In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2. Het was in het begin bij God. 3. Alles is erdoor ontstaan van wat bestaat. 4. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 

GEBED  Jezus spreekt tegen de Vader/God in Johannes 17 over ons, vers 22: 'Ik heb hen laten delen in de grootheid die U mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij. 23: ik in hen en U in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U mij hebt gezonden en dat U hen lief had zoals U mij lief had. 24: Vader U hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die U mij gegeven hebt omdat U mij al lief had voordat de wereld gegrondvest werd. 25: Rechtvaardige ader de wereld kent U niet maar ik ken U en zij weten dat U mij hebt gezonden. 26: Ik heb hun Uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee U mij lief had in hen zal zijn en ik in hen'.  

HET WOORD in de Bijbel heeft mij de volkomen onvoorwaardelijke volheid van de kracht van  God als 3-Eénheid geopenbaard en dit Woord voedt mij dagelijks en van hieruit leef en werk ik. I walk with God I talk with God. Dan zeg ik 'Jesus your presence makes me whole'.   

GEWEEST   Al wat geweest is, is geweest. Ik dank  mijn verleden leven. Het heeft mij hier gebracht, God dank. 

De wandeling die ik gemaakt heb door mijn leven om te vinden wat ik zocht, verliep ongeveer aldus :

GEDRAGEN  Als kind voelde ik mezelf gedragen en kon niet duiden wat dat was, maar het leidde tot overmoed en dapperheid. Het nodigde mij al heel jong uit te onderzoeken wat het was dat mij deed voelen als een vlinder. De bestaande grenzen van het dagelijkse leven werden door mij met grote regelmaat afgetast en overschreden. Voor mijn gevoel 'klopten' veel dingen niet en dat stelde ik heel vaak aan de orde.....en dat werd niet bepaald in dank afgenomen. Na mijn puberteit had ik een visioen van Jezus die bij mij stond en mij beschermde. Tien jaar later, na een ziekte en een 'Nabij de dood ervaring' stond Jezus naast mijn bed toen ik wakker werd en wenkte mij. Sindsdien heb ik nooit meer een dokter gehad ondanks dat ik voor de rest van mijn leven invalide verklaard was door de specialisten die mij behandeld hadden.  

KUNSTSEMINAR  Het Kunstseminar in Luzern in Zwitserland legde mij ook nogal aan banden, wat er toe leidde dat ik af en toe weer een paar weken ging freewheelen. Ondertussen kon ik mijzelf in de bergen tijdens wandelingen weer dusdanig terugvinden dat ik weer energie genoeg had om de lessen te volgen en daar ben ik nog dankbaar voor. Daar leerde ik ondermeer kijken, of wel Zien en Inzien wat het licht met de vorm doet. De stillevens die getekend en geschilderd dienden te worden, toonden hun aura en dat was voor mij een openbaring. De trilling van het licht was op de hals van de fles waar te nemen ! Dit nodigde mij uit tot nauwkeurig onderzoek naar het licht en wat het licht met de mens en de materie doet en wat het mogelijk moge inhouden. Het werd Licht met een grote hoofdletter. Het was God die alles tot stand brengt.

KRACHTEN   Intussen had de natuur en de wonderlijke bergwereld in Zwitserland mij laten ervaren dat er bepaalde krachten zijn die ALLES dragen, ook mij. Dat ben ik verder gaan onderzoeken met de studie theologie en later filosofie. Een hogere macht die ik God - Schepper - Al dat Is - de Adem, noemde. Alles leidde er toe dat ik steeds weer verder vond wat mijn leven draagt. Licht en kleur = Leven en haar oneindige mogelijkheden. Licht en kleur naar visuele waarneming overbrengen op het doek, daar is het niet bij gebleven. Ik ben Licht en Kleur en jij en U en de hele wereld ook en hoe kan ik die door God gegeven krachten gebruiken ?

ZIEN INZIEN   Er kwam een moment dat ik zei: ik zie ik zie wat jij niet ziet, weer een ultieme uitdaging om te onderzoeken. Vele workshop, meditaties, cursussen, retraites, studies, voeding, wandeltochten in de woestijn, mijn reizen met Zelf ontdekkingen in de hele wereld waar ik, per ongeluk, veel karma kon helen, de Dreamwalk die mij achter de coulissen bracht van het bestaande naar het eeuwige. Ik beoefende Yoga en TaiChi om fit te blijven. Ik deed een diepgaande studie over oorzaak en gevolg  van karma. Alles leidde er toe dat ik zag dat ALLES ILLUSIE is. Niets IS. We leven in een oneindige bal van energie, voortdurend in beweging. Belangrijk is mee te bewegen. Ik beweeg mee en het Woord van God, de Bijbel, is de ultieme leidraad in mijn leven. 

EIGEN DOKTER   Nu ben ik al 50 jaar, samen met Jezus, mijn eigen dokter en tot nu toe met succes. Ik heb een rotsvast vertrouwen en geloof in het Zelf helende vermogen. Belangrijk is te weten hoe het lichaam in elkaar zit en hoe je dit kunt ondersteunen. Hier heb je de tools voor nodig die wij allemaal bezitten, maar je moet die wel weten te gebruiken. En dat vraagt studie, inzicht, moed, doorzicht, vastberadenheid, lef en geloof in overgave aan de Heilige Geest.

LES GEVEN  Heel veel jaren heb ik les gegeven aan volwassenen op het gebied van teken en schilderkunst. In mijn lessen stond het Zien en Inzien, Inzicht hebben en mijn holistische visie op het leven, centraal.  Kijk, voel, handel. Zo leerde men bij mij schilderen en tekenen.  Men ontdekten zelf dat zij het konden. De overtuiging dat alles in alles en allen aanwezig is en dat alleen de schillen afgepeld moeten worden, dat inzicht en lef belangrijk is, heb ik altijd met verve getracht door te geven.

HULPVERLENING  Het geestelijke energetische  werk dat ik nu verricht, mag daar wellicht een bijdrage aan leveren.  Dit te kunnen doen stemt mij met grote dankbaarheid.

INZICHT  Om meer inzicht te krijgen wat en hoe ik NU werk met mensen en hun klachten, raad ik je aan om de volgende onderwerpen zorgvuldig te lezen: Manifestatie, transformatie, realisatie, Consult Het is tijd.

   

Goudhartstralen.jpg
bottom of page