top of page

AJO VAN IJZEREN - Energetisch therapeut

 

GEDRAGEN  Als kind voelde ik mezelf gedragen en kon niet duiden wat dat was, maar het leidde tot overmoed en dapperheid. Het nodigde mij, al heel jong, uit te onderzoeken wat het was dat mij deed voelen als een vlinder. De bestaande grenzen van het dagelijkse leven werden door mij met grote regelmaat afgetast en overschreden. Voor mijn gevoel 'klopten' veel dingen niet en dat stelde ik heel vaak aan de orde.....

BESTAANDE GRENZEN worden nog steeds door mij afgetast en overschreden. Maar het rode stoplicht, daar heb ik na een aantal forse bekeuringen ontzag voor. Ja, als je midden in de nacht voor een rood stoplicht staat en er komt niks aan ....? Dat is niet zo moeilijk... ...rijden dan...Nee, nu niet meer.

KUNSTSEMINAR  Het Kunstseminar in Luzern in Zwitserland legde mij ook nogal aan banden, wat er toe leidde dat ik af en toe weer een paar weken ging freewheelen. Ondertussen kon ik mijzelf in de bergen tijdens een wandeling weer dusdanig terugvinden dat ik weer energie genoeg had om de lessen te volgen en daar ben ik nog dankbaar voor. Daar leerde ik ondermeer kijken, of wel Zien en Inzien wat het licht met de vorm doet. De stillevens die getekend en geschilderd dienden te worden, toonden hun aura en dat was voor mij een openbaring. De trilling van het licht was op de hals van de fles waar te nemen ! Dit nodigde mij uit tot nauwkeurig onderzoek naar het licht en wat het licht met de mens en de materie doet en wat het moge- lijk moge inhouden.

KRACHTEN   Intussen had de natuur en de wonderlijke bergwereld in Zwitserland mij laten ervaren dat er bepaalde krachten zijn die alles dragen, ook mij. Wat dat dan is, heeft de studie theologie en later de filosofie bekrachtigd. Een hogere macht die ik God - Schepper - Al dat Is - de Adem, noem. Alles leidde er toe dat ik steeds weer verder vond wat mijn leven draagt. Licht en kleur = Leven en haar oneindige mogelijkheden. Licht en kleur naar visuele waarneming overbrengen op het doek, daar is het niet bij gebleven. Ik ben Licht en Kleur en jij en U en de hele wereld ook en hoe kan ik die krachten gebruiken ?

ZIEN INZIEN   Er kwam een moment dat ik zei: ik zie ik zie wat jij niet ziet, weer een ultieme uitdaging om te onderzoeken. Vele workshop, meditaties, cursussen, retraites, studies, voeding, wandeltochten in de woestijn, mijn reizen met Zelf ontdekkingen in de hele wereld waar ik, per ongeluk, veel karma kon helen, de Dreamwalk die mij achter de coulissen bracht van het bestaande naar het eeuwige, Yoga en TaiChi. Na een diepgaande studie over oorzaak en gevolg  van karma, heeft een priesterwijding mij bevoegd om diensten te leiden waarin karmische belastingen getransmuteerd kunnen worden. Alles leidde er toe dat ik zag dat alles illusie is. Niets IS. We leven in een oneindige bal van energie, voortdurend in beweging en belangrijk is gewoon mee te bewegen. Ik beweeg mee en gebruik de tools die er zijn om de energie ten voordele van mijzelf en anderen te gebruiken. 

EIGEN DOKTER   Nu ben ik al 50 jaar mijn eigen dokter en tot nu toe met succes. Ik heb een rotsvast vertrouwen in het Zelf helende vermogen. Belangrijk is te weten hoe het lichaam in elkaar zit en hoe je dit kunt ondersteunen. Hier heb je de tools voor nodig die wij allemaal bezitten, maar je moet die wel weten te gebruiken. En dat vraagt veel studie, inzicht, moed, doorzicht, vastberadenheid, lef.

LES GEVEN  Heel veel jaren heb ik les gegeven aan volwassenen op het gebied van schilderkunst. In mijn lessen stond het Zien en Inzien, Inzicht hebben en mijn holistische visie op het leven, centraal.  Kijk, voel, handel. Zo leerde men bij mij schilderen en tekenen.  En ze deden het gewoon en ontdekten zelf dat zij het konden. De overtuiging dat alles in alles en allen aanwezig is en dat alleen de schillen afgepeld moeten worden, dat inzicht en lef belangrijk is, heb ik altijd met verve getracht door te geven.

Het geestelijke energetische  werk dat ik nu verricht, mag daar wellicht een bijdrage aan leveren.          

 

 

Dit te kunnen doen, stemt mij met grote dankbaarheid   

 

 

Terug naar

 

 

bottom of page