top of page

 WIJ ZIJN KLEUR DOOR HET LICHT

over  bewustwording en levenskunst

Ajo van IJzeren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERWELKOM HET KLEURENSPEL VAN VANDAAG EN MORGEN 

Affirmatie - IK BEN KLEUR DOOR HET LICHT VAN GOD

 

 

KLEUREN   zijn de glimlach van de natuur, zonsop en ondergang, kleuren van de natuur, de hemel, de regenboog. Het beroert ons hart, maar achter deze wonderlijke indrukken gaat nog aanzienlijk veel meer schuil. Kleuren maken in ons meer wakker dan enkel de bewondering waarmee wij ze tegemoet treden.

* We nemen kleurprikkels namelijk niet alleen met onze ogen waar om er van te genieten, maar met al onze zintuigen. Licht en kleur zijn twee elementaire concepten die onlosmakelijk met ons leven verbonden zijn. Voor ons betekenen ze energierijke levensimpulsen, die de basis vormen voor een aangenaam, bevredigend leven in harmonie, gezondheid en welzijn.

* Licht en kleur beïnvloeden ons bestaan in vele vormen en op een omvattende wijze, daar het verschijnselen zijn die op ons gemoed inwerken en daardoor ook onze stemmingen en levensenergie 'kleuren'. Onze levensvisie en -instelling hangen namelijk rechtstreeks samen met de 'kleuring' waarvan wij innerlijk vervuld zijn en die wij via ons fijnstoffelijk energieveld, onze aura, uitstralen.

* Zo komt het ook dat de blik vaak vertroebeld is en men alles 'als een grijze brij' ziet of juist dat iemand vindt dat alles glanzend en bont aandoet en daardoor mooi en zinnig is.

* Deze twee extreme stemmingen verschillen echter op een beslissend punt van elkaar. Namelijk in de afwezigheid of aanwezigheid van LICHT, dat voor ieder atoom van ons wezen van zeer groot belang is en dat het geweldige verschil tussen 'uitgelaten blijheid' en 'dodelijke bedroefdheid' uitmaakt.

* Kleuren kunnen ons ook zodanig beïnvloeden, dat er een genezingsproces op lichamelijk cq.geestelijk niveau in gang gezet wordt. Ze zwengelen een werkzaamheid aan, die haar wortels in het geestelijke vindt en zich laat overbrengen naar het lichamelijke vlak.

* Of wel, kleuren energieën kunnen impulsen geven tot activiteiten die een positief effect op het lichaam hebben wanneer er sprake is van ziekten of psychische stoornissen. De ontregelde lichamelijke functies kunnen met behulp van kleurtrillingen hersteld worden.

* Willen we er mentaal mee kunnen werken dan zijn inzicht in het proces en in de afzonderlijke kleuren een vereiste.

 

 Ik werk niet meer met materiële kleuren schilderkunst en toegepastekunst-  Mijn focus ligt niet meer op de etherische kleuren maar op het Licht - Gods Licht dat uiteen valt in kleur, op jou en mij. op ons 

 

* verwelkom het kleurenspel van de toekomst en verrijk jezelf met Gods licht  *

 

                                                                                                                                    

Nieuwsbrieven  'Kleur verrijkt' kijk onder knop Nieuwsbrief

Je kunt altijd mij altijd consulteren via

bottom of page