top of page

 

KLEUR VERRIJKT

Ajo van IJzeren  Brief nr.61 aan mijn medereiziger

over kleur bewustwording spiritualiteit en levenskunst

 

 

 

 

 

 

 

KLEUR ROOD 

 Feest van LEVEN en LEVEN geven

LEVENSFEEST

 

LEVENSFEEST   De natuur juicht. Zij groeit en bloeit 'de pan uit' en haar tooi en geuren bedwelmen  mijn zintuigen. Ja, alweer, net als gisteren. Ik bedank de aarde ook vandaag voor al haar schoonheid en mededeelzaamheid. Vreugde in vreugde. Door de levensvreugde van de natuur  wordt de levensvreugde in mezelf ook wakker gemaakt. De natuur leert mij veel. Zij laat mij, als ik mijn ogen sluit, door haar kracht en ongekende vermogen voelen dat de groei en levenskracht in mijzelf aanwezig is. Verbazing ook over zoveel schoonheid, zoveel kleur en kleurnuances. kleurschakeringen die nooit met elkaar in conflict zijn. Het levensfeest van de natuur geeft mij letterlijk en figuurlijk heel veel energie.

ENERGIE   Je kunt je bewust op de krachtige aanwezige natuurlijke energetische energie afstemmen. Je richten naar de zon, het licht, net als de klaproos, het gras, de rododendron en de lelie. De natuur heeft niets geleerd, zij weet niets. De natuur is. Zij laat zich niet afleiden door gedachten, zorgen en frustraties. Zij groeit door geworteld te zijn in de aarde en zich te richten naar het licht. Het voorbeeld van de natuur is perfect voor onze geestelijke ontwikkeling. Er gewoon Zijn. Niets willen, niets weten. Jezelf goed aarden, diep ademen en richten naar het licht en voelen, gewaar zijn wat er in jezelf gebeurt door het leven en haar omstandigheden. 

MEI   De maand mei kunnen we profiteren van deze krachten die boven alles uitgaan, die met het verstand niet te vatten zijn. Energiën, letterlijk en figuurlijk, die de aarde en ons tot leven wekken. Die  ons oproepen tot Leven met een hoofdletter. Energiën die mensen deze maand wereldwijd creëren rondom hun traditionele al of niet religieuze feesten. De energie van het oude Keltische vruchtbaarheidsfeest van Beltane deze maand, het feest van vuur en passie. De hele maand mei viering en verering van Maria, de vrouwelijke scheppende kracht van liefde. Moeder aarde, de grote leven gevende moeder. De aarde die bloeit en vrucht voortbrengt, het Wesak festival van de boeddhisten die bij volle maan in mei de geboorte, verlichting en dood van de Boeddha vieren. Deze week viering van Hemelvaartsdag en 10 dagen later het Pinksterfeest. Creëer dagelijks in de stilte van je hart jouw hemelvaart en jouw pinksterfeest die je vullen met de/jouw Heilige Geest en stijg boven de materie uit door stil te worden en je te verbinden met Al dat Is.

PINKSTEREN  Onze Geest verheffen boven de materie, dat is het doel van het leven op aarde. De instroom van de energie van de Pinksterdagen gebruiken om je verbinding met je ware zelf te versterken en te verankeren in je systeem. Een balans vinden tussen ratio en intuïtie. Er is één constante in het leven en dat is LEVEN. Niet jouw leven of mijn leven, maar LEVEN. Dat wat Leven geeft en er altijd zal zijn ook als ik er niet meer ben. Een grote beweger, een energie, het ongeziene, het niet tastbare en toch aanwezige. Eén grote intelligentie. Als dat er niet was, waren wij er ook niet, simpel. Ik noem het onze Schepper en we kunnen intunen op die energie. Het zijn wij die veranderen en steeds losser gaan staan van onze Schepper en menen alles beter te weten.  Tijd om terug te keren. Aan de energiën zal het niet liggen deze maand. Die gaan er voor, nou wij nog.

   Volgens de overleveringen via het Paasverhaal, demonstreerde Jezus de Christus, door zijn opstanding, de macht van zijn Geest over de materie. Deze Geest, de Christusgeest, Heilge (heel) Geest, is in ieder mens aanwezig. Wij zijn van God en krijgen hier op aarde de kans om ons bewust met de Christusgeest, de geest van Liefde, in ons en buiten ons, te verbinden en deze verbinding te versterken.  Je kunt de roep van de ziel negeren, maar je kunt ook gehoor geven aan de geestelijke machten om stil te worden en je te verbinden met, te verdiepen in, en de energiën die aanwezig zijn te gebruiken voor je eigen groei om Meesterschap te krijgen over de materie.


STEM   Ons drukke bestaan verhindert ons om te horen wat de innerlijke stem te verkondigen heeft. Momenten van waarheid kun je oproepen door gebed of pelgrimage. Je even terug trekken van de associatie die de beelden van de maatschappij oproepen. Het kruis, symbool van Pasen, is ook het symbool van een kruispunt in je leven. Je kunt horizontaal blijven of afdalen in het innerlijk om de confrontatie met jezelf aan te gaan en je dan te verheffen en over te geven aan de energie van de leven gevende grote Geest, God. Bewust de verbinding maken met het universum, het ongeziene in de hemel van je hart, dat is en altijd zal zijn.

   Als je alles overgegeven hebt aan het Hoger Zelf, dan heb je jouw Hemelvaart bereikt. Dan heeft je ego niks meer te zeggen met betrekking tot het richting geven van je leven. Dan verandert je leven in een leven van overgave. Dan stem  je je af op het Hoger Zelf om je besluiten te nemen. Dan voel je als vanzelf wat waar is en onwaar. Dan luister je voordat je doet. Dan laat je alles over aan datgene wat je ingefluisterd wordt door de hemel. Dan spreekt de Heilge Geest. Dan word je spreektaal anders.  Dan is niet je ego dat spreekt maar je stem die uit de hemel lijkt te komen. Het is ook jouw stem, maar de stem zonder angst, koppigheid, hardnekkigheid en vooroordelen.

ROOD  VAN PINKSTEREN   Leven- leven- leven in het vuur en de kracht van de GEEST. Het is het vuur van leven en is niet te stuiten, gaat dwars door alles heen. Rood geeft licht en warmte en leven. Rood is het bloed dat door ons heen stroomt en leven geeft. Rood is van de opgaande en van de ondergaande zon.  Rood is een signaal. Het signaal van onvoorwaardelijke bevrijdende liefde, ook dwars door alles heen. Het vuur van rood verteert alle verborgen frustraties, alle angsten, alle perversies, alle boosheid en bevrijd van pijn. Rood heeft een helend vermogen  Het rood van Pinksteren maakt je Geest vrij, geeft energie, levenslust en kracht. Adem de kleur diep in en uit en laat het door je heen stromen. Baad je zelf in rood licht, glimlach, groei, bloei en geniet. Dank de kleur en de kracht van de grote alom aanwezige leven gevende Geest. En....ik draag vandaag natuurlijk...rode kleren.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               

 VERRIJK JEZELF MET DE KLEUR ROOD DE KLEUR VAN LEVEN EN BOUW EEN LEVENSFEESTJE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Kijk eens in de Portfolio naar onderwerpen als: Karmisch Onderzoek - Levensvragen - Geboortestraal -  Meditatie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

*   Je mag 'Kleur verrijkt' gerust in haar geheel doorsturen.

*   Je kunt mij altijd consulteren via de contact button.

*   Je kunt jezelf aanmelden via het formulier om 'Kleur verrijkt' rechtstreeks te ontvangen.

*  Mijn boek bestellen:  'Gedragen door de tijd ' Zien Licht Inzien. Het voorwoord en de inleiding kan je op de             website lezen onder de knop 'Mijn boek bestellen'. Bestellen kan ook via deze knop

Pinksteren.jpg 2022.png
bottom of page