top of page

 

WIJ ZIJN KLEUR

DOOR HET LICHT 

Ajo van IJzeren  Brief nr.64 aan mijn medereiziger

over kleur, bewustwording, spiritualiteit en levenskunst

 

 

IK HEB HOUVAST

kleuren

ROOD van leven

  WIT van het ultieme licht

Ik begroet het kind in jou de Godsvonk die in jou geboren is

 

----------------------------------------------------------------------------------

HOUVAST    Voel jij houvast in je leven ? En zo ja waar houd jij je aan vast ? Houd jij je vast aan de god van de technologie die constant piept en dramt om op je telefoon te kijken.  Kijken of er antwoord is van je WhatsApp - FBbericht ? Of moet je dringend reageren op de piep van je Smartwatch die laat weten dat je hart nog klopt en je zuurstofgehalte nog op peil is ? Of de TV die roept 'Ik heb nieuws, kom kijken kom luisteren' en beweert jou te kunnen vermaken. Stromen van narigheid en verderf komen dagelijks bij je binnen als je niet oppast en die dragen niet bepaald bij tot levensvreugde. 

HOUVAST   Of houd jij je vast aan de stem van je hart waar het Christusbewustzijn woont ? Dat kleine lichtje dat samen met jou indaalde toen je er voor koos om weer op aarde te incarneren. Het leven, dit lichtje, begon in de diepe verborgenheid van de moederschoot en ging stralen toen je tevoorschijn kwam. Je was en bent licht, puur, zuiver, onbevangen, ontvankelijk om te leven, te leren, te stralen, er te zijn en je plek in te nemen op aarde met al je kwaliteiten die ons samen heel maken.  Dat Licht is een houvast maar is misschien ondergesneeuwd door het leven, door alles wat moest en niet moet of juist wel moet, of niet mag of wat straf en negativiteit opleverd heeft.

 

HOUVAST   Het Kerstfeest herinnert ons weer aan de geboorte van het Licht in een ieder van ons, in jou, in mij, met Jezus als voorbeeld. Ons tot voorbeeld omdat je alleen via je eigen levenslicht, je eigen innerlijke kracht, je persoonlijke Christusbewustzijn, bewust in contact kunt zijn met de Vader, met God, met het Al Bewustzijn. Voel de metafoor van het kerstverhaal in jou. Het is een verhaal dat je alleen via de Geest gewaar wordt. Toen Jezus volwassen was zei hij tegen zijn discipelen en het volk: Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij zegt: de Godsvonk woont IN jou, niet buiten jou. Niemand anders dan jijzelf kan je leiden naar het grote Licht dat leven, levensvreugde, vrede, kracht, wijsheid en inzicht geeft. Niemand anders, echt niet. Houvast ! Je kunt nog zoveel lezen, horen, weten van goeroes of weet ik veel, maar alleen jijzelf, je eigen hart kan je laten voelen, ervaren wat het leven zonder fratsen verlicht, licht, luchtig en wezenlijk maakt.   

HOUVAST  Gedurende het leven worden we ons steeds bewuster wie we zijn en kan het Licht in ons groeien en volwassen worden. Door het Licht bewust te voeden met stilte, harmonie, vrede, wijsheden, groeit het licht in ons.  

Deze donkere tijd waar we kaarsjes en lichtjes aansteken is een prachtige tijd om je hartverbinding met de bron van alle leven te herstellen en te voeden en in te voelen wat goed voor je is, wat jou laat groeien, bloeien en te herstellen wat je bent kwijt geraakt. Mij lijkt het of mensen nog aan het bijkomen zijn van de laatste twee jaar. Van ziek zijn, van verlies, van onzekerheid, van verdriet, boosheid, fustratie en pijn. De mensheid is de verbinding naar binnen bijna kwijtgeraakt lijkt het. De verbinding met de Geest is los komen zitten en het vuur van de Geest bijna uitgedoofd. Er is een eeuwige die van je houdt en die zich als Licht gemanifesteerd heeft in Bethlehem in een kribbe. Het leven, alle leven, leeft van het Licht, alles beweegt zich altijd naar het Licht en strekt zich uit naar het Licht.  Wij zijn aspecten van het Licht in kleur.

HOUVAST aan het Licht in jou dat gevoed wordt door het Licht van Al dat Is. Laat je deze dagen meevoeren met dit stralende Levenslicht in jou en adem het Licht bewust in met iedere ademtocht.  Luister naar de stem die  je zachtjes influistert of laat voelen wat goed voor je is en wat je beter niet kunt doen of juist wel !  Jezus manifesteerde zijn wonderen, genezingen, zegeningen ook pas toen hij volwassen was. Al die jaren heeft hij zich gevoed met wat de Vader-God, de Geest van Al dat Is, het leven zelf, hem leerde.   Dertig jaar is hij aan hand van de Vader voorbereid op zijn taak aan de wereld. Toen kon hij tegen zijn volgelingen zeggen: Ik ben het Licht der wereld, die mij volgt zal eeuwig leven ook al is hij gestorven'. Houvast !

HOUVAST  De stille stem van je hart, waar je God ontmoeten kunt, is veel minder opdringerig dan je Phone en de hele buitenwereld en heel democratisch. Je mag en kunt reageren op de stem die je subtiel influistert wat goed is om op dat moment te doen of te laten. Als je nu niet reageert gebeurt je niks. Je wordt niet ontvriend en je krijgt geen ruzie. Misschien komt de boodschap later weer langs om je te helpen herinneren.

  

HOUVAST aan het Licht, het leven, de kleur rood die als bloed door je heen stroomt en gevoed wordt door het stralende ChristusLicht in en buiten jou. Laat je deze dagen meevoeren met dit stralende Levenslicht en adem het Licht in met iedere ademtocht. Voel houvast, voel je voldaan, gedragen, beschermd, geliefd, gezond, welkom, volmaakt en in vertrouwen op dat wat komen gaat. Jij bent het Licht en door er te zijn dien je het Licht.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VERLICHT JE HART MET HET CHRISTUSLICHT IN JOU EN STRAAL

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kijk eens in de Portfolio naar onderwerpen als: Karmisch Onderzoek - Levensvragen - Geboortestraal -  Meditatie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Je mag 'Kleur verrijkt' gerust in haar geheel doorsturen.

*   Je kunt mij altijd consulteren via de contact button.

 Je kunt jezelf aanmelden via het formulier om 'Kleur verrijkt' rechtstreeks te ontvangen.

Mijn boek bestellen:  'Gedragen door de tijd ' Zien Licht Inzien. Het voorwoord en de inleiding kan je op de             website lezen onder de knop 'Mijn boek bestellen'. Bestellen kan ook via deze knop

Portfolio
bottom of page