top of page

 

KLEUR VERRIJKT

Brief nr 42 aan mijn medereiziger

over kleur, bewustwording, spiritualiteit en levenskunst

Op zaterdagavond  - 8.08 om 8.00 uur 's avonds, landelijke oproep om te mediteren op Licht en Liefde voor de hele mensheid en de aarde en al dat er is.

I AM - IK BEN     I am that I am - Ik ben die ik ben. Geen franjes, geen oordeel, geen poespas, gewoon zoals jij en ik in wezen zijn, punt. Licht - Liefde. Dat mag je zijn, én, jij mag er zijn. De scheppende kracht van het universum woont vanaf ons bestaan in ons en het is de Goddelijke intelligentie die jou-mij en alles schept. Wij zijn de dragers van de schepping. Net als de bloemen en de bomen in het veld precies zo dragen wij Gods beeld en gelijkenis. Jij bent zo bedoeld anders zou je wel anders geworden zijn.  Dat is een geruststelling en laat ons weten dat je goed bent zoals je bent en dat de schepper jou lief heeft zoals je bent. Die rode roos in het veld is ook zo bedoeld zoals die daar staat en niet per ongeluk  zo geworden zoals die geworden is. Het is de Goddelijke intelligentie die schept, altijd maar door, dag en nacht, eeuw na eeuw. Laten we toestaan dat de scheppende liefdeskracht van het universum in ons wordt vrijgemaakt.

KERN   Gek toch dat we die kern, die oorsprong van onszelf steeds weer verlaten. Bijna los geslagen dolen we zo langzamerhand rond hier op aarde en maken er gewoon een giga puinhoop, een chaos, van. We willen de hele schepping naar ons eigen hand zetten, tegen alle natuurwetten in. Ver weg van onze eigen oorsprong en nog verder weg van de oorsprong van de ander en al de anderen en het andere.  Maar aan zeuren hebben we niks. Er wordt al genoeg gezeurd en we kunnen ervaren hoeveel impact dat heeft op het eigen leven, op het eigen fysieke systeem en op de hele wereld.

GEDACHTEKRACHT    is de scheppende kracht van het universum. Dat is een natuurwet. En wij zijn de scheppers van onze wereld, het is onze eigen reflectie, niks anders. Zoals we vandaag denken, zo zal de wereld morgen worden. Wij zelf zijn de scheppers van morgen en de keuze is aan onszelf. Het is tijd om ons bewustzijn te verhogen naar meer verfijnde niveaus van bewustzijn en de oude patronen van macht/onmacht te verlaten en om te buigen naar het liefde/wijsheid aspect. Die, dat, wat, we in wezen zijn, onze geest, onze kern, geschapen uit het liefde/wijsheid aspect van het universum. Van daaruit, het licht van de geestelijke wereld manifest maken in kleur, in heldere stralende kleuren, zodat anderen zich daarin spiegelen kunnen, dat is onze opdracht.

KLEUREN   Nou zie ik, in de geest, heel veel destructieve kleuren die bijna geen kleur meer zijn, maar donderwolken die vernietigend werkzaam zijn en waar het licht praktisch niet meer door kan dringen. Kleur geeft haar karakter aan alle substantie, ook in de geest. Kleur is beweging en donkere kleuren trekken de blik naar beneden. Als we ons daarmee verbinden wordt het groter en sterker en zal het onze eigen omgeving op allerlei fronten negatief beïnvloeden en zien we HET niet meer zitten. Omgekeerd, ten goede, is dat ook het geval. Waar Licht en kleur is, trekt onze blik naar boven.  Wij leven echt niet afgescheiden van de geestelijke wereld, onze geest is een vonk van de grote scheppende geest. We maken immers allemaal deel uit van het grote kosmische geheel. In meditatie, in de stilte van het hart, van het IK BEN principe, kunnen we ons bewust verbinden met de geest en het Licht in ons en kunnen we licht en kleur brengen in onze levenssituatie en in onze omgeving.

LICHT   Dan wordt er wel wat van ons gevraagd, n.l. om ons te onderwerpen aan de universele wet van het universum en onze spirituele kracht aan te spreken en te gebruiken en het Licht en de Liefde in onszelf te versterken en uit te dragen. Dan kunnen we in rust gaan naar onze IK BEN plek in ons hart en het Licht en de Liefde in onszelf vrijmaken en  versterken zodat het negatieve op ons en onze omgeving geen vat heeft. Dan kunnen er wonderen gebeuren die boven onze eigen macht uit gaan. Dan ontstaat er 'per ongeluk'  begrip voor het andere, de ander, het anders zijn, dan zien we de IK BEN – de kern – in de ander, zien de onmacht en de angst van het niet weten en niet kunnen. Dan kunnen we voorbij laten gaan wat ons belemmert om te groeien zónder ons daarmee te verbinden, maar kijken wat mogelijk is om het tij te doen keren.

ÉÉN WORDEN  met het kosmische Licht en dat licht kunnen uitstralen naar een wereld in nood  en de vonk van Licht herkennen in de ander en laten samensmelten met je eigen Licht, in kleur.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitleg van de kleuren van de afbeelding

KERN  -  LICHT   Licht is natuurlijk leven, het begin en het eeuwige herbegin en het eind, dat wat alles samenvat. Leven is het licht van de mensen. De kern in de afbeelding is gecomprimeerd Licht zonder materie, maar gebonden aan de cirkel. Licht op zich is een openbaring van energie. Licht doet zich altijd als een dubbel aspect voor want als wij licht zien, is dat gebonden aan een vorm. Het licht in de kern is zachtgeel want uitsluitend licht kan ik hier niet visueel maken. De kleur geel straalt altijd over de vorm uit, lost de vorm als het ware op. Als je in de geest mediteert op Licht zul je ervaren dat het licht op je ademhaling versterkt wordt en door je lichaam heen gaat stromen. Dus over de kern uit stroomt. Licht verheldert altijd en we kennen heel wat uitdrukkingen die zaken verhelderen zoals: toe-lichten, in-lichten, voor-lichten, be-lichten enz.

BINNENSTE CIRKEL    De cirkel is het zinnebeeld van de zinnebeelden, de eeuwige kringloop.  ROOD is het licht in de materie  en vloeit voort uit het licht. Deze cirkel hier is rood omdat het licht uit de kern al je cellen en atomen van je lichaam activeert, verwarmt, verlevendigt, stimuleert, geeft nieuw leven. Rood is de kleur van leven, van het vuur en van het bloed, van zonsop- en ondergang,  de allervroegste kleur van de wereld. Het is een signaal kleur. Let op, hier gebeurt  iets dat belangrijk voor je is. Het werkt als een signaal, een sein. Dat bedoel ik ook in deze afbeelding. Let op. Het licht geeft jou nieuw leven, doet het vuur in jou aanwakkeren, maakt je alert en wakker.

BUITENSTE CIRKEL   GOUD    De kleur goud is de gecomprimeerde kracht van het licht en geeft altijd levenskracht. Het is de kern van het geestelijke  licht die goud wordt als we het inademen en door ons hele systeem heen laten circuleren. Het verlevendigt de spirit en activeert de hersenen.

OVERIGE RUIMTE    Als het licht materie raakt toont het licht zich in kleur. Het licht valt als het ware uitéén in kleur en roept emotie op. Dat is wat ons dagelijks overkomt of we ons daar nou bewust van zijn of niet. Kleur is ook een communicatiemiddel. De zachte pastel kleuren in de overige ruimte van de afbeelding werken niet direct sturend of als seinen. Dit betekent dat deze kleuren veel licht bevatten en weinig materie. Het licht ketst niet af op iets concreets, maar omzweeft de aanwezige materie. Zij kunnen je een welgevallig gevoel geven. Een zachte liefdevolle respectvolle aanraking. De trillingen van pastel kleuren zullen dan ook geen harde reacties teweeg brengen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* verrijk jezelf dagelijks  met licht en kleur en nieuw leven *

verwelkom het kleurenspel van de toekomst

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kijk eens in de Portfolio naar onderwerpen als: Karmisch Onderzoek - Levensvragen - Geboortestraal -  Meditatie -

   Je mag 'Kleur verrijkt' gerust in haar geheel doorsturen.

   Je kunt mij altijd consulteren via de contact button.

   Je kunt jezelf aanmelden via het formulier om 'Kleur verrijkt' rechtstreeks te ontvangen.

Zon gemaakt.jpg
bottom of page