top of page

Gods Licht kleurt jou vandaag roodWIJ ZIJN KLEUR DOOR HET LICHT VAN GOD en vandaag kleurt Gods Licht jou

ROOD van LEVEN met LEF

ROOD van vastberadenheid en energie

ROOD van moed en passie

ROOD van hartstocht en liefde

ROOD van het levend bloed dat NIEUW leven geeft

ROOD van LEVEN met LEFLEVEN Rood geeft leven. Vanochtend had ik een wondje op mijn arm dat bloedde. Ahha, leven gevend bloed...Rood bloed. Ik heb het bloed eerst bewonderd, bedankt en heel goed gekeken hoe dik / dun het is en welke rode kleurnuances zich aandienden. Heel wat verschillende roden zag ik toen het over mijn arm ging stromen, maar die ga ik nu niet allemaal benoemen. Ik wilde het bloed proeven en heb het afgelikt totdat het niet meer bloedde. Het smaakte een beetje zoetig. Ik vond het een hele sensatie en werd er blij van. Zodoende kleurt Gods Licht ons nu ROOD.

LEVEN Rood van liefde. Rood bloed, het doet mij leven, het stroomt tot in alle haarvaatjes door mij heen, het voedt al mijn cellen en atomen steeds weer opnieuw met nieuw leven. Het is zo perfect samengesteld, het wordt nooit oud, geeft weer en weer leven aan mijn hele systeem. Het raakt nooit op. Het is mij té wonderbaar, té ontzagwekkend, té wonderlijk en ik ga het er geloof ik eens serieus over hebben vandaag, over het wonder van het nieuwe leven. Het lijf is het bewonderen en het bedanken waard. Haar ongekende allesomvattende functies en haar schoonheid. Wat een liefde en perfectie, al die verschillende functies in en onder mijn huid, wat mooi op elkaar afgestemd. Het sneetje op mijn arm is nu al bijna dicht, zomaar, niks aangedaan. Mijn lichaam weet, zonder iets geleerd te hebben. Ik geloof en vertrouw altijd dat mijn lichaam zichzelf redt als ik tenminsten kan nalaten te verprutsen wat God zo prachtig aangelegd en geschapen heeft.


LEVEN Rood van energie. Trouwens, je kunt binnen een minuut vuurrood van ergernis worden, rood van opgewondenheid en blijdschap. Wat een onverwachte kracht zich dan manifesteert ! Of rood worden van schaamte en verlegenheid, het blozen. Daar kon ik wat van vroeger, oei oei. Ik verraadde mezelf altijd als er gevraagd werd wie dit of dat gedaan had !


LEVEN Rood van vastberadenheid. Toen ik vanochtend mijn ogen opendeed, langzaam uit de andere wereld kwam en mijzelf uitstrekte in bed, voelde ik mijn lijf in haar kracht komen. Ik voelde kracht om te bewegen, te handelen, te praten en ik werd blij en zei hardop: Hoera ik ben weer wakker geworden. Dank U grote IK BEN, dank U voor een nieuwe dag, voor nieuw leven, het nieuwe Licht, nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden, nieuwe ontdekkingen. Alles is nieuw, want wat was, is voorbijgegaan. ik ben vandaag weer een nieuwe schepping, met nieuwe gedachten, nieuwe daden. Het oude is voorbij, weg. Dit maakt mij zo dankbaar en geeft mij zoveel potentie en vastberadenheid. Dan denk ik aan wat Jezus zegt in de Bijbel, in Lukas 5:36-39, daar staat: En niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want dan scheuren de zakken door de jonge wijn en wordt de wijn verspild, terwijl de zakken verloren gaan. 38: Jonge wijn moet in nieuwe zakken worden gedaan. 39: Maar niemand die oude wijn gedronken heeft, wil jonge; hij zegt immers: "De oude wijn is goed".


LEVEN Rood is NIEUW leven. Wat willen deze verzen zeggen ? Ik heb vers 39 onderstreept want ik zie in de wereld hoe angstig vast men vaak zit aan oude patronen, gedachten, gewoonten en conditioneringen. Het is tijd, hoogtijd. De wereld wacht op ons dat wij Gods Licht en Liefde neerzetten op aarde en nieuw leven geven. Neem de fopspeen uit je mond. Stop met kauwen en herkauwen wat je gewend bent. Open je voor de triade van de grote IK BEN: Heilige Geest-God de Vader-Jezus Christus, in één, in jou. Open je voor de levende God in jou. Wek hem weer tot LEVEN, hij heeft jou ooit het leven gegeven, praat met HEM en luister. Bid, lees de Bijbel, het Woord van God, met je geest, met je hart. Het is een waar levensboek, het zegt wie jij bent, wat je waard bent als kind van de Allerhoogste, voor eeuwig. Het zegt en leert welke kracht in jou is en hoe je dat gebruikt om vrucht te dragen in het leven.

* Niks goeroe buiten je, je bent veel, veel meer dan één of andere wijsneus buiten je. Gedraag je niet als aangeschoten wild of een verwond konijn als je ooit op je bek gegaan bent of gekwetst. Ja wie niet ! Wakker het licht in jou aan en transformeer alles naar het Licht. Maak een keuze om te stoppen met je te laten voorliegen door deze wereld in nood. Verbind je met je Schepper, met de Al LIefde IN JOU die nieuw, lees NIEUW, leven geeft en nieuwe kracht, nieuwe wijsheid nieuwe waarheid, nieuwe inzichten, nieuwe vreugde. De Heilige Geest in jou is je trooster, je raadgever, je pleitbezorger, je helper, je krachtgever, je stand-by en nog zoveel meer. De Heilige Geest wil een relatie met jou, wil een innige band met jou en heeft niets te maken met religie. Dit is 'nieuwe wijn' en dit hoort in nieuwe zakken. De Bijbel nodigt tientallen keren uit in het Nieuwe testament en het Oude Testament om tot de IK BEN te komen die rust, vrede, inzicht, wijsheid, gerechtigheid geeft en nog zoveel meer.

* Vernieuw je denken. Reken af met wat je gewend bent. Ga in je eigen kracht staan en laat je leiden door God in jou. Heeft niks te maken met hoe je altijd denkt, met wat je gewend bent, vernieuw je denken anders scheurt de zak en ben je het kwijt. Leer met 'God in je' te praten. 'God in je' wil een relatie met jou en dat betekent wel dat jij de eerste stap moet zetten en dient aan te kloppen. Jij moet roepen. Jijzelf moet die kant op bewegen. Als ik maar zit te mediteren, te wachten op een of ander geluid van 'boven' hoor ik keihard zeggen; 'Je moet wel roepen en vragen mevrouw Ajo van IJzeren. Waar wil je het over hebben mevrouw, ik luister'. O ja, was ik even vergeten. Een relatie met de Allerhoogste in jou, die bouw je op door het Woord te lezen, te leren, te absorberen. jezelf te marineren met dat Levende Woord dat nieuw leven geeft. Het wakkert het liefdevolle levensvuur in je aan, je kracht wordt levend en Gods kracht in jou verplettert alles wat jou belast of belast heeft.


LEVEN Rood is lef hebben. Prachtige kansen liggen vandaag weer voor ons. Gisteren was, voorbij. Ik ben beschikbaar voor Gods werk. Deze dag heb ik aangeboden gekregen en ik ga hem niet verprutsen. Misschien is het mijn laatste, wie weet. Ik vraag en luister wat de Heilige Geest deze dag van mij verlangt. Ik wil me daaraan in overgave aan onderwerpen, of ik dat nou gepland had of leuk zou vinden of niet. Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede. Wij zijn Gods handen en voeten. Wij hebben de macht een mooie dag te creeëren, een nieuwe wereld te ontwikkelen door ons hart te volgen omdat daar onvoorwaardelijke oneindige liefde woont maar misschien ligt te smeulen en bijna uitgedoofd is door het leven wat geweest is en deze wereld. Wakker het weer aan. Onze tong is het wapen van dood en leven. Je kunt er b.v. in een oogwenk vriendschappen mee breken en maken, verwoesten en opbouwen. Wat je uitspreekt heeft altijd gevolgen. Spreek LEVEN uit naar jouw verlangens, naar je wensen, je doelstellingen, je ambities. Spreek LEVEN uit naar deze wereld in nood.


LEVEN Rood is geloven dat HIJ IS Ik ben er van overtuigd dat ieder mens het zaad van GELOOF in zich heeft gekregen bij zijn komst op aarde. Iedereen gelooft toch heel veel dingen die hij niet gezien heeft of niet ziet ? Geloof en vertrouwen liggen dicht bij elkaar. Geloof is vertrouwen hebben in hetgeen niet, of, nog niet, zichtbaar is. Het is het 'niet begrijpen' maar weten dat het is. Het is een geestelijk weten en dat is niet te vatten met verstand. Geloof is weten dat het zaad van God, de Schepper, de grote IK BEN in ons geplant is, aanwezig in mij en dat dat de bron is van ALLE LEVEN zichtbaar zowel als onzichtbaar. Dit zaadje blijft uiteraard aanwezig maar je dient het zelf tot wasdom te brengen door het te voeden. Als ik een zonnebloempit op de grond leg en er niks aan doe wordt het never nooit een zonnebloem.

* Net zoals je je lichaam voedt om het in leven te houden, is het zaak dit zaadje van je geest te voeden, lief te hebben, te eren, te danken, te geloven, er een relatie mee aan te gaan en tot grote wasdom te brengen. De Geest van God, vertegenwoordigt op aarde door de mens Jezus, leert door het levende Woord van God, de Bijbel, wat heilzaam is, wat je geest voedt en wat heel maakt dat gebroken is. De Heilige Geest is de inspirator en de substantie van het geloof. Met andere woorden: de Heilige Geest is de permanente factor in ons die ons, in het geloof, inspireert. De Heilige Geest in ons, is de stille stem die het leven vanuit het hoofd naar het hart brengt en je uittilt boven de natuurlijke energie en in contact brengt met bovennatuurlijke energie zodat wonderen van leven in je manifest worden.


LEVEN Rood is scheppende kracht Ik weet mezelf als een kind van een volk onderweg. De aarde en al haar rijkdom is van God, de Schepper van Al dat Is, niet van mij, niet van ons. Het was er al en zal er nog zijn als ik hier weg ben. Ik ben hier te gast op deze aarde. Ik ben slechts een passant. Ik draag verantwoordelijkheid als bewoner van deze planeet, samen met jou en jou, voor onszelf en het nageslacht. Het is ons aller taak om moeder aarde te eren, te revitaliseren, ons te verbinden met haar kern en te vragen wat zij nodig heeft zodat zij kan vrucht dragen voor alle bewoners, de mensen, de flora en de fauna. Laten we ontzag en eerbied hebben voor de levenskracht en de scheppende kracht van de kosmische wetten van oorzaak en gevolg, voor onszelf en voor de aarde. Laten we dienstbaar zijn aan elkaar en de aarde vanuit ons hart, zodat haar en onze glorierijke rijkdom tot haar recht kan komen. Laten we bij onszelf beginnen, onze scheppende kracht leven en versterken en zeggen : I walk with God, I talk with God. Een aanrader. Mij bevalt dat uitstekend.


* p.s. Heb je levens en/of geloofsvragen ? Aarzel niet met mij contact op te nemen.

Je mag deze brief gerust in haar geheel doorsturen.


* Boeken: 'Gedragen door de tijd' Zien Licht Inzien, geschreven door mij in 2020 in de woestijn Sinaï Egypte. 'Zien' is meer dan 'Kijken' en 'Inzien' is met andere ogen 'Zien' . Ieder hoofdstuk heeft haar eigen kleur en getal. Bestellen: De uitgever: Novumpublishing.nl - of iedere Boekhandel, of bij mij via het formuliertje.


* Boeken over: Geloof het onmogelijke, Bidden is ontvangen, Leven in de volheid, Woorden van Geloof etc. staan op mijn pagina Manifestatie Aanrader Boeken | triadiswijzijnkleur

Comments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page